12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25.-28.8.2015 Tsekki

Hanketiedot

Hankenumero
115224

Hakija
Jussi Okkonen

Toteuttaja
Jussi Okkonen

Lisätietoja
Jussi Okkonen
jussi.okkonen@uta.fi

Toteutusaika
23.8.2014 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 900 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Stipendin saaja osallistuu Euroopoan sosiologisenn yhdistyksen 12. konfferenssiin prahassa ja esittelee siellä tietotyön polarisaatioon liittyvää tutkimusta: Masters as servants – Organisational agility as a source of dissatisfaction (Herrat palvelijoina – organisatorinen ketteryys tyytymättömyyden lähteenä). Tutkimus esitellään posterina.

Tutkimuksen lähtökohtana on havainto siitä, että rutiinityö on siirtynyt laajasti asiantuntijoiden tehtäväksi ja asiantuntijoille tarjottu tukityö (tai sihteerityö) on vähentynyt. Tämä on seurausta ubiikista tietotekniikasta ja työympäristöjen digitalisoitumisesta.

Tutkimuksessa hyödynnetty data on kerätty osana ihminen-tietotekniikka vuorovaikutustutkimusta eri alojen asiantuntijoiden keskuudessa. Osallitujia oli 51 ja seuraavat teemat alkoivat saturoitua aineistossa: epäselvä ammatti-identiteetti, työmotivaatio, työn ja vapaa-ajan erottaminen, alisuoriutuminen, prokrastinaatio ja informaatioergonomia. Näillä tekijöillä on yhteys subjektiivisesti arvioidun tuottavuuden alenemiseen osassa tehtäviä.

Tulokset avaavat uusia näkökulmia muuttuviin ja uudelleen rakentuviin työorganisaatioihin ja se vaikutuksiin eri työntekijäryhmiin. Tulevaisuudessa tulisikin kiinniiittä enemmän huomiota digitaalisiin työympäristöihin, tehtävien ja taitojen yhteensovittamiseen, työtapoihin sekä työn ja vapaa-ajan erottamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Okkonen

Tiedote

Rutiinityön siirto asiantuntijoille ei kannata

15.9.2015

Rutiinityön siirto asiantuntijoille aiheuttaa epäselvyyttä
ammatti-identiteetissä ja laskee motivaatiota. Se aiheuttaa työn
läikkymistä eli siirtymistä kotiin ja epätyypillisiin aikoihin,
heikentynyttä suorituskykyä tai alisuoriutumista, työn lykkäämistä
sekä heikkoa informaatioergonomiaa.

Arvion esittää yliopistotutkija
Jussi Okkonen Tampereen yliopistosta. Hän esitti
ESA:n (European Sociological Conference) konferenssissa aiheesta
posterin otsikolla Masters as servants – Organisational agility as
a source of dissatisfaction (Herrat palvelijoina – organisatorinen
ketteryys tyytymättömyyden lähteenä).

Tulokset perustuvat 51 tutkittavan haastattelumateriaaliin ja
muuhun materiaaliin. Aineisto on koottu pääosin tutkimuksessa
Tietotyön informaatioergonomian arviointi- ja kehittämismenetelmän
rakentaminen (TSR
112135).

Posterin lähtökohtana oli havainto siitä, että rutiinityö on
siirtynyt laajasti asiantuntijoiden tehtäväksi ja asiantuntijoille
tarjottu tukityö on vähentynyt. Tämä on seurausta ubiikista,
kaikkialle ulottuvasta tietotekniikasta ja työympäristöjen
digitalisaatiosta.

Posteria esitellessään Okkonen kertoo saaneensa positiivista
palautetta mielenkiintoisesta ja uniikista tutkimusaiheesta ja
-asetelmasta. Lisäksi hän sai monia hyviä kriittisiä huomioita muun
muassa tutkimuksen toistamisesta eri konteksteissa, eli kuinka
tällainen pohjoismainen lähestyminen toimisi tai ei toimisi muissa
maissa.

Euroopan sosiologien konferenssi järjestettiin Prahassa
elokuussa 2015. Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin osoite http://esa12thconference.eu/ Posteri Jussi Olkkonen. Masters as servants – Organisationalagilityas a sourceof dissatisfaction. University of Tampere. School of Information Siences. 2015. Avaa

Posterin pohjana ollut tutkimus on raportoitu mm.seuraavissa artikkeleissa:

Franssila, H., Okkonen, J., Savolainen, R. (2015): Developingmeasures for information ergonomics in knowledge work, Ergonomics

Franssila, H., Okkonen, J., Savolainen, R. (2014). Tietotyöninformaatioergonomian arviointi- ja kehittämis-menetelmä. Tampere:Tampereen yliopisto. (TRIM Research Reports 15).

Franssila, H., Okkonen, J., Savolainen, R. (2014). Email intensity,productivity and control in the knowledge worker’s performance onthe desktop. in AcademicMindTrek ’14 Proceedings

Kärkkäinen, H., Myllärniemi, J., Okkonen, J., Silventoinen, A.(2014) Maturity Assessment for Implementing and Using ProductLifecycle Management in Project-oriented Engineering Companies.International Journal of Electronic Business 11:2

Vuori, V., Okkonen, J. (2012) Knowledge Sharing MotivationalFactors of Using Intra-Organizational Social Media Platform.Journal of Knowledge Management Vol 16, No 4

Vuori, V. & Okkonen, J. (2012) Refining information andknowledge by social media applications – Adding value by insightVINE, Vol. 42 Iss: 1