Hallitus

Hallituksessa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, STTK ja AKAVA.

Hallituksen kokoonpano nimetään seuraavasti:

Elinkeinoelämän keskusliitto ry 3 edustajaa
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 1 edustaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2 edustajaa
STTK ry 1 edustaja
AKAVA ry 1 edustaja

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuorovuosin. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla eri ryhmästä kuin valtuuston puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen sitä pyytäessä. Kirjallinen kokouskutsu toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

Päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään neljä jäsentä on paikalla kuitenkin siten, että kummatkin ryhmät ovat edustettuina.

Työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä muodostavat keskuudessaan enemmistöpäätöksin ryhmän mielipiteen. Mikäli työnantajaryhmä ja työntekijäryhmä eivät ole yksimielisiä, ratkaisee kokouksessa toimivan puheenjohtajan kanta ja vaalissa arpa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

Näiden sääntöjen mukaisesti hoitaa Työsuojelurahaston asiat ja panna täytäntöön valtuuston päätökset.
Vuosittain laatia edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Päättää kertyneiden varojen käyttämisestä.
Valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen työsuhteensa ehdot.
Kantaa ja vastata rahaston puolesta.
Käsitellä ne asiat, joita ei ole määrätty valtuuston tehtäväksi.

Hallituksen asettamat valmisteluelimet

Hallitus voi asettaa neuvottelukuntia ja työryhmiä valmistelemaan sen erikseen määräämiä asioita.

Palkkiot vuonna 2024

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio: puheenjohtaja 110 e, varapuheenjohtaja 88 e, jäsen 88 e sekä kiinteä kuukausipalkkio 11 kuukaudelta: puheenjohtaja 286 e/kk, varapuheenjohtaja 242 e/kk, jäsen 182 e/kk. Hallituksen varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio, joka on 88 e.

Työsuojelurahaston hallitus

Toimikausi 2022 – 2024
Varsinainen jäsen /varajäsen 

Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Asiantuntija Katja Miettinen , hallituksen puheenjohtaja vuonna 2024
Varajäsen: Johtaja Paula Varpomaa, Teknologiateollisuus ry

Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara
Varajäsen: Asiantuntija Mikko Räsänen

Asiantuntija Antti Tanskanen  
Varajäsen: Johtava asiantuntija Mirja Hannula

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kehittämispäällikkö Jaana Näsänen
Varajäsen: Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

Kehittämispäällikkö Juha Antila
Varajäsen: Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi

Tutkimusasiantuntija Ari-Matti Näätänen
Varajäsen: Lakimies Paula Ilveskivi

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Johtaja Minna Ahtiainen, hallituksen varapuheenjohtaja vuonna 2024
Varajäsen: Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin

Akava ry

Erityisasiantuntija Riikka Sipilä, Suomen Ekonomit ry
Varajäsen: Erityisasiantuntija Sara Simberg, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry