12 th International Family Nursing Conference, 18. – 21.08.2015, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
115275

Hakija
Riitta Mikkola

Toteuttaja
Riitta Mikkola

Lisätietoja
Riitta Mikkola
riittakmikkola@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2015

Tiivistelmä

HANKEKUVAUS: 12 th INTERNATIONAL FAMILY NURSING CONFERENCE, ODENSE, DENMARK

Matkan tavoitteena on esitellä Suomessa tehtyä ensihoitotutkimusta ja tutustua uusiin, tämänhetkisiin kansainvälisiin hoitotieteen tutkimuksiin. Konferenssimatkan tarkoituksena on myös tutustua uusiin ja vaihtoehtoisiin tutkimusmenetelmiin, joita tullaan hyödyntämään jatkotutkimuksessa. Ensihoitotutkimuksen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja kehittää ensihoitajien sairaalan ulkopuolella tapahtuvaa potilaan hoitoa ja ohjausta.

Tutkimustulokset esitellään kansainvälisessä hoitotieteen konferenssissa posteriesityksenä ja suullisena esityksenä (esittäjänä TtT Mari Salminen-Tuomaala). Tutkimuksen aiheena ovat ensihoitajien kokemukset sairaalan ulkopuolella tapahtuvasta potilaan ensihoidosta, potilaan ja läheisen ohjauksesta sekä potilaan kuljettamatta jättämistilanteiden haasteista (Patients and family members in out-of-hospital emergency care).

Ensihoitotutkimuksen tuloksista tullaan julkaisemaan neljä artikkelia kansainvälisissä hoitotieteen julkaisuissa. Jatkotutkimuksessa kartoitetaan potilaan ja läheisen kokemuksia ensihoitotilanteesta sekä kotihoidon ohjauksesta. Jatkotutkimus toteutetaan syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Tulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisissä hoitotieteen julkaisuissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Mikkola

Tiedote

Potilasta hoidetaan myös laitosten ulkopuolella

31.8.2015

Terveystieteiden tohtori
Riitta Mikkola osallistui 18.–21. elokuuta 2015
Tanskan Odensessa järjestettyyn hoitoalan konferenssiin. Hän kertoi
tutkimuksesta, jossa kohteena oli ensihoitajien työ sairaalan
ulkopuolella. Vastanneista ensihoitajista lähes kaikki sanoivat
varmistaneensa, että potilas ja hänen läheisensä ymmärsivät
saamansa kotihoito-ohjeet. Työsuojelurahasto tuki Mikkolan
Tanskan-matkaa stipendillä.

 

Tutkittavina oli yhdestä sairaanhoitopiiristä 142 ensihoidossa
toimivaa. Heistä neljä viidestä esitteli itsensä potilaalle ja
hänen läheiselleen. Yhtä iso osa vastaajista pyrki antamaan
riittävästi tietoa potilaan nykytilasta.

 

Vastaajista noin puolet kertoi, että heillä oli riittävästi aikaa
potilaan ja hänen läheisensä henkiseen tukemiseen, silloin kun
potilasta ei tarvinnutkaan kuljettaa hoitopaikkaan. Ensihoitoväestä
noin joka viides piti potilaan kuljettamatta jättämistä hankalana
päätöksenä.

Mikkola esitteli posteriesitystä, jonka muut tekijät ovat
Eija Paavilainen,
Mari Salminen-Tuomaala ja
Päivi Leikkola. Mikkola arvioi, että konferenssi
tarjosi suomalaisille uutta tietoa erityisesti uusista
tutkimusmenetelmistä. Niistä on apua, kun ensihoitotyön
ammattilaisten tutkiminen jatkuu.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tilaisuuden verkko-osoite http://internationalfamilynursing.org/2013/07/11/2015-conference/ Avaa

Avaa