Koulutusmenetelmä – tieto perille vaikuttavalla koulutuksella

Voit saada rahoitusta innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien kehittämiseen. Kehittämiesi menetelmien on annettava uusia työkaluja työpaikoille sekä työelämän ja työsuojelun asiantuntijoille.

Kehitettävä koulutusmenetelmä voi olla esimerkiksi kokonaisuus, joka toteutetaan verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai digitaalisena koulutusmateriaalina, lähiopetuksena tai näiden yhdistelminä.

Koulutusmenetelmille myönnettävän rahoituksen perustiedot

 • Voit käyttää rahoitusta vain palkka-, ostopalvelu-, viestintä- ja matkakuluihin.
 • Voit hakea rahoitusta vain hankkeesta aiheutuviin kuluihin. Kulut merkitään talousarvioon ilman arvonlisäveroa. Työsuojelurahasto myöntää rahoituksen arvonlisäverottomana.
 • Huomioimme henkilösivukulut laskennallisina.
 • Rahoitamme koulutusmenetelmiä tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina.
 • Mikäli koulutusmenetelmähankkeenne tuloksena syntyy tuote, joka kuuluu omaan liiketoimintaanne, on oman panostuksenne hankkeeseen oltava merkittävä.
 • Huomioi tuotteiden hinnoittelussa Työsuojelurahaston tuki myyntihintaa alentavana.
 • Ilmoita hakemuksessa arvioidut myyntituotot/osallistumismaksut. Otamme ne huomioon määrärahan tasossa.

Otathan huomioon ennen hakemista, että:

 • Työsuojelurahasto ei rahoita taitto- ja painokuluja, www-sivujen ja oppaiden tekemistä tai tiedon siirtämistä verkkoon eikä koulutuksien toteuttamiseen liittyviä kuluja.
 • Emme myöskään rahoita ulkomaisten menetelmien suomentamista tai olemassa olevien menetelmien siirtämistä digitaaliseen muotoon.
 • Rahoitusta ei myöskään myönnetä tutkimusten ja selvitysten tekemiseen, koulutustoimintaan, ammattilliseen täydennyskoulutukseen tai henkilöstökoulutukseen. Rahoitusta ei myönnetä koulutuksen järjestämiseen, mutta pienimuotoista yhdessä kehittämistä asiakkaan kanssa voidaan rahoittaa.
 • Työsuojelurahasto ei rahoita käynnissä olevia hankkeita. Rahoitusta voi hakea vain hakemuksen jättöpäivän jälkeen syntyviin kuluihin.
 • Tutustu koulutusmenetelmän hakukysymyksiin mallilomakkeen avulla.

HAKUAIKA
26.8. – 16.9.2024

Hakuja on kaksi kertaa vuodessa; helmikuussa ja syyskuussa. Lähetä hakemuksesi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 15.00.

Kaikki Työsuojelurahaston rahoitushakemukset tehdään oma.tsr.fi -palvelun kautta.

Tutustu oma.tsr.fi -palveluun

Hakuohjeet

 1. Täytä rahoitushakemus oma.tsr.fi:ssä.
 2. Jätä valmis hakemus hakuajan puitteissa.
 3. Työsuojelurahasto käsittelee hakemuksen.
 4. Saat rahoituspäätöksen sähköpostitse.
Katso tarkat hakuohjeet

Ohjeet rahoituksen saajalle

Toimi näin saatuasi rahoituspäätöksen:

 1. Solmi rahoitussopimus Työsuojelurahaston kanssa.
 2. Viesti kanssamme oma.tsr.fi:ssä
 3. Kerro hankkeen edistymisestä väliraporteissa.
 4. Laadi loppuraportti hankkeen valmistuttua.
 5. Kirjoita hanketiedote. Julkaisemme tiedotteen verkkosivuillamme.
Avaa rahoituksen saajan ohjeet

Valmistuneet hankkeet

Katso esimerkkejä Työsuojelurahaston rahoittamista hankkeista.

Tiedon silta -lehden uusimmat artikkelit

Tiedon silta -lehden artikkeleissa kerromme, millaisia hankkeita rahoituksellamme on toteutettu ja miten ne ovat vaikuttaneet suomalaisiin työyhteisöihin.