10th European Conference of the International Labour and Employment Relations Association (ILERA), 20.-22.6.2013, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
113018

Hakija
Antti Saloniemi

Toteuttaja
Antti Saloniemi

Lisätietoja
Antti Saloniemi
antti.saloniemi@uta.fi

Toteutusaika
20.6.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 488 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Hankkeessa oli kysymys osallistumisesta ILERA kymmenenteen Euroopan alueen konferenssiin Amsterdamissa 20. – 22. kesäkuuta. Osallistuminen tarkoitti TSR:n rahoittaman ”Epävarmuuden merkitykset ja turvallisuuden ehdot muuttuvassa työelämässä” hankkeen tulosten esittelyä kansainväliselle yleisölle.

Esityksessä keskityttiin kysymykseen, voivatko edistyneet työpaikkatason käytännöt lieventää työn epävarmuuden negatiivisia hyvinvointivaikutuksia? Tulosten perusteella hyvät johtamiskäytännöt josaian määrin moderoivat epävarmuuden vaikutuksia. Sen sijaan työn tarjoamilla kehittymismahdollisuuksilla tai yleensä arvioilla reilusta kohtelusta tämä vaikutus ei noussut esiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Saloniemi

Tiedote

Hyvät johtamiskäytännöt voivat lievittää epävarmuuden haittoja

15.8.2013

Kehittyneet johtamiskäytännöt näyttävät vaikuttavan
positiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin myös epävarmuuden
vallitessa.

Professori
Antti Saloniemi Tampereen yliopiston Porin
yksiköstä esitteli Työsuojelurahaston rahoittaman (TSR 110100)
epävarmuuden merkityksiä muuttuvassa työelämässä selvittäneen
tutkimuksen tuloksia kansainvälisessä työpolitiikan konferenssissa.
Se järjestettiin Amsterdamissa Hollannissa 20.–22. kesäkuuta
2013.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiin osallistumista
matkastipendillä.

Esityksen toinen kirjoittaja oli tutkija
Anna Väisänen. Esityksestä on ladattavissa niin
sanottu pitkä paperi konferenssin sivuilla. Tutkijat työstävät
paperia julkaisuksi kansainväliselle referoidulle forumille.

Esityksessä kysymyksenä oli kehittyneiden työpaikkakäytäntöjen
mahdollisuus työn epävarmuuden haittojen moderoinnissa. Tulokset
antoivat osittaista tukea oletukselle, että hyvät johtamiskäytännöt
jossain määrin moderoivat epävarmuuden vaikutuksia. Sen sijaan työn
tarjoamilla kehittymismahdollisuuksilla tai yleensä arvioilla
reilusta kohtelusta tämä vaikutus ei noussut esiin.

Konferenssissa kiinnostavin anti näytti Saloniemen mukaan
koskevan kollektiivisen sopimisen tulevaisuutta, Euroopan kriisin
työpoliittisia vaikutuksia ja Euroopan jakolinjoja (vanha EU, vanha
Itä-Eurooppa, Välimeren Eurooppa).

Tilaisuuden olennaista antia oli myös kollegoiden tapaaminen.
Tapaaminen mahdollisti muun muassa konkreettiseen
artikkeliyhteistyön edistämistä pohjoismaisten kollegoiden kanssa.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.ilera-europe2013.eu