Tietokirjastipendi: rahoitusta työelämäaiheisen tietokirjan kirjoittajalle

Tietokirjastipendin perustiedot

Stipendirahoitusta voit hakea tutkittuun tietoon perustuvaan työelämäaiheisen tietokirjan kirjoitustyöhön.  Stipendikauden aikana valmistelet käsikirjoituksesi julkaistavaksi. Tietokirjan sisällön on liityttävä Työsuojelurahaston rahoitusalueisiin: työturvallisuuteen, työterveyteen, tuottavuuteen tai työelämän suhteisiin.

Stipendi myönnetään 2–6 kuukaudeksi ansiotulon menetykseen. Myönnettävä summa on enintään 2000 euroa kuukaudessa. Hakemuksessa täytyy olla mukana kustantajan kanssa tehty  kustannussopimus käsikirjoituksesta sekä kirjan sisällysluettelo. Hakemuksessa on myös kerrottava kirjan markkinointisuunnitelmasta, esimerkiksi sosiaalisen median kanavien hyödyntämisestä kirjan markkinoimisessa. Hakemukseen voit liittää myös mahdollisia aineiston keräämiseen liittyviä kuluja, mikäli kirjan tekeminen edellyttää esimerkiksi haastatteluita ja niihin liittyviä matkoja. (Huomioithan, että Työsuojelurahasto ei maksa päivärahoja.) Työsuojelurahasto korvaa kohtuulliset matkakustannukset verohallinnon ohjeita noudattaen.

Tietokirjastipendikausi päättyy käsikirjoituksen luovuttamiseen kustannussopimuksessa olevaan päivämäärään mennessä. Kirjan pitää ilmestyä pian käsikirjoituksen luovuttamisen jälkeen.

Otathan huomioon, että:

Emme rahoita tietokirjastipendillä oppaita, opinnäytetyön tekemistä, mielipidekirjallisuutta tai pamfletteja. Stipendituki ei kata julkaisun painatusta tai muuta teknistä valmistelua eikä mahdollisia myynti- ja markkinointikuluja. Sinulla ei voi olla stipendikaudelle  muuta ansiotulon menetykseen kohdistuvaa avustusta tai palkkatuloa. Suoraan omasta työstäsi tai työpaikastasi nouseva toiminnan esittely ei riitä stipendirahoituksen perusteeksi, vaan näkökulman on oltava laajemmin suomalaista työelämää koskettava.

Tutustu tietokirjastipendin hakukysymyksiin mallilomakkeen avulla.

HAKUAIKA
24.9. – 15.10.2024

Hakuja on kolme kertaa vuodessa; tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa. Lähetä hakemuksesi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 15.00.

Kaikki Työsuojelurahaston rahoitushakemukset tehdään oma.tsr.fi -palvelun kautta.

Tutustu oma.tsr.fi -palveluun

SARJAKUVA

Näin tietokirjastipendi toimii

Lue minisarjis stipendin hakemisesta.

Sarjakuva esittelee tietokirjastipendin hakemista.?>

Näin haet stipendiä

  1. Täytä rahoitushakemus oma.tsr.fi:ssä.
  2. Jätä valmis hakemus hakuajan puitteissa.
  3. Työsuojelurahasto käsittelee hakemuksen.
  4. Saat rahoituspäätöksen sähköpostitse.
Katso tarkat hakuohjeet

Ohjeet rahoituksen saajalle

Toimi näin saatuasi rahoituspäätöksen:

  1. Solmi rahoitussopimus Työsuojelurahaston kanssa.
  2. Kerro hankkeesi edistymisestä väliraporteissa.
  3. Laadi loppuraportti hankkeen valmistuttua.
  4. Kirjoita hanketiedote. Julkaisemme sen Työsuojelurahaston verkkosivuilla.
Avaa rahoituksen saajan ohjeet

Valmistuneet hankkeet

Katso esimerkkejä Työsuojelurahaston rahoittamista hankkeista.

Tiedon silta -lehden uusimmat artikkelit

Tiedon silta -lehden artikkeleissa kerromme, millaisia hankkeita rahoituksellamme on toteutettu ja miten ne ovat vaikuttaneet suomalaisiin työyhteisöihin.