1: Terveydenhuollon ammattilaisten NPT-kompetenssit vaihtelevat eri ammattialoilla 2: Magneetti – ja ei-Magneettisairaaloissa työskentelevien hoitajien NPT-uskomuksissa ja NPT:n toteuttamisessa on eroja

Hanketiedot

Hankenumero
118157

Hakija
Hannele Saunders

Toteuttaja
Hannele Saunders

Lisätietoja
Hannele Saunders
hannele.saunders@uef.fi

Toteutusaika
17.7.2018 - 15.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
1 997 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2018

Tiivistelmä

Työsuojelurahasto on tukenut matkastipendillä 2:n suullisen esityksen pitämistä Sigma Theta Tau International (STTI) 29th International Research Congress 19.7.-23.7.2018 Melbourne Australia. 1. esityksen otsikkona on Terveydenhuollon (th) ammattilaisten NPT-kompetenssit vaihtelevat eri ammattialoilla (Overview of systematic reviews indicates variation in EBP competencies among healthcare professionals). Esitys antaa järjestelmällisen katsauksen menetelmällä toteutetun yhteenvedon kansainvälisessä kirjallisuudessa julkaistujen systemaattisten katsausten tuloksista liittyen th:n ammattilaisten NPT- kompetensseihin. Th:n ammattilaisten NPT-kompetenssit vaihtelevat huomattavasti sekä ammattiryhmittäin että NPT-kompetenssien tason suhteen eri kompetenssikategorioissa, kuten NPT-tiedoissa ja NPT:n toteuttamisessa. 2. esitys toteutetaan osana NPT-symposiumia kansainvälisessä yhteistyössä yhdessä maailmankuulun NPT:n huippututkijan, professori Bernadette Melnykin ja hänen kollegoidensa kanssa Ohio State Universityn (OSU) Helene Fuld National Institute for Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcaresta. NPT-symposium käsittelee USA:n 19 sairaalassa ja terveydenhuollon organisaatiossa toteutetun kansallisen kyselytutkimuksen (n=2344) tuloksia. Esityksessä kuvataan samankaltaisuuksia ja eroja Magneettisairaaloissa ja ei -Magneettisairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien NPT-kompetensseissa, NPT-mentoroinnissa, työtyytyväisyydessä sekä sairaaloiden NPT-kulttuureissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Saunders

Tiedote

NPT-osaamisen taso vaihtelee

15.8.2018

Terveydenhoitoalan ammattilaisten NPT-osaamisessa on isoja eroja, todetaan Hannele Saundersin tutkimuksessa.

Terveydenhuollon ammattilaisten NPT-kompetenssit vaihtelevat huomattavasti sekä ammattiryhmittäin että NPT-kompetenssien tason suhteen eri kompetenssikategorioissa, kuten NPT-tiedoissa, NPT-asenteissa ja NPT:n toteuttamisessa, todetaan Saundersin tutkimuksessa.

Saunders esitteli tutkimustaan kansainvälisessä seminaarissa (Sigma Theta Tau International (STTI) 29th International Research Congress) Australiassa heinäkuussa 2018.

Saundersin ensimmäinen konferenssiesitys toteutettiin osana NPT-symposiumia kansainvälisessä yhteistyössä yhdessä NPT:n tutkijan, professori Bernadette Melnykin ja hänen kollegoidensa kanssa Ohio State Universityn (OSU) Helene Fuld National Institute for Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcaresta.

Saundersin toisen esityksen otsikkona oli Overview of systematic reviews indicates variation in EBP competencies among healthcare professionals.

NPT-symposium käsitteli USA:n 19 sairaalassa ja terveydenhuollon organisaatiossa toteutetun kansallisen kyselytutkimuksen tuloksia. NPT-symposiumissa kuvattiin samankaltaisuuksia ja eroja magneettisairaaloissa ja ei -magneettisairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien NPT-kompetensseissa, NPT-mentoroinnissa, työtyytyväisyydessä sekä sairaaloiden NPT-kulttuureissa.

Työsuojelurahasto tuki Itä-Suomen yliopiston tutkija Hannele Saundersin osallistumista seminaariin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivu löytyy osoitteesta

https://www.sigmanursing.org/connect-engage/meetings-events/international-nursing-research-congress-2018