Tutkimuksen teemahaku

Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi

Työsuojelurahasto avaa 5.12.2022 ylimääräisen tutkimuksen teemahaun “Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi”. Hakuaika päättyy 13.1.2023 klo 15.

Suomalaista työelämää ovat viime aikoina ravistelleet erityisesti koronapandemia, Euroopassa käytävä sota, nopea inflaatio ja energiakriisi. Ne ovat vaikuttaneet työn tekemisen tapoihin, työhön kiinnittymiseen, työssä jaksamiseen ja esihenkilötyöhön. Tulevaisuuden kriiseistä emme vielä tiedä, mutta voimme varautua niihin oppimalla tämänhetkisestä.

Teemahaun keskeinen tavoite on tuottaa tutkimuksen keinoin sellaista tietoa, jota voidaan nopeasti hyödyntää työelämässä tulevien kriisien ja poikkeusolojen aikana. Etsimme tutkimuksen kautta konkreettisia, työpaikoilla toteuttamiskelpoisia toimenpidesuosituksia. Nämä suositukset voivat olla toimialatasoisia tai kohdistua laajemmin suomalaiseen työelämään sekä sen rakenteisiin ja toimijoihin.

Emme rajoita tutkimusaiheita, kunhan ne pysyvät teeman puitteissa. Tutkimustuloksia on voitava hyödyntää yleisesti suomalaisessa työelämässä. Tutkimuksen on määräaikarajoituksen takia perustuttava rajattuun empiiriseen tutkimusaineistoon. Hankkeen aikana on mahdollista kerätä tutkimusaineistoa, joka analysoitava ja raportoiva viimeistään 1.8.2024 mennessä. Huomioithan, että rahoitettujen hankkeiden on valmistuttava niin sisällön kuin talouden osalta 1.8.2024 mennessä. Työsuojelurahasto ei myönnä lisäaikaa hankkeille.

Rahoitusta voi hakea vain hankkeesta aiheutuviin kuluihin, kuten palkka-, ostopalvelu-, matka-, materiaali- ja viestintäkuluihin. Rahoituksella ei voi kattaa organisaation normaalin toiminnan kuluja. Henkilösivukulut ja yleiskulut huomioidaan laskennallisina. Rahoitusta haetaan aina arvonlisäverottomina (alv 0) ja Työsuojelurahasto myöntää ne arvonlisäverottomina. Työsuojelurahasto ei rahoita käynnissä olevia hankkeita. Rahoitusta voi hakea vain hakemuksen jättöpäivän jälkeen syntyviin kuluihin. Työsuojelurahasto ei rahoita laitehankintoja, käännöstöitä, taitto- ja painokuluja tai www-sivujen tekemistä

Kuka voi hakea

Tutkimuksen teemahaussa voivat hakea yksityiset ja julkiset kirjanpitovelvolliset organisaatiot, jotka maksavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Lähetä hakemuksesi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä 13.1.2023 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä erityisesti sitoutumisilmoitusten vahvistaminen ja allekirjoituksen saaminen voivat kestää.

Tutustu tutkimuksen teemahaun hakukysymyksiin mallilomakkeen avulla.

Tutkimuksen teemahakua esiteltiin 2.11.2022 järjestetyssä webinaarissa. Voit tutustua webinaarissa esitettyihin kalvoihin tästä linkistä.

HAKUAIKA
5.12.2022 – 13.1.2023

Kaikki Työsuojelurahaston rahoitushakemukset tehdään oma.tsr.fi -palvelun kautta.

Tutustu oma.tsr.fi -palveluun

Hakuohjeet

  1. Täytä rahoitushakemus oma.tsr.fi:ssä.
  2. Jätä valmis hakemus hakuajan puitteissa.
  3. Työsuojelurahasto käsittelee hakemuksen.
  4. Saat rahoituspäätöksen sähköpostitse.
Katso tarkat hakuohjeet

Ohjeet rahoituksen saajalle

Toimi näin saatuasi rahoituspäätöksen:

  1. Rahoitussopimus
  2. Viestit
  3. Väliraportit ja laskutus
  4. Loppuraportointi ja laskutus
  5. Tiedotus
Avaa rahoituksen saajan ohjeet

Tiedon silta -lehden uusimmat artikkelit

Tiedon silta -lehden artikkeleissa kerromme, millaisia hankkeita rahoituksellamme on toteutettu ja miten ne ovat vaikuttaneet suomalaisiin työyhteisöihin.