12th Conference of the European Sosiological Association (ESA) 25.-28.8.2015, Tsekin tasavalta

Hanketiedot

Hankenumero
115268

Hakija
Taina Leinonen

Toteuttaja
Taina Leinonen

Lisätietoja
Taina Leinonen
taina.leinonen@ttl.fi

Toteutusaika
25.8.2015 - 30.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
500 euroa

Kokonaiskustannukset
700 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2015

Tiivistelmä

Sosioekonomiset erot 50-vuotiaiden työssä ja eläkkeellä vietetyn ajan odotteessa.

Työllisyys on parantunut erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä, mutta on kuitenkin epäselvää, missä määrin lisääntyvä pitkäikäisyys kasvattaa työssä vietettyjä vuosia suhteessa työelämän ulkopuolella vietettyihin vuosiin. Tämän Helsingin yliopistossa toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sosioekonomisista eroista 50-vuotiaiden työllisen ajan odotteessa sekä siinä, miten jäljellä oleva kokonaiselinaika jakautuu työn, eläkkeen ja muun toiminnan välillä. Tutkimuksessa käytetään Suomen väestöä edustavaa rekisteriaineistoa ja Sullivanin menetelmää. Tutkimuksesta on tehty artikkelikäsikirjoitus. Tulokset osoittavat, että työllisen ajan odote on jatkuvasti kasvanut 1990-luvun alun laman jälkeen. Lisäksi yhä suurempi osuus 50-vuotiaiden jäljellä olevista elinvuosista vietetään töissä. Kokonaiselinajanodotteen kasvu on siis lisännyt enemmän työssä kuin eläkkeellä vietettyjen vuosien määrää. Trendit olivat samansuuntaisia kaikissa sosiaaliryhmissä. Ylemmillä toimihenkilöillä työllisen ajan odote on kuitenkin useamman vuoden korkeammalla tasolla kuin manuaalisen työn tekijöillä. Ylemmissä sosiaaliryhmissä olevat viettävät myös huomattavasti suuremman osan jäljellä olevasta kokonaiselinajasta töissä. Myönteinen työllisen ajan odotteen kehitys liittyy todennäköisesti varhaiseläkereittien karsimiseen sekä terveyden ja toimintakyvyn parantumiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Leinonen

Tiedote

Viisikymppiset jaksavat töissä yhä pidempään

30.9.2015

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Taina Leinonen osallistui 25.–28. elokuuta 2015 eurooppalaisten sosiologien suureen konferenssiin, joka järjestettiin Prahassa. Hän esitteli tutkimusta, joka osoittaa, että 50-vuotiaat tekevät yhäti pidemmän työuran. Lisäksi viisikymppisillä työn osuus jäljellä olevista elinvuosista on kasvussa. Työsuojelurahasto tuki Leinosen Tšekin-matkaa stipendillä.

Leinosen, Pekka Martikaisen ja Mikko Myrskylän tutkimus osoittaa, että 50-vuotiaiden työllisen ajan odote on jatkuvasti kasvanut 1990-luvun alun laman jälkeen. Sama kehitys jatkuu, kun siirrytään vanhemmista syntymäikäluokista nuorempiin. Tutkittavana oli Suomen väestöä edustava rekisteriaineisto.

Elinajanodotteen kasvu on siis lisännyt enemmän työ- kuin eläkevuosien määrää. Kehitys on samansuuntaista miehillä ja naisilla sekä kaikissa sosiaaliryhmissä.

Työajan odote on kasvanut naisilla nopeammin ja pidemmälle kuin miehille. Tarkasteltavista aikajaksoista sekä viimeiselle vuodelle 2012 että nuorimmalle, 1953 syntyneelle kohortille, laskettu 50-vuotiaiden työllisen ajan odote oli miehillä noin yhdeksän ja naisilla kymmenkunta vuotta. Lyhyemmän elinajan vuoksi miehet kuitenkin viettävät suuremman osan jäljellä olevista vuosista töissä kuin naiset.

Ylemmillä toimihenkilöillä työajan odote on useita vuosia korkeampi kuin ruumiillisen työn tekijöillä. Ylemmät sosiaaliryhmät viettävät töissä muita selvästi suuremman osan jäljellä olevasta elinajastaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Abstrakti 1Population Research Unit, Department of Social Research, University of Helsinki, Finland. 2Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm University and Karolinska Institutet, Sweden. 3Max Planck Institute for Demographic Research, Germany. 4Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, UK. Working life and retirement expectancies at age 50 by social class: period and cohort trends and projections for Finland. 2015. Avaa

Tapahtuman verkko-osoite

http://esa12thconference.eu/