10th Philosophy of Management, 8.-12.7.2015 Oxford, St. Annes’s College, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
115221

Hakija
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila

Toteuttaja
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila

Lisätietoja
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila
Marja-Liisa.Kakkuri-Knuuttila@aalto.fi

Toteutusaika
7.7.2015 - 15.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
590 euroa

Kokonaiskustannukset
895 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2015

Tiivistelmä

Osallistun 10th Philosophy of Management, 8.-12.7.2015 Oxford, St. Annes’s College, Iso-Britannia. Olen järjestänyt kokoukseen Dialogue in Management session yhdessä Kai Alhasen (Aretai oy) ja Andrea Hornett (Temple University) kanssa.

Toimin sessiossa puheenjohtajana sekä pidän esitelmän Ethical Reflections on the Bohmian Dialogue.

Esitelmä perustuu kirjoitukseeni ’Kaksi dialogimuotoa ja niiden eettinen merkitys’, joka ilmestyy Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirjassa Ajatus 2015 s. 201-257.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila

Tiedote

Dialogisia taitoja kaikille

15.8.2015

Dialogisia taitoja pitäisi opettaa kaikilla koulutustasoilla,
ehdottaa bohmilaisen dialogin tutkija ja puolestapuhuja, professori

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila. Hän esitteli
tutkimustaan Philosophy of Management-kongressissa Oxfordissa,
Isossa-Britanniassa.

Työsuojelurahasto tuki kongressiin osallistumista
matkastipendillä.

Kakkuri-Knuuttilan esityksen otsikko oli Ethical Reflections on
the Bohmian Dialogue. Kakkuri-Knuuttila tutkii dialogin
taloudellista ja eettistä merkitystä.

Esityksessään Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun professori
emerita osoitti, että bohmilainen dialogi on eettinen
kommunikaatiomuoto kahdella tavalla. Ensinnäkin bohmilaisen
dialogin taustalla on
John Deweyn näkemys eettisesti kehityksestä, jonka
mukaan eettiset ongelmat kytkeytyvät yhteen käytännön ongelmien
kautta. Toiseksi bohmilainen dialogi edellyttää ihannetapauksessa
osallistujiltaan lukuisia eettisiä hyveitä, kuten reflektiivisyys,
rehellisyys, rohkeus ilmaista omat näkemyksensä ja nöyryys
tietämättömyytensä edessä. Jos lapsen kasvuympäristössä
puhutaan dialogisesti, lapsi oppii sen luonnostaan. Siksi olisi
tarpeen, että dialogia opetettaisiin kaikilla koulutustasoilla.

Kakkuri-Knuuttila on pyrkinyt tutkimuksessaan ja opetuksessaan
Kauppakorkeakoulussa selvittämään tuleville talouselämän
toimijoille tutkimustiedon erityisluonnetta sekä sen kiinteää
yhteyttä käytännön kokemukseen.

Aiheesta ilmestyi laaja suomenkielinen kirjoitus Suomen
Filosofisen Yhdistyksen vuosikirjassa Ajatus 2015.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Artikkeli Marja-Liisa Kakkuri_Knuuttila: Kaksi dialogimuotoa ja niiden eettinen merkitys.Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja. Ajatus 2015. s. 201-253. Avaa

Konferenssiesitys 115221-kalvoesitys-lyhytlyhytDIALECTICÐICS.POM.080515.ppt (408.6 kt ). https://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-12765.ppt