Ohjeet stipendirahoituksen saajalle

Onneksi olkoon, stipendiaatti! Tutustu tarkkaan näihin ohjeisiin. Katso, miten viestintä Työsuojelurahaston kanssa käy hankkeen aikana. Perehdy hankkeen väliraporttien ja loppuraporttien ohjeistukseen. Loppuraportoinnista löydät kaikille stipendeille yhteiset sekä stipendikohtaiset ohjeet.

1. Solmi rahoitussopimus Työsuojelurahaston kanssa

Solmimme rahoituksen saaneiden kanssa rahoitussopimuksen, jossa määritetään mm. hankkeen läpiviennin, raportoinnin ja maksatuksen yksityiskohdat.

Rahoitussopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä hankkeista rahaston nettisivuilla.

Rahoitussopimuksen muodostavat hakemuksen työsuunnitelma ja Työsuojelurahaston yleiset sopimusehdot. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, on sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys seuraava:

 1. rahoitussopimus
 2. Työsuojelurahaston yleiset sopimusehdot
 3. hakemus

Mikäli rikot sopimusehtoja esimerkiksi laiminlyömällä raportointia tai myöhästymällä hankkeen sovitusta aikataulusta, voimme purkaa sopimuksen ja vaatia jo maksettuja rahaeriä palautettaviksi.

Huomioithan myös nämä seikat solmiessasi rahoitussopimusta

 • Työsuojelurahaston myöntämät stipendit ovat verovapaita. Ilmoitamme myöntämämme stipendit kuitenkin lakisääteisesti verottajalle. Muistathan selvittää stipendin vaikutukset mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin.
 • Stipendiaattina vastaat omasta sosiaaliturvastasi. Mikäli saat stipendin neljälle kuukaudelle tai pidemmäksi ajaksi, ota yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:an asian järjestämiseksi.

2. Viestintä Työsuojelurahaston kanssa

Kaikki asiointi Työsuojelurahaston kanssa tapahtuu oma.tsr.fi -järjestelmän kautta. Myös rahoituspäätös, rahoitussopimus, väli- ja loppuraportoinnit ja viestit lähetetään tämän asiointijärjestelmän kautta.

Pidä yhteyttä Työsuojelurahaston yhteyshenkilöösi oma.tsr.fi -järjestelmän kautta sähköpostin sijaan. Näin viestiketjut tallentuvat vastuuhenkilön ja rahaston henkilöstön nähtäviksi.

3. Kerro hankkeesi edistymisestä väliraporteissa

Stipendin saajana sitoudut noudattamaan rahoitussopimuksessa sovittua raportointi- ja maksusuunnitelmaa. Väliraporteissa kerrot hankkeen sisällön ja talouden etenemisestä rahastolle.

Ohjeet väliraporttien tekemiseen:

 • Kirjaa väliraportteihin hankkeen aikana tehdyt toimet, eteneminen ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta.
 • Kirjoita tiivis raportti järjestelmässä valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti.
 • Sisällytä hankkeen talouden eteneminen väliraporttiin. Erillistä talouden väliraporttia ei tarvita.Väitöskirjastipendihankkeissa talous selvitetään vain loppuraportointikysymyksissä.
 • Maksamme rahoitussopimuksen mukaisesti maksuerät lähettämääsi maksupyyntöä vastaan. Suoritus edellyttää hankkeen hyväksyttyä raportointia.
 • Jos hankkeen toteutuksessa ilmenee esimerkiksi aikataulullisia tai sisältömuutoksia, tarvitset niiden toteuttamiseen Työsuojelurahaston luvan. Neuvottele siis mahdollisista muutoksista hyvissä ajoin rahaston yhteyshenkilön kanssa.

4. Laadi loppuraportti hankkeen valmistuttua

Raportoi kaikki hankkeen sisältö ja talous hankkeen päättymispäivään mennessä. Maksamme stipendin viimeisen maksuerän, 20 %, hyväksytyn loppuraportoinnin jälkeen.  Matkastipendi maksetaan yhdessä erässä loppuraportoinnin jälkeen.

Loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka auttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä. 

Hankkeen loppuraportointi tehdään oma.tsr.fi -järjestelmässä. Noudata seuraavia ohjeita kaikkien Työsuojelurahaston myöntämien stipendien loppuraportoinnissa:

 1. Vastaa loppuraportoinnin kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi.
 2. Loppuraportista ja julkaisuista on käytävä ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Voit ilmaista rahaston tuen esimerkiksi kirjoittamalla: ”Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen”. Voit myös laittaa väitöskirjan kanteen Työsuojelurahaston logon. Käytä rahaston logoa myös tuloksia esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla. Esitellessäsi tutkimusta mm. tiedotusvälineille sinun tulee mainita Työsuojelurahasto hankkeen rahoittajana.
 3. Liitä loppuraportti ja muut mahdolliset liitteet pdf-tiedostoina. Niistä osa voi olla ei-julkisia.
 4. Ennen 1.1.2020 alkaneet hankkeet toimittavat myös painetun loppuraportin kirjastojakelukelpoisena kahtena kappaleena postitse osoitteeseen: Työsuojelurahasto, Pohjoisesplanadi 21 A 1, 00100 Helsinki.
 5. Jos stipendillesi on myönnetty kulukorvauksia, raportoi myös hankkeen taloudesta. Tämä koskee pääasiassa matkastipendejä ja post doc -tutkijavierailustipendejä. Mikäli stipendisi sisältää kulukorvauksia, liitä tositteet kuluista talouden loppuraporttiin. Jos sinulla on talouden raportointiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Työsuojelurahaston toimistoon, (09) 6803 3311, info@tsr.fi 
 6. Kirjoita hanketiedote, joka julkaistaan Työsuojelurahaston nettisivuilla. Kirjoita tiedote suomeksi tai ruotsiksi. Huomioithan, että merkkimäärää ei voi ylittää. Muista lukea tiedote läpi kirjoitusvirheiden varalta ennen lähettämistä.
 7. Kun hankkeesi on sisällön ja talouden osalta hyväksytysti loppuraportoitu, voit lähettää maksupyynnön stipendin viimeisestä erästä. Voit ladata stipendin maksupyyntölomakkeen tästä linkistä. Lähetä laskut ensisijaisesti sähköisenä verkkolaskuna. Mikäli et voi lähettää laskua verkkolaskuna, voit lähettää sen sähköpostilla pdf-liitteenä osoitteeseen: FI03057264@scan.emce365.fi tai postitse skannauspalveluosoitteeseen: Työsuojelurahasto @003703057264@ PL 1000 00781 Helsinki

5. Katso stipendikohtaiset ohjeet loppuraporteista ja liitteistä:

Tietokirjastipendin tulosaineistona on kirjan valmis käsikirjoitus.

6. Tiedotus valmistuneesta hankkeesta

Julkaisemme kirjoittamasi tiedotteen ja julkisen loppuraportin Työsuojelurahaston nettisivuilla. Stipendiaattina vastaat tiedotteen ja loppuraportin sisällöstä.

Stipendin saajalla on ensisijainen vastuu tutkimustulosten tiedottamisesta ja muusta hyödyntämisestä. Tavoitteena on, että tulokset edistävät yleisesti suomalaista työelämää.

Teemme osasta hankkeita jutun Työsuojelurahaston Tiedon silta -sivustolle. Lisäksi esittelemme joitakin ajankohtaisia hankkeita Tutkimus tutuksi -tapaamisissa. Työsuojelurahasto päättää, mitkä hankkeet esitellään Tiedon sillassa ja Tutkimus tutuksi -tapaamisissa.

Yleisten sopimusehtojen mukaisesti rahasto voi hyödyntää hankkeen tuloksia koulutus- ja tiedotustoiminnassa sekä muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla.