16th World Productivity Congress and European Productivity Conference, 2.-5.11.2010, Turkki

Hanketiedot

Hankenumero
110441

Hakija
Harri Laihonen

Toteuttaja
Harri Laihonen

Lisätietoja
Harri Laihonen
harri.laihonen@uef.fi

Toteutusaika
1.11.2010 - 30.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 465 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2010

Tiivistelmä

Osallistun ”16th World Productivity Congress and European Productivity Conference”-konferenssiin, joka järjestetään Antalyassa Turkissa marraskuussa 2010. Yhdessä professori Antti Lönnqvistin kanssa kirjoittamani tutkimusartikkeli (Productivity analysis at the level of a welfare service system) on hyväksytty esitettäväksi kyseisessä konferenssissa. Artikkeli on kirjoitettu Työsuojelurahaston rahoittaman ”Hyvinvointipalvelujen arvoverkon johtaminen” -tutkimushankkeen osana.

Artikkeli tarkastelee palveluiden tuottavuutta palvelujärjestelmän tasolla. Kirjallisuusselvitys tuo esiin, että aikaisempi palveluiden tuottavuutta tarkasteleva kirjallisuus on keskittynyt lähinnä yhden organisaation näkökulmaan. Palvelut tuotetaan kuitenkin entistä useammin monen palveluntuottajan yhteistyössä jolloin asiakkaan näkökulmasta keskiöön nousee koko palvelujärjestelmän kyky tuottaa laadukas palvelukokonaisuus. Artikkelissa esitetään alustava määritelmä ”palvelujärjestelmän tuottavuus” -käsitteelle ja tunnistetaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston arvoverkkoon liittyen useita tekijöitä, jotka vaikuttavat järjestelmätason tuottavuuteen. Artikkeli kontribuoi kansainväliseen kirjallisuuteen nostamalla tuottavuustarkastelun palvelujärjestelmän tasolle. Käytännössä tulokset tarjoavat hyvän lähtökohdan julkisten palveluiden tuottavuuden asiakaslähtöiselle kehittämiselle. Artikkeli julkaistaan konferenssijulkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Laihonen

Tiedote

Järjestelmätason näkökulma hyvinvointipalveluiden tuottavuuteen

30.11.2010

Tutkijatohtori
Harri Laihonen Tampereen teknillisestä
yliopistosta osallistui kansainväliseen tuottavuuskonferenssiin
World Productivity Congress and European Productivity Conference.
Se järjestettiin Turkin Antalyassa 2.–5.11.2010. Työsuojelurahasto
tuki osallistumista matkastipendillä.

 

Laihonen esitti konferenssissa artikkelin Productivity Analysis at
the Level of a Welfare Service System. Sen hän kirjoitti
yhteistyössä professori
Antti Lönnqvistin kanssa.

 

Artikkeli on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimushanketta
Hyvinvointipalvelujen arvoverkon johtaminen (109327). Tämän
hankkeen loppuraportti valmistuu 2011.

 

Artikkeli on käsitteellinen ja pyrkii ymmärtämään ja jäsentämään
tuottavuusilmiötä palvelujärjestelmän tasolla. Kirjallisuusselvitys
tuo esiin, että aiempi palveluiden tuottavuutta tarkasteleva
kirjallisuus on keskittynyt lähinnä yhden organisaation
näkökulmaan. Palvelut kuitenkin tuotetaan yhä useammin monen
palveluntuottajan yhteistyössä, jolloin asiakkaan näkökulmasta
keskiöön nousee koko palvelujärjestelmän kyky tuottaa laadukas
palvelukokonaisuus.

 

Artikkeli esittää alustavan määritelmän palvelujärjestelmän
tuottavuus -käsitteelle. Se myös tunnistaa Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston arvoverkon (palvelujärjestelmä) liittyen useita
tekijöitä, jotka vaikuttavat järjestelmätason tuottavuuteen.

 

Käytännössä tulokset tarjoavat hyvän lähtökohdan julkisten
palveluiden tuottavuuden asiakaslähtöiselle kehittämiselle.
Erityisesti artikkelin empiirinen osa tarjoaa konkreettisia
kehittämiskohteita tarkastelun kohteena olevan palvelujärjestelmän
kehittämiselle ja lähtökohdan käytännön tuottavuustyölle.

 

Monissa Laihosen seuraamissa esityksissä pääpaino oli selkeästi
käytännön tuottavuustyössä, joten oma käsitteellinen artikkeli ja
järjestelmätason näkökulma poikkesivat valtavirrasta. Laihonen
verkottui erityisesti muiden suomalaisten
tuottavuusasiantuntijoiden kanssa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.wpc-epc2010.org.tr/en. http://www.wpc-epc2010.org.tr/en/