16th Annual ILA Global Conference, Conscious Leading for Global Change – Emergence of our Collective Realities, 30.10 – 2.11.2014, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
114455

Hakija
Sari Lindblom-Häkkinen

Toteuttaja
Sari Lindblom-Häkkinen

Lisätietoja
Sari Lindblom-Häkkinen
sari.hakkinen@uef.fi

Toteutusaika
7.1.2014 - 15.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
29.10.2014
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
4 700 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2014

Tiivistelmä

Tavoitteena on julkaista autenttista johtajuutta ja luotatmusta käsittelevän post doc tutkimukseni tuloksia artikkelin muodossa. Nyt vierailemassani konferensissa esitin saatuja tuloksia. Olen kirjoittanut paperia yhdessä kahden amerikkalaisen post doc -tutkijan kanssa. Esitimmme kukin osuutemme ja saimme rakentavia kommentteja. Näiden perusteella jatkamme paperin työstämistä ja tarjoamme sitä piakkoin johonkin yhdessä sopimaamme alan journaliin.

Olin konferenssissa myös kutsuttana kommentaattorina yhdessä sessiossa. Tehtävä oli antoisa ja mielenkiintoinen. Seurasin luonnollisesti konferensissa myös muita esityksiä, josta sain oppia tutkija- ja opettajauralleni.

Tutkimushankkeeni on osittain jatkoa väitöskirjatyölleni, joka käsitteli luottamusta LMX-terian viitekehyksessä. Jatkan nyt luottamuksen tutkimusta, mutta tutkin sitä autenttisen johtajuuden näkökulmasta; onko näillä eri teorioilla lopulta yhtymäkohtia johtamisen ja esimiestyön käytännön työelämässä.

Miten johtaja ja esimies voivat johtajan työssään kehittyä, jotta säilyttävät luottamuksen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Lindblom-Häkkinen

Tiedote

Post-traumaattiset tunteet eivät saa näkyä johtamistyössä

15.12.2014

Jotkut post-traumaattiset asiat johtamistyötä tekevän elämässä
tulee käsitellä asiantuntijan luona eikä niitä pidä tuoda niitä
esimiestyöhön, toteaa luottamuksen tutkija
Sari
Häkkinen.

Luottamusjohtajuus ja autenttinen johtajuus ovat teoreettisesti
lähellä toisiaan. Autenttisen käyttäytymisen raja on häilyvää,
sillä liian autenttinen käytös saattaa rikkoa luottamusta.

Lisäksi johtajan pitäisi käsitellä sellaisia tunteita, jotka
eivät kuulu johtamistyöhön, kuten viha, suuttumus, liika
tunteellisuus tai itku ja suru muualla kuin työssään alaisten
nähden.

Häkkinen esitteli tutkimustaan kansainvälisessä Conscious
Leading for Global Change – Emergence of our Collective
Realities-kongressissa Yhdysvalloissa marraskuussa 2014.

Häkkisen tutkimus on jatkoa hänen väitöstutkimukselleen, joka
käsitteli luottamusta LMX-teorian viitekehyksessä. Keskeinen teema
tutkimuksessa on miten johtaja ja esimies voivat johtajan työssään
kehittyä, jotta säilyttävät luottamuksen.

Tutkimusartikkelista työstetään vuoden 2015 alussa
full-artikkeli johtamisen alan julkaisuihin. Lisäksi paperi
julkaistaan ILA:n (International Leadership Association)
vuosittaisessa artikkeli-kirjassa. Työsuojelurahasto on tukenut
Häkkisen osallistumista kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.ila-net.org