12th Conference of the European Sociological Association (ESA) 2015, 25-28.8.2015, Tsekki

Hanketiedot

Hankenumero
115227

Hakija
Helena Hirvonen

Toteuttaja
Helena Hirvonen

Lisätietoja
Helena Hirvonen
helena.m.hirvonen@uef.fi

Toteutusaika
25.8.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
700 euroa

Kokonaiskustannukset
900 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Tavoite:
Osallistuminen 12th Conference of the European Sociological Association (ESA) 2015, 25-28.8, Praha.

Menetelmät:
Pidän konferenssin työryhmässä esitelmän jonka lisäksi toimin työryhmäsession puheenjohtajana (RN19: Sociology of Professions). Esitelmäni otsikko on ”Transforming care professionalism in the Finnish welfare state”. Esitelmä perustuu väitöstutkimukseni (Hirvonen 2014) pohjalta tehtyyn jatkotutkimukseen ja tarkastelee hyvinvointityön ammatillista muutosta Suomessa.

Milloin tulokset ovat käytettävissä:
Konferenssiabstraktit tulee luettavaksi konferenssin nettisivuilla julkaistavaan abstraktikirjaan http://www.esa12thconference.eu/ . Konferenssin jälkeen tavoitteena on muokata esitelmä kansainväliseksi artikkeliksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Hirvonen

Tiedote

Hyvinvointityö on yhä hyvin sukupuolittunutta

15.9.2015

Hyvinvointityön ammattilaiset toimivat ammatillisesti
haastavassa ympäristössä, ja heidän työnsä on yhä hyvin
sukupuolittunutta, todetaan suomalaisessa tutkimuksessa.

Hyvinvoinnin ammattilaisten työtä värittää yhä enemmän
organisatorinen ja managerialistinen tilivelvollisuus. Tästä
huolimatta työ on yhä hyvin sukupuolittunutta: sekä
sukupuolijakauma että työntekijöiden kohtaamat odotukset kertovat
tästä.

Hyvinvointityön käytännöt ovat hallinnollisista muutoksista
johtuen eksplisiittisesti yhä enemmän medikaalisia ja teknisiä.
Silti erityisesti naistyöntekijöihin kohdistuu edelleen odotus
tunnetyön, ruumiillisen läsnäolon ja empatian kyvystä. Näitä
taitoja ei kuitenkaan pidetä työn hallinnoinnin ja organisoinnin
kannalta merkityksellisenä ammatillisuutta ja taitoa vaativana
työnä, vaan pikemminkin biologiaan pohjautuvana kulttuurisena
itsestäänselvyytenä.

Tutkija
Helena Hirvonen esitteli Jyväskylän yliopiston
väitöstutkimustaan kansainvälisessä kongressissa Prahassa.
Esitelmän otsikko oli ”Transforming care professionalism in the
Finnish welfare state. 12th Conference of the European Sociological
Association (ESA) 2015 oli Prahassa Tsekissä elokuussa 2015.

Työsuojelurahasto tuki Hirvosen osallistumista kongressiin
matkastipendillä. 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin verkkosivut http://esa12thconference.eu

Väitöstutkimus jonka lopputuloksiin esitys pohjautui on saatavilla Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5663-9