10th IOHA International Scientific Conference, British Occupational Hygiene Society (BOHS) ja International Occupational Hygiene Association (IOHA), 25.-30.4.2015, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
115002

Hakija
Maija Leppänen

Toteuttaja
Maija Leppänen

Lisätietoja
Maija Leppänen
maija.leppanen@uef.fi

Toteutusaika
8.1.2015 - 29.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 978 euroa

Tulokset valmistuneet
29.5.2015

Tiivistelmä

International Occupational Hygiene Association (IOHA) järjestää nyt 10. kerran suuren työhygienian alan konferenssin (IOHA2015), joka kokoaa yhteen asiantuntijoita eri aloilta, mm. työntekijöiden terveyden suojelun ja toisaalta altistumisen torjunnan alalta. Konferenssissa esitellään alan uusinta tutkimustietoa ja se tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkottua kansainvälisesti. IOHA2015 järjestetään 25.-30.4.2015 Lontoossa.

Hankkeen tarkoituksena on pitää esitelmä IOHA2015-konferenssissa aiheesta ”Nanoparticle exposure levels at a research facility during handling of TiO2, ZnO and carbon nanotubes”. Konferenssissa on useita esityksiä nanomateriaaleista ja kokouksen antia onkin tarkoitus hyödyntää hakijan nanohiukkasiin liittyvässä väitöskirjassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Leppänen

Tiedote

Oikeat työtavat suojaavat nanohiukkasilta

29.5.2015

Synteettisten nanohiukkasten likaamat työvälineet kannattaa työntekijöiden altistumisen vähentämiseksi puhdistaa alipaineistetuissa vetokaapeissa niin sanotuilla märillä menetelmillä, ei paineilmalla. Vesi ei nosta hiukkasia ilmaan vetokaapissa toisin kuin paineilma, jonka käyttöä ei tutkimuksen mukaan suositella lainkaan.

Mittauksia tehtiin Suomen Akatemian rahoittamassa Nanohealth-hankkeessa. Tutkija Maija Leppänen Itä-Suomen yliopistosta esitteli tuloksia kansainvälisessä työhygienian alan IOHA 2015 -konferenssissa huhtikuussa Lontoossa. Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Suullisen esityksen otsikko oli Nanoparticle exposure levels at a research facility during handling TiO2, ZnO and carbon nanotubes.

Mittaukset tehtiin synteettisten nanohiukkasten tutkimuslaboratoriossa. Työntekijöiden altistumistasoja selvitettiin paitsi likaantuneiden välineiden pudistamisen yhteydessä, myös nanohiukkasten pienimuotoisessa käsittelyssä vetokaapissa, esimerkiksi aerosoligeneraattorin täyttämisessä, hiukkasjauheiden lusikoinnissa ja kaatamisessa.

Nanohiukkasia vapautui ilmaan lähinnä paineilman käytön yhteydessä, ja vetokaapin ulkopuolella nanohiukkasia havaittiin ainoastaan paineilmaa käytettäessä.

Paineilmaa ei siten suositella käytettävän lainkaan vaan puhdistustoimissa pitäisi käyttää märkiä menetelmiä.

Alipaineistetut vetokaapit suojasivat hyvin työntekijää nanohiukkasten pienimuotoisen käsittelyn aikana. Huoneilmassa havaitut hiukkaset olivat taustahiukkasia ja lähtöisin muualta kuin nanohiukkasten käsittelystä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut http://www.ioha2015.org/

Abstract Maija Leppänen. Joonas Koivisto. Timo Tuomi.. Pertti Pasanen.University of Eastern Finland, Department of Environmental Science,Kuopio, Finland. Finnish Institute of Occupational Health,Helsinki, Finland. Nanoparticle exposure levels at a researchfacility during handling of TiO2, ZnO and carbon nanotubes. 2015. Avaa