Ohjeet stipendirahoituksen saajalle

Onneksi olkoon, stipendiaatti! Tutustu tarkkaan näihin ohjeisiin. Katso, miten asioit Työsuojelurahaston kanssa hankkeen aikana. Perehdy hankkeen väliraporttien ja loppuraporttien ohjeistukseen. Loppuraportoinnista löydät kaikille stipendeille yhteiset sekä stipendikohtaiset ohjeet kohdasta 5.

1. Solmi rahoitussopimus Työsuojelurahaston kanssa

Solmimme rahoituksen saaneiden kanssa rahoitussopimuksen, jossa määritetään mm. hankkeen läpiviennin, raportoinnin ja maksatuksen yksityiskohdat. Rahoitussopimus on sitova, kun kumpikin osapuoli on sen allekirjoittanut. Rahoitussopimus on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä.

Rahoitussopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä hankkeista rahaston nettisivuilla.

Rahoitussopimuksen muodostavat hakemuksen työsuunnitelma ja Työsuojelurahaston yleiset sopimusehdot. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, on sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys seuraava:

 1. rahoitussopimus
 2. Työsuojelurahaston yleiset sopimusehdot
 3. hakemus

Mikäli rikot sopimusehtoja esimerkiksi laiminlyömällä raportointia tai myöhästymällä hankkeen sovitusta aikataulusta, voimme purkaa sopimuksen ja vaatia jo maksettuja rahaeriä palautettaviksi.

Huomioithan myös nämä seikat solmiessasi rahoitussopimusta

 • Työsuojelurahaston myöntämät stipendit ovat verovapaita. Ilmoitamme myöntämämme stipendit kuitenkin lakisääteisesti verottajalle. Muistathan selvittää stipendin vaikutukset mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin.
 • Stipendiaattina vastaat omasta sosiaaliturvastasi. Mikäli saat stipendin neljälle kuukaudelle tai pidemmäksi ajaksi, ota yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:an asian järjestämiseksi.

2. Viestintä Työsuojelurahaston kanssa

Kaikki asiointi Työsuojelurahaston kanssa tapahtuu oma.tsr.fi -järjestelmän kautta. Myös rahoituspäätös, rahoitussopimus, väli- ja loppuraportoinnit ja viestit lähetetään tämän asiointijärjestelmän kautta.

Pidä yhteyttä Työsuojelurahaston yhteyshenkilöösi oma.tsr.fi -järjestelmän kautta sähköpostin sijaan. Näin viestiketjut tallentuvat vastuuhenkilön ja rahaston henkilöstön nähtäviksi.

3. Kerro hankkeesi edistymisestä väliraporteissa

Stipendin saajana sitoudut noudattamaan rahoitussopimuksessa sovittua raportointi- ja maksusuunnitelmaa. Väliraporteissa kerrot hankkeen sisällön etenemisestä rahastolle. https://www.tsr.fi/laskutuksen-ohjeet/

Ohjeet väliraporttien tekemiseen:

 • Kirjaa väliraportteihin hankkeen aikana suunnitelman mukaisesti tehdyt toimet ja eteneminen.
 • Kirjoita tiivis raportti järjestelmässä valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti.
 • Maksamme rahoitussopimuksen mukaisesti maksuerät lähettämääsi maksupyyntöä vastaan. Suoritus edellyttää hankkeen hyväksyttyä raportointia. Lue maksupyyntöä koskevat ohjeet .
 • Jos hankkeen toteutuksessa ilmenee esimerkiksi aikataulullisia tai sisältömuutoksia, tarvitset niiden toteuttamiseen Työsuojelurahaston luvan. Neuvottele siis mahdollisista muutoksista hyvissä ajoin rahaston yhteyshenkilön kanssa.

4. Laadi loppuraportti hankkeen valmistuttua ja laskuta

Raportoi kaikki hankkeen sisältö hankkeen päättymispäivään mennessä. Mikäli stipendisi sisältää kulukorvauksia, liitä tositteet kuluista talouden loppuraporttiin.  Maksamme stipendin viimeisen maksuerän, 20 %, hyväksytyn loppuraportoinnin jälkeen.  Matkastipendi maksetaan yhdessä erässä loppuraportoinnin jälkeen.

Loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka auttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä. 

Hankkeen loppuraportointi tehdään oma.tsr.fi -järjestelmässä. Noudata seuraavia ohjeita kaikkien Työsuojelurahaston myöntämien stipendien loppuraportoinnissa:

 1. Vastaa loppuraportoinnin kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi.
 2. Liitä hankkeen loppuraportti eli stipendiaineisto ja muut mahdolliset liitteet pdf-tiedostoina. Pakollisten julkisten liitteiden lisäksi osa liitteistä voi olla ei-julkisia. Aineistosta on käytävä ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Voit ilmaista rahaston tuen esimerkiksi kirjoittamalla: ”Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen”. Voit myös laittaa kirjasi kanteen Työsuojelurahaston logon. Käytä rahaston logoa myös tuloksia esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla. Esitellessäsi tutkimusta mm. tiedotusvälineille sinun tulee mainita Työsuojelurahasto hankkeen rahoittajana.
 3. Mikäli stipendillesi on myönnetty kulukorvauksia, raportoi kulut ja liitä tositteet talouden loppuraporttiin.  Jos sinulla on talouden raportointiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Työsuojelurahaston toimistoon, (09) 6803 3311, info@tsr.fi 
 4. Kirjoita hanketiedote, joka julkaistaan Työsuojelurahaston nettisivuilla. Kirjoita tiedote suomeksi tai ruotsiksi. Huomioithan, että merkkimäärää ei voi ylittää. Muista lukea tiedote läpi kirjoitusvirheiden varalta ennen lähettämistä.
 5. Kun hankkeesi on sisällön ja mahdollisten kulutositteiden osalta hyväksytysti loppuraportoitu, voit lähettää maksupyynnön stipendin viimeisestä erästä. Voit ladata stipendin maksupyyntölomakkeen tästä linkistä. Lähetä laskut ensisijaisesti sähköisenä verkkolaskuna. Mikäli et voi lähettää laskua verkkolaskuna, voit lähettää sen sähköpostilla pdf-liitteenä osoitteeseen: FI03057264@scan.emce365.fi tai postitse skannauspalveluosoitteeseen: Työsuojelurahasto @003703057264@ PL 1000 00781 Helsinki

5. Loppuraportin muoto:

Loppuraportti muodostuu tieteellisistä artikkelikäsikirjoituksista ja suomen- tai ruotsinkielisestä erillisestä julkisesta tiivistelmästä, jotka liitetään yksittäisinä pdf-tiedostoina hankkeen aineistoihin. Pyri ilmaisemaan julkisen tiivistelmän avulla mahdollisimman selkeästi artikkeliesi sisältö ja tee sen loppuun julkaisuluettelo valmiista ja käsikirjoitusvaiheessa olevista artikkeleista (otsikko, tekijät ja julkaisija).

6. Tiedotus valmistuneesta hankkeesta

Julkaisemme kirjoittamasi tiedotteen ja julkisen loppuraportin Työsuojelurahaston nettisivuilla. Stipendiaattina vastaat tiedotteen ja loppuraportin sisällöstä.

Stipendin saajalla on ensisijainen vastuu tutkimustulosten tiedottamisesta ja muusta hyödyntämisestä. Tavoitteena on, että tulokset edistävät yleisesti suomalaista työelämää.

Teemme osasta hankkeita jutun Työsuojelurahaston Tiedon silta -sivustolle. Lisäksi esittelemme joitakin ajankohtaisia hankkeita Tutkimus tutuksi -tapaamisissa. Työsuojelurahasto päättää, mitkä hankkeet esitellään Tiedon sillassa ja Tutkimus tutuksi -tapaamisissa.

Yleisten sopimusehtojen mukaisesti rahasto voi hyödyntää hankkeen tuloksia koulutus- ja tiedotustoiminnassa sekä muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla.