11th International Sympsium on Human Factors in Organisational Design and Management and 46th NES Conference, 17. – 21.8.2014, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
114189

Hakija
Sirpa Syvänen

Toteuttaja
Sirpa Syvänen

Lisätietoja
Sirpa Syvänen
sirpa.syvanen@tuni.fi

Toteutusaika
17.8.2014 - 20.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 215 euroa

Tulokset valmistuneet
20.9.2014

Tiivistelmä

Konferenssissa esitellään Dinno tutkimusohjelman (www.dinno.fi) tuloksia liittyen teemoihin dialoginen ja yhteistoiminnallinen kehittäminen, osallistavat kehittämisrakenteet ja -menetelmät, oppiminen ja niiden vaikutus innovatiivisuuteen, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun. Dinno on yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiot -tutkimusrahoitusta (2012-2014) saaneista tutkimusohjelmista. Monitieteisen tutkimuksen rinnalla toteutetaan Tekesin ja TSR:n rahoittamia toimintatutkimuksellisia kehittämishankkeita (mm. vanhuspalveluissa, seurakunnissa, ammatillisessa koulutuksessa).

Dinnon tutkimus- ja kehittämistuloksilla on merkittävää käytännöllistä ja tieteellistä uutuusarvoa, sillä niissä yhdistyy motivaatio, luovuus, oppiminen, dialoginen kehittäminen, dialogiset kehittämisrakenteet ja innovatiivisuus, tuloksellisuus ja työelämän laatu. Tutkimuksessa arvioidaan myös yhteistoiminnallisen kehittämistyön vaikuttavuutta tulkiten sitä Dinnon teoreettisen viitekehyksen avulla.

Konferenssissa esitellään Dinnon tuloksia sekä haetaan yhteistyökumppaneita jatkotutkimukselle, jossa dialogisen johtamisen ja kehittämisen tutkimusta laajennetaan kansainväliseksi vertailututkimukseksi. Jatkotutkimuksessa sovelletaan ja edelleen kehitetään Dinnovatiivisuuskyselyä, joka kartoittaa ja antaa käyttökelpoisen tulosten tulkinnan kehyksen motivaation, oppimisen, luovuuden, innovatiivisuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun tilasta ja niiden yhteis- ja keskinäisvaikutuksista organisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Syvänen

Tiedote

Dialoginen johtaminen tuottaa tulosta

20.9.2014

Dialoginen johtaminen vaikuttaa myönteisesti sekä
tuloksellisuuden eri osa-alueille että työelämän laatuun. Näin
kertoi kunnallistalouden dosentti
Sirpa Syvänen Tampereen yliopistosta selostaessaan
dialogisen johtamisen tutkimusohjelman Dinnon tuloksia
kansainvälisessä konferenssissa.

Syvänen selosti erityisesti osatutkimusta, joka toteutettiin
kuudessa Helsingin kaupungin vanhusten palvelukeskuksessa 2012 –
2013. Tulosten mukaan oppiminen ja kehittäminen pitäisi nähdä
organisaatioiden strategisena tehtävänä ja painopisteenä.

Dinno (2012–2014) on monitieteinen tutkimusohjelma, jota
koordinoi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja jonka
tieteellisenä johtajana Syvänen toimii. Rahoittajana on Tekes.
Edeltäviä hankkeita on rahoittanut myös Työsuojelurahasto,
esimerkiksi Helsingin kaupungin hanketta Ytyä länteen (TSR
109046) ja siitä tehtyä opasta (TSR
110451), joissa luotiin pohjaa jatkohankkeille.

Konseptoinnilla hyötyjä laajalle

Kööpenhaminassa elokuussa 2014 järjestetty monitieteinen
ergonomian alan ja organisaatioiden johtamisen konferenssi vakuutti
Syvästä siitä, että Dinnon tutkimustulokset – teoreettiset,
metodiset ja empiiriset – tulevat olemaan kansallisesti ja
kansainvälisesti merkittäviä.

Konferenssin keynote-puheenvuoroissa korostettiin Syväsen mukaan
yhteistoimintaa ja johtamista sekä sellaisen tutkimuksen
merkitystä, jossa tavoitellaan sekä tuottavuutta että hyvinvointia –
niin asiakkaiden kuin henkilöstön.

Lisäksi painotettiin oppimisen ja uudistumisen merkitystä ja
tutkimusmetodeja, joista on todellista hyötyä työorganisaatioiden
arkeen. Syväsen mukaan esimerkiksi juuri Dinnossa opittua kannattaa
konseptoida ja tuotteistaa huolellisesti.

Työsuojelurahasto tuki Syväsen konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.odam2014.org

Katso myös muut Työsuojelurahaston rahoittamat hankkeet:

109046 Yhteistoiminnallinen kehittäminen jatyöhyvinvointi. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=109046

110451 YTYÄ Länteen hankkeen kehittämistuloksetja kokemukset -julkaisu. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=110451