16th International Conference on Environmental Ergonomics (ICEE), 28.6. – 3.7.2015, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
115225

Hakija
Sirkka Rissanen

Toteuttaja
Sirkka Rissanen

Lisätietoja
Sirkka Rissanen
sirkka.rissanen@ttl.fi

Toteutusaika
27.6.2015 - 15.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 500 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2015

Tiivistelmä

Matkan tavoitteena on osallistua ja pitää esitys kokouksessa: 16th International Conference of Environmental Ergonomics (ICEE), 28.6. – 3.7.2015, Portsmouth, UK. Esitelmän aihe ”Quantification of muscle recovery methods by near-infrared spectroscopy after heavy exercise in the heat” on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa hanketta ”Pelastustyötä tekevien toimintakyvyn edistäminen – Lihaksiston palautumista nopeuttavat aktiiviset toimintamallit”.

Hankkeessa on tutkittu neljän aktiivisen palautumismenetelmän vaikutusta lihaksiston palautumiseen raskaan savusukellusta simuloivan työn jälkeen. Palautumista seurattiin useilla menetelmillä mm. voimantuotto, lihaksen rakenne, refleksistimulaatiot ja lihaksen aineenvaihdunta (NIRS-menetelmä) 28 tunnin ajan. Esityksessäni esitän lihaksiston palautumista seurattuna NIRS- (near-infrared spectroscopy) laitteella, joka mittaa mm. lihaksen hapenkulutusta. Nopea palautuminen työstä edesauttaa työkyvyn ja -turvallisuuden ylläpitoa ja vähentää ylikuormitustilanteista johtuvaa toimintakyvyn heikkenemistä ja sairastumisen riskiä. Tutkimuksen tulosten mukaan aktiivista palautumista kannattaa soveltaa kuormittavan työn jälkeen, sillä monilla mittareilla mitattuna palautuminen nopeutuu verrattuna passiiviseen palautumiskäytäntöön. Eri palautumismenetelmien tehokkuutta ei aiemmin ole tutkittu pelastustyöntekijöiden työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirkka Rissanen

Tiedote

Savusukeltajien palautumista tutkitaan Suomessa

15.8.2015

Savusukeltajien palautumismenetelmien vaikutusta lihaksiston
palautumiseen raskaan työn jälkeen tutkitaan Suomessa.

Savusukeltajien palautumista seurattiin tutkimuksessa useilla
menetelmillä, kuten voimantuotolla, lihaksen rakenteella,
refleksistimulaatioilla ja lihaksen aineenvaihdunnan vaikutuksilla
28 tunnin ajan. Erikoistutkija
Sirkka Rissanen esitteli tutkimuksensa lihaksiston
palautumista seurattuna NIRS- (near-infrared spectroscopy)
laitteella, joka mittaa muun muassa lihaksen hapenkulutusta
kansainvälisessä tutkijakongressissa Portsmouthissa Englannissa.
Työsuojelurahasto tuki Rissasen osallistumista
matkastipendillä.

16th International Conference on Environmental Ergonomics
-konferenssissa 28.6.-3.7.2015 Isossa-Britanniassa Rissasen tavoite
oli saada palautetta tutkimuksensa tuloksista ja hyödyntää niitä
jatkoanalyyseissä sekä julkaisun kirjoituksessa. Kongressissa
tulivat esiin uusina asioina muun muassa jääveden
käyttömahdollisuudet ennen kuumatyötä sekä kylmäsuojavaatetuksen
kehittäminen.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Abstract

Sirkka Rissanen. Satu Mänttäri. Juha Oksa.Physical Work Capacity, Finnish Institute of Occupational Health, Oulu, Finland. Quantification of muscle recovery methods by near-infrared spectroscopy after heavy exercise in the heat. 2015. Avaa