10th IOHA International Scientific Conference, 25-30.4.2015, Lontoo, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
115016

Hakija
Arto Säämänen

Toteuttaja
Arto Säämänen

Lisätietoja
Arto Säämänen
arto.saamanen@ttl.fi

Toteutusaika
24.4.2015 - 22.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 554 euroa

Tulokset valmistuneet
22.5.2015

Tiivistelmä

Matkastipendin avulla osallistun 10th IOHA International Scientific –konferenssiin (IOHA2015) Lontoossa. IOHA 2015 on kansainvälisen työhygieenikkojärjestön (IOHA=International Occupational Hygiene Association) joka kolmas vuosi järjestettävä tieteellinen konferenssi.

Konferenssin aikana esittelen tuloksia Leikkuuneste-hankkeesta ja osallistutaan konferenssin yhteydessä järjestettävään Professional Development Course –kurssiin bayesialaisesta statistiikasta altistumisen arvioinnin apuvälineenä.
Esitelmän otsikkona on: ”Local exhaust ventilation air recycling and the exposure to metal working fluids”. Esitelmässä pohditaan metallintyössä syntyvien haihtuvien yhdisteiden ja aerosolien vaikutusta työilman laatuun.

Konferenssiin osallistuminen antaa mahdollisuuden tutustua työhygienia­alan tutkimuksen viimeisimpiin trendeihin maailmalla. Matkan antia hyödynnetään heti Leikkuuneste­hankkeessa (TSR nro 113256). Matkan aikana luodaan kontakteja muihin Eurooppalaisiin tutkimusryhmiin, jotka ovat kiinnostuneita metallintyöstönesteille altistumisesta. Konferenssista saatuja uusia ideoita työhygienian ja erityisesti torjuntatekniikan alueelta sovelletaan myös muissa kotimaisissa hankkeissa sekä pyritään löytämään uusia partnereita EU­ ja muihin kansainvälisiin projekteihin. Hankkeesta laaditaan matkakertomus, jonka julkaistaan Suomen Työhygienian Seuran nettisivuilla ja siten jaetaan tietoa eteenpäin suomalaisille työhygieenikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Säämänen

Tiedote

Metallin kohdepoistojen kierrätys kiikastaa

22.5.2015

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija
Arto Säämänen esitteli työilmatutkimusta Lontoossa
25.–30. huhtikuuta 2015. Säämänen kumppaneineen on tutkinut
kohdepoistoilmaa metallin työstössä (TSR
113256). Hän osoitti, että kaasufaasissa
syntyy merkittävästi epäpuhtauksia, kun käytetään
metallintyöstönesteitä ja työstökeskusten kohdepoistojen ilma
johdetaan takaisin työtilaan. Työsuojelurahasto oli myöntänyt
Säämäselle stipendin Ison-Britannian matkaan.

Altistuminen metallintyöstönesteille vaivaa yleisesti
konepajoja. Nykyaikaiset koneistuskeskukset on tyypillisesti
varustettu kohdepoistoilla. Niistä ilma voidaan johtaa pois
tehdasrakennuksesta tai kierrättää tehdassaliin suodatuksen
jälkeen. Suodattimina käytetään yleensä korkean erotuskyvyn
HEPA-suodattimia. Silti kaasufaasin kemialliset yhdisteet voivat
läpäistä suodatusyksikön ja lisätä tehdasilman epäpuhtauksia.

Säämänen ilahtui konferenssiuutisista: Nyt ollaan siirtymässä
kokopäiväaltistumisen arvioinnista työvaihekohtaiseen altistumisen
arviointiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Arto Säämänen, Tomi Kanerva, Markku Linnainmaa, Ilpo Ahonen, Matti Lehtimäki, Pirkko Pihlajamaa, Matti Niemeläinen, Jussi Salonen. Local Exhaust Ventilation Air Recycling and the Exposure to Metal Working Fluids. Ann. Occup. Hyg., 2015, Vol. 59, No. Supplement 1, pp. 16-17. doi:10.1093/annhyg/meu119