Hae rahoitusta organisaatiollesi

Onko organisaatiossasi käynnistymässä hanke, joka kehittää suomalaisia työpaikkoja entistä paremmiksi? Onko hankkeella uutuusarvoa ja vaikuttaako se nopeasti suomalaiseen työelämään? Tutustu Työsuojelurahaston tarjoamiin rahoitusvaihtoehtoihin ja hae organisaatiollesi sopivaa rahoitusta.

Meiltä voit hakea rahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja viestintähankkeisiin, jotka edistävät suomalaisten työpaikkojen työturvallisuutta, työterveyttä, tuottavuutta ja  työelämän suhteita.

Määrärahoja voivat hakea yksityiset ja julkiset organisaatiot, jotka maksavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Organisaatiosi on myös oltava kirjanpitovelvollinen. Huomaathan, että organisaatioille myöntämämme rahoitus ei voi olla 100 prosenttia hankkeen kuluista, eikä rahoituksella voi kattaa organisaation normaalin toiminnan kuluja. Rahoitusta haetaan aina arvonlisäverottomina (alv 0) ja Työsuojelurahasto myöntää ne arvonlisäverottomina. Työsuojelurahasto ei rahoita käynnissä olevia hankkeita. Rahoitusta voi hakea vain hakemuksen jättöpäivän jälkeen syntyviin kuluihin. Lähetä hakemuksesi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä.

Rahoitusmuodot

Löydä hankkeellesi sopiva vaihtoehto tutustumalla eri rahoitusmuotoihin. Kun avaat rahoitusmuodon alasivun, löydät tarkat hakuohjeet, ohjeet rahoituksen saajalle sekä esimerkkejä rahoitetuista hankkeista.

Tutkimus

Etsiikö organisaatiosi rahoitusta uuden, työelämässä sovellettavan tieteellisen tutkimustiedon tuottamiseen? Voitte hakea tutkimusrahoitusta, jos hankkeenne käsittelee työturvallisuutta, työterveyttä, tuottavuutta tai eri työelämätoimijoiden välisiä suhteita.

Hakuaika
26.8. – 16.9.2024

Lue lisää

Kehittämisavustus

Haluatteko kehittää työpaikkaanne ulkopuolisen asiantuntijan avulla? Myönnämme kehittämisavustusta innovatiiviseen kehitystyöhön, jossa sovelletaan tutkimustietoa käytäntöön uudella tavalla. Avustus kattaa puolet ulkopuolisen asiantuntijan palkkiosta ja matkakuluista.

Hakuaika
Jatkuva haku

Lue lisää

Viestintätuote

Haluatteko saattaa tutkimustiedon hyötykäyttöön nykyaikaisella viestinnällä? Voitte hakea rahoitusta esimerkiksi sovelluksen, kirjan, podcastin, animaation, tv-ohjelman tai muun sisältökokonaisuuden kehittämiseen. Viestintätuotteen avulla on välitettävä tietoa Työsuojelurahaston rahoittamista tai muista työelämätutkimuksen tuloksista.

Hakuaika
26.8. – 16.9.2024

Lue lisää

Viestintäkampanja

Voitte hakea tukea viestintäkampanjaan, joka levittää rahaston rahoittaman tai muun työelämätutkimuksen tuoreita ja mielenkiintoisia tuloksia. Huomioittehan, että kampanjalla on oltava laaja vaikutus suomalaiseen työelämään ja sen on kuuluttava rahaston toimialueelle.

Hakuaika
26.8. – 16.9.2024

Lue lisää

Konferenssi tai seminaari

Voitte hakea rahoitusta Suomessa pidettävien kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten konferenssien ja seminaarien järjestelykuluihin. Rahoitus voi kohdistua pääpuhujien luentopalkkioihin ja matkakuluihin, tilaisuuden suunnitteluun liittyviin ulkopuolisiin palveluihin ja järjestelykuluihin. Huomioithan, ettemme myönnä rahoitusta voittoa tuottaville tapahtumille.

Hakuaika
26.8. – 16.9.2024

Lue lisää

Koulutusmenetelmä

Voit hakea rahoitusta innovatiivisen, tutkimustietoon perustuvan koulutusmenetelmän kehittämiseen. Voit toteuttaa koulutusmenetelmän esimerkiksi verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai digitaalisena koulutusmateriaalina, lähiopetuksena tai näiden yhdistelmänä. Menetelmän on annettava uusia työkaluja työpaikoille sekä työelämän ja työsuojelun asiantuntijoille.

Hakuaika
26.8. – 16.9.2024

Lue lisää

Tutkimuksen teemahaku

Työsuojelurahasto avaa 5.12.2022 ylimääräisen tutkimuksen teemahaun “Kun työpaikkaa kohtaa poikkeuksellinen ulkoinen kriisi”. Tutkimuksen teemahaun keskeinen tavoite on tuottaa tutkimuksen keinoin sellaista tietoa, jota voidaan nopeasti hyödyntää työelämässä tulevien kriisien ja poikkeusolojen aikana.

Hakuaika
5.12.2022 – 13.1.2023

Lue lisää