11th International Conference on Environmental Mutagens, ICEM, 3.-8.11.2013, Brasilia

Hanketiedot

Hankenumero
113340

Hakija
Penny Nymark

Toteuttaja
Penny Nymark

Lisätietoja
Penny Nymark
penny.nymark@gmail.com

Toteutusaika
3.11.2013 - 15.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 830 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2013

Tiivistelmä

Matkan tavoitteena on tutustua tämän päivän tuoreimpiin tutkimustuloksiin sekä tuoda esille omat tuoreimmat tuloksemme. Kokouksessa käsitellään mm. nanogenotoksikologiaa sekä kansainvälisiä pyrkimyksiä toksikogenomiikkadatojen yhdistämisestä, joka liittyy vahvasti tutkimusprojektiini (TSR stipendi 112168 – Teollisten hiilinanomateriaalien toksikogenominen tutkimus).
Teollisesti tuotettuja nanomateriaaleja käytetään jo markkinoilla olevissa tuotteissa, joten niiden toksisuus on erittäin tärkeä karakterisoida. Sen takia nanotoksikologia on monialainen ja nopeasti kehittyvä tutkimusalue ja osallistuminen kokouksiin, jossa viimeisimmät tutkimustulokset esitetään on äärimmäisen tärkeä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Penny Nymark

Tiedote

Nanogenotoksikologiasta konferensissa

15.12.2013

Penny Nymark osallistui International Conference
of Environmental Mutagens -konferenssiin, joka järjestettiin
Brasilian Foz do Iguassussa 3.–8. marraskuuta 2013.
Työsuojelurahasto tuki konferenssimatkaa matkastipendillä.

Ympäristömutageeneihin ja muun muassa tuoreimpiin
nanogenotoksikologian tietoihin pureutuneen kansainvälisen
konferenssin taso oli Nymarkin mukaan erittäin korkea. Tapahtumaan
osallistui yli 600 tutkijaa.

Filosofian tohtori Nymark työskentelee Maastrichtin yliopistossa
Hollannissa. Konferenssissa hän esitteli tutkimustyönsä tuoreimpia
tuloksia mitokondriovaurioista hiilinanoputkille altistetuissa
keuhkosoluissa ja hiilinanoputkien kapasiteetista tuottaa vapaita
radikaaleja soluviljelymediumissa.

Hiilinanoputket ovat käytetyimpiä teollisesti tuotettuja
nanomateriaaleja, ja tutkimukset ovat osoittaneet, että joidenkin
hiilinanoputkien terveyshaitat muistuttavat asbestin aiheuttamaa
karsinogeenisuutta.

Teollisesti tuotettuja nanomateriaaleja käytetään laajasti
esimerkiksi kosmetiikassa ja esimerkiksi lääketieteen
laitteissa.

Nymark pyrkii tunnistamaan hiilinanoputkien toksisuuden
taustalla olevia geneettisiä mekanismeja, jotka ovat suurelta osin
tuntemattomia (TSR 112168).

Nymark verkostoitui kokouksessa, sai paljon ideoita ja sopi
konkreettisesta yhteistyöstä muun muassa japanilaisten tutkijoiden
kanssa näytteiden tutkimisessa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.icembrazil.org/icem

Katso myös Muu stipendi 112168: Teollisten hiilinanomateriaalien toksikogenominen tutkimus. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=112168