Stipendirahoituksen hakuohjeet

Kuka voi hakea stipendiä?

Voit hakea stipendiä henkilökohtaisen ansiotulomenetyksen tai kulukorvausten korvaamiseen, kun olet tekemässä työelämää koskevaa tutkimusta tai kehittämistä tai osallistut tutkijavierailuun.

Huomioithan, että matkastipendiä lukuun ottamatta stipendirahoitusta ei voida myöntää, jos:

 • olet ansiotyössä tai sinulla on muu samanaikainen stipendirahoitus
 • suoritat perustutkintoa
 • olet eläkkeellä tai työtön
 • saat muuta ansiotulon menetykseen liittyvää tukea.

Huomaa myös nämä seikat:
Stipendiaatti vastaa omasta sosiaaliturvastaan. Mikäli stipendisi kesto on vähintään neljä kuukautta, ota yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:an asian järjestämiseksi.
Hakijan on itse syytä selvittää stipendin vaikutukset mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin.
Työsuojelurahaston myöntämät stipendit ovat verovapaita. Ilmoitamme stipendipäätökset lakisääteisesti verottajalle.

Milloin voin hakea stipendirahoitusta?

Stipendihakuja on kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja lokakuussa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 15.00.

Hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää oma.tsr.fi:ssä noin kuukausi ennen haun päättymistä. Ajoita hakemuksesi mahdollisimman lähelle stipendikautesi alkamista. Hakemuksia tai hakemuksen täydennyksiä ei oteta vastaan hakuajan päättymisen jälkeen.

Millainen on hyvä stipendihakemus?

 • Hyvä hakemus kohdistuu Työsuojelurahaston toimialalle. Sillä on uutuusarvoa ja nopeaa vaikuttavuutta suomalaiseen työelämään.
 • Hakemus on hyvin suunniteltu, perusteltu ja toteutusresursseiltaan tehokas ja uskottava.
 • Hakemuksessa vastataan selkeästi ja ytimekkäästi hakukysymyksiin.
 • Kaikki tarvittavat liitteet ja sitoumukset löytyvät hakemuksesta.
 • Hakemukselle on eduksi, että siinä hyödynnetään Työsuojelurahaston aiemmin rahoittamien hankkeiden tuloksia tai muuta työelämän tutkimusta.

Valmistunut hanketieto tulee tarjota julkisesti saataville

Huomioithan stipendihakemusta suunnitellessa, että hankkeessa kerätty tutkimustieto- tai data tulee tarjota hankkeen päätyttyä julkisesti saataville, ellei muuta erikseen sovita.

Kaikista Työsuojelurahaston tuella valmistuneista hankkeista julkaistaan tiedote ja julkinen loppuraportti tai -aineisto rahaston nettisivuilla. Suosittelemme myös, että stipendin saaja luovuttaa aineistot Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

1. Kirjaudu oma.tsr.fi:hin:

Käynnistä hakemus oma.tsr.fi-palvelussa, joka toimii uusimmilla Chrome-, Firefox Mozilla- tai Microsoft Edge -selainten versioilla. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnuksia, voit luoda ne kirjautumalla pankkitunnuksillasi osoitteessa https://oma.tsr.fi. Käyttäjätunnuksesi ovat pysyvät ja henkilökohtaiset, joten älä anna niitä muille.

2. Täytä hakemus huolellisesti:

 • Kun olet kirjautunut oma.tsr.fi-palveluun, valitse rahoitusmuodoksi stipendi. Valitse sitten stipendilaji ja aloita hakemuksen tekeminen.
 • Järjestelmä ohjaa sinut seuraaviin hakemuksen täyttövaiheisiin. Näet hakemuksesi eri vaiheet vasemman laidan ohjauspalkissa.
 • Keskity hakemuksessasi olennaiseen, tiivistä ja kirjoita selkeästi.
 • Huomioithan, että hakemukseen ei liitetä erillistä tutkimus- tai toimintasuunnitelmaa, vaan hankkeen työsuunnitelma kirjataan hakemuksen tekstikenttiin.
 • Kirjoita hakemus suomeksi tai ruotsiksi. Emme käsittele muilla kielillä tehtyjä hakemuksia.
 • Mikäli teet uusintahakemusta, erittele siinä hankkeesi keskeiset muutokset. Jos sinulla on jo Työsuojelurahaston rahoittama stipendi, sen on oltava loppuun raportoitu ennen uuden stipendikauden alkua.
 • Hakemusta ei voi täydentää sen jättämisen jälkeen.
 • Mikäli kohtaat hakulomakkeen täyttämisessä ongelmia, voit soittaa rahaston toimistoon 09 6803 3311. Palvelemme arkisin klo 9–15.
 • Poistamme keskeneräiset hakemukset järjestelmästä 14 vuorokauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

3. Hakemuksen käsitteleminen

Rahoitushakemukset käsitellään luottamuksellisina Työsuojelurahastossa. Rahaston asiantuntijat tekevät Työsuojelurahaston hallitukselle esityksensä hakuajan päättymiseen mennessä hakujärjestelmän kautta saapuneiden hakemusten pohjalta. Rahaston hallitus tekee rahoituspäätökset.

Hakemusten käsittely

 1. Hakemus saapuu
 2. Saapumisilmoitus hakijalle
 3. Esittelijät luokittelevat hakemukset kolmeen ryhmään:
  • I, II, III: tutkimushakemukset
  • I: viestintähakemukset, stipendit ja kehittämisavustushakemukset (jatkuva haku eikä ryhmittelyä)
 4. Hakemukset prosessoidaan ryhmittäin seuraavasti:
 5. Rahoitettujen hankkeiden valvonta ja raportointi rahoitussopimuksen mukaisesti: väliraportointi, loppuraportointi ja tulosten hyödyntäminen.
Ryhmä I
Ryhmä II
Ryhmä III

3. Hakemuksen käsittely ja rahoituspäätös

Työsuojelurahasto käsittelee stipendihakemukset luottamuksellisina.

Päätöksenteko kestää keskimäärin 1–2 kuukautta. Saat ilmoituksen päätöksestä sähköpostitse.

Työsuojelurahasto ei perustele päätöksiään, eikä päätöksestä voi valittaa. Rahaston nimeämä yhteyshenkilö antaa tarvittaessa päätökseen liittyvää lisätietoa.

Rahoitussopimus

Rahoituksen saaneiden organisaatioiden kanssa solmitaan yksityiskohtaisempi rahoitussopimus, jossa sovitaan tarkemmin mm. hankkeen läpiviennistä, raportoinnista ja maksatuksesta. Rahoitussopimus on sitova, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoittanut. Rahoitussopimus on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä.

Rahoitussopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä hankkeista rahaston nettisivuilla.