Organisaatioiden määrärahojen hakuohjeet

Hakuohjeet

Kuka voi hakea rahoitusta tutkimuksen teemahaussa?

Yksityiset sekä julkiset organisaatiot, jotka maksavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta voivat hakea Työsuojelurahaston määrärahoja. Organisaatiosi on myös oltava kirjanpitovelvollinen. Voit hakea tutkimus-, kehittämis- ja viestintämäärärahaa kauttamme.

Milloin tutkimuksen teemahaku on auki?

Tutkimuksen teemahaku on auki 5.12.2022 – 13.1.2023. Lähetä hakemuksesi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä.

Hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää Oma.tsr.fi -järjestelmässä heti hakuajan avauduttua. Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä erityisesti sitoutumisilmoitusten vahvistaminen ja allekirjoituksen saaminen voivat kestää. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan päättymisen jälkeen.

1. Hakemuksen käynnistäminen

Käynnistä hakemus oma.tsr.fi -järjestelmässä. Jos sinulla ei ole vielä pysyviä käyttäjätunnuksia, luo tunnukset kirjautumalla omilla pankkitunnuksilla osoitteessa https://oma.tsr.fi. Tunnukset ovat henkilökohtaiset: älä anna niitä muille.

Hakemuksen käynnistäjästä tulee automaattisesti hankkeen vastuuhenkilö. Hän toimii yhteyshenkilönä hakemusta koskevissa asioissa ja vain hän voi lähettää lopullisen hakemuksen. Rahasto lähettää hakemusta koskevan päätöksen ja viestit vastuuhenkilölle.

2. Täytä hakemus huolellisesti:

Kirjauduttuasi oma.tsr.fi -sivustolle, valitse määräraha, rahoitusmuoto ja anna organisaatiosi tiedot. Lopuksi paina aloita rahoitushakemus. Täytä hakemus mahdollisimman pian hakuajan käynnistyttyä.

Järjestelmä ohjaa sinut seuraaviin hakemuksen täyttövaiheisiin. Näet hakemuksesi eri vaiheet vasemman laidan ohjauspalkissa.

Kirjoita hakemus suomeksi tai ruotsiksi. Emme käsittele muilla kielillä tehtyjä hakemuksia.
Keskity hakemuksessasi olennaiseen, tiivistä ja kirjoita selkeästi.

Huomioithan, että hakemukseen ei liitetä erillistä tutkimus- tai toimintasuunnitelmaa, vaan hankkeen työsuunnitelma kirjataan hakemuksen tekstikenttiin lukuun ottamatta kehittämishanketta, jonka työsuunnitelma kirjataan sen tarjoukseen.

Voit liittää mahdolliset selventävät kuvat, taulukot, vuokaaviot tai tarkemmat sisältökuvaukset esimerkiksi hankkeeseen kuuluvista digialustoista tai -sovelluksista hakemukseen muuna liitteenä.

Pyydä hakujärjestelmän kautta sitoutumisilmoitukset kaikilta keskeisiltä hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta ja henkilöiltä. Hakemuksen voi jättää vasta kun kaikki hankkeeseen osallistuvat ovat vahvistaneet sitoutumisensa ja kaikki pakolliset liitteet ovat mukana.

Hankkeeseen liittämäsi organisaatiot ja henkilöt saavat sähköpostiinsa linkin, jonka kautta he käyvät vahvistamassa sitoutumisensa hankkeeseen. Voit myös antaa heille oikeudet katsoa ja muokata hakemusta.

Keskeisten hankkeen toimijoiden tulee liittää pdf-tiedostona hakemukseen haun kannalta päivitetty ja yhdistetty ansio- ja julkaisuluettelo, joka on enintään 2 sivua. Muusta rahoituksesta ja ostopalveluista tulee olla mukana selvitys ja liite.

Hakemuksen voi allekirjoittaa vain hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Allekirjoittajan sähköpostiin lähetetään linkki, jonka kautta hän pääsee tarkastamaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.  Hakemuksen voi lähettää vasta kun se on allekirjoitettu.

Mikäli hakulomakkeen täyttämisessä on ongelmia, soita Työsuojelurahaston toimistoon 09 6803 3311. Toimistomme palvelee arkisin klo 9–15.

Keskeneräiset hakemukset poistetaan automaattisesti hakujärjestelmästä kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun hakuaika on päättynyt.

Tutustu tutkimuksen teemahaun hakukysymyksiin mallilomakkeen avulla.

3. Hakemuksen käsitteleminen

Rahoitushakemukset käsitellään luottamuksellisina Työsuojelurahastossa. Rahaston asiantuntijat tekevät Työsuojelurahaston hallitukselle esityksensä hakuajan päättymiseen mennessä hakujärjestelmän kautta saapuneiden hakemusten pohjalta. Rahaston hallitus tekee rahoituspäätökset helmikuussa 2023.

4. Rahoituspäätös

Hakemuksen vastuuhenkilö saa päätöksen hakemuksesta oma.tsr.fi -järjestelmän kautta. Päätöksestä ei voi valittaa. Rahasto nimeää hakemuksille toimistosta yhteyshenkilön, joka antaa pyydettäessä päätökseen liittyvää lisätietoa hakijalle.

Rahoitussopimus

Rahoituksen saaneiden organisaatioiden kanssa solmitaan yksityiskohtaisempi rahoitussopimus, jossa sovitaan tarkemmin mm. hankkeen läpiviennistä, raportoinnista ja maksatuksesta. Rahoitussopimuksen osana ovat hakemuksen työsuunnitelma ja Työsuojelurahaston yleiset sopimusehdot. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, on sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys seuraava: 1) rahoitussopimus, 2) Työsuojelurahaston yleiset sopimusehdot, 3) hakemus.

Rahoitussopimus allekirjoitetaan sähköisesti Visma Signin kautta. Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä rahoituspäätöksistä rahaston nettisivuilla.

Kaikista Työsuojelurahaston tuella valmistuneista hankkeista julkaistaan tiedote ja julkinen loppuraportti tai -aineisto rahaston nettisivuilla. Huomioithan määrärahahakemusta suunnitellessa, että hankkeessa kerätty tutkimustieto- tai data tulee tarjota hankkeen päätyttyä julkisesti saataville, ellei muuta erikseen sovita. Suosittelemme, että rahoituksen saaja luovuttaa aineistot Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.