Hallitus

Hallituksessa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja AKAVA.

Hallituksen kokoonpano nimetään seuraavasti:

Elinkeinoelämän keskusliitto ry 3 edustajaa
Kunnallinen työmarkkinalaitos 1 edustaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2 edustajaa
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 1 edustaja
AKAVA ry 1 edustaja

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuorovuosin. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla eri ryhmästä kuin valtuuston puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen sitä pyytäessä. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan hallituksen jäsenille postitse tai lähetin välityksellä viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

Päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään neljä jäsentä on paikalla kuitenkin siten, että kummatkin ryhmät ovat edustettuina.

Työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä muodostavat keskuudessaan enemmistöpäätöksin ryhmän mielipiteen. Mikäli työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä eivät ole yksimielisiä, ratkaisee kokouksessa toimivan puheenjohtajan kanta ja vaalissa arpa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

Näiden sääntöjen mukaisesti hoitaa työsuojelurahaston asiat ja panna täytäntöön valtuuston päätökset.
Vuosittain laatia edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Päättää kertyneiden varojen käyttämisestä.
Valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen työsuhteensa ehdot.
Kantaa ja vastata rahaston puolesta.
Käsitellä ne asiat, joita ei ole määrätty valtuuston tehtäväksi.

Hallituksen asettamat valmisteluelimet

Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja työryhmiä valmistelemaan sen erikseen määräämiä asioita.

Palkkiot vuonna 2021

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio: puheenjohtaja 100 e, varapuheenjohtaja 80 e, jäsen 80 e sekä kiinteä kuukausipalkkio 11 kuukaudelta: puheenjohtaja 260 e/kk, varapuheenjohtaja 220 e/kk, jäsen 165 e/kk. Hallituksen varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio, joka on 80 e.

Työsuojelurahaston hallitus

Toimikausi 2019 – 2021 
Varsinainen jäsen /varajäsen 

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä (varapuheenjohtaja 2021)
Varajäsen: Johtava asiantuntija Mirja Hannula

Asiantuntija Katja Miettinen 
Varajäsen: Neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen, Teknologiateollisuus ry

Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara
Varajäsen: Asiantuntija Mikko Räsänen

Kunnallinen työmarkkinalaitos 

Kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen
Varajäsen: Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

Kehittämispäällikkö Juha Antila
Varajäsen: Asiantuntijalääkäri Kari Haring

Tutkimusasiantuntija Riitta Juntunen
Varajäsen: Lakimies Paula Ilveskivi

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen

Akava ry

Erityisasiantuntija Tage Lindberg, Suomen Ekonomit ry (puheenjohtaja 2021)
Varajäsen: Erityisasiantuntija Nora Laine, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry