Tieteellinen asiantuntijaryhmä

Työsuojelurahaston tieteelliseen asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä. Toimikausi on neljä vuotta. Puolet jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein.

Ryhmän keskeisenä tehtävänä on arvioida laajat ja monitieteelliset tutkimushakemukset ja ehdottaa niille asiantuntijalausunnon antajia.

Jäsenet

Aki Jääskeläinen
Tekniikan tohtori, dosentti

Suorituskyvyn mittaaminen, tuottavuuden ja prosessien kehittäminen, johtaminen, tietotyö, työyhteisöjen toimivuus, vaikuttavuus

Tampereen teknillinen yliopisto
Jäsen 2017 – 2020, puheenjohtaja 2019 – 2020

Ari Kaukiainen
Lääketieteen tohtori, dosentti, lääketieteellinen johtaja

Työlääketiede, vakuutuslääketiede, työterveys, toiminta- ja työkyky, kuntoutus

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Jäsen 2017 – 2020

Vesa Nissinen
Kasvatustieteen tohtori, eversti (evp), dosentti

Johtamisen, vuorovaikutuksen ja organisaatioiden kehittäminen, muutosjohtaminen, esimiesvalmennus

Deep Lead Oy
Jäsen 2017 – 2020

Ahti Salo
Professori

Riskienhallinta, päätösanalyysi, ennakointi

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Jäsen 2017 – 2020

Riitta Sauni
Työterveyshuollon ja työlääketieteen professori, dosentti, lääkintöneuvos

Työterveys, työlääketiede, ammattitaudit, työkyky

Tampereen yliopisto
Jäsen 2017 – 2020

Pauli Forma
VTT, dosentti, työkykyjohtaja

Työn tulevaisuus, työelämän kehittäminen, työhyvinvointi, työkyky, eläkkeelle siirtyminen

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Jäsen 2019-2020

Kimmo Peltonen
Pääjohtaja, dosentti

Työ- ja ympäristöterveys, toksikologia, kemikaali- ja laitosturvallisuus, riskien arviointi

Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES
Jäsen 2019 – 2022

Taru Feldt
Professori

Työ- ja organisaatiopsykologia

Jyväskylän yliopisto
Jäsen 2019 – 2022

Kimmo Räsänen
Professori

Työterveys, työterveyshuolto, työterveysepidemiologia, työergonomia

Itä-Suomen yliopisto
Jäsen 2019 – 2022

Timo Aarrevaara
Professori

Hallinnon tutkimus, julkinen johtaminen, professiotutkimus, korkeakoulututkimus

Lapin yliopisto
Jäsen 2019-2022

Aino Kianto
VTM, KTT, Professori

Tietojohtaminen, aineeton pääoma, innovaatioiden ja osaamisen johtaminen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Jäsen 2019-2022

Johanna Lammi-Taskula
Tutkimuspäällikkö

Työn ja perheen yhteensovittaminen, perhevapaat, perheystävälliset työpaikat, sukupuolten tasa-arvo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jäsen 2019-2022