Mitä rahoitamme?

Rahoitamme työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita suomalaisten työpaikkojen hyväksi. Haluamme edistää työturvallisuutta ja -terveyttä, työelämätoimijoiden välisiä suhteita sekä tuottavuutta kotimaisessa työelämässä.

erilaisia-toimistotyolaisia

Tällaisia hankkeita rahoitamme

Rahoitamme tutkimushankkeiden lisäksi työpaikkojen aloitteesta käynnistettäviä kehittämishankkeita ja tutkimustiedon levittämistä. Myönnämme stipendejä, jotka edistävät uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Rahoitamme lisäksi Työturvallisuuskeskuksen toimintaa.

tyoympariston-arviointi

Sivun kuvitukset: Kalle Talonen

Tehtävämme

Tarjoamme työpaikoille mahdollisuuksia hyödyntää uutta, tutkimukseen perustuvaa tietoa. Rahoittamissamme hankkeissa on keskeisenä tavoitteena löytää jokin uusi ja innovatiivinen näkökulma tarkastella tuttujakin työelämän alueita. Tärkeää on myös, että työpaikat voivat nopealla aikavälillä hyödyntää hankkeiden tuloksia.

Saamme varamme lakisääteiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksutuloista. Työsuojelurahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja toimintaamme valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahoituksemme kohdistuu

Kirjanpitovelvolliset yksityiset ja julkiset organisaatiot, jotka maksavat lakisääteistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta voivat hakea tutkimus- ja viestintämäärärahaa tai kehittämisavustusta. Stipendiä voi hakea vain yksityishenkilö nettomääräisen ansiotulomenetyksen korvaamiseen.

Hankkeesi on kohdistuttava Työsuojelurahaston toimialalle ja sillä on oltava uutuusarvoa ja nopeaa vaikuttavuutta suomalaiseen työelämään.