2012 Winter global conference on business and finance, GCBF, 3.-6.1.2012, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
111341

Hakija
Ilkka Virolainen

Toteuttaja
Ilkka Virolainen

Lisätietoja
Ilkka Virolainen
ilkka.virolainen@gmail.com

Toteutusaika
1.12.2011 - 31.1.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 930 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2012

Tiivistelmä

Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin: Global Conference on Business and Finance tammikuussa 2012. Esitän konferenssipaperin: Anteeksianto johtamisen työkaluna (Forgiveness as a leadership tool).

Tutkimus luo tutkimuksellista tietoa anteeksiannon mahdollisuuksista johtamisen työkaluna. Tutkimus tuo uuden näkökulman ihmisten johtamiseen sekä työhyvinvointiin. Anteeksiannon vaikutuksia työkontekstissa on tutkittu verraten vähän. Aihepiiri on kuitenkin tärkeä, sillä organisaatioissa tapahtuu erilaisia konflikteja, luottamuksen menettämistä ja väärinkäsityksiä, joihin osaltaan voidaan vaikuttaa anteeksiannon avulla. Tässä tutkimuksessa tuodaan esille anteeksiannon positiivisia vaikutuksia organisaatioissa sekä miten organisaatioiden jäsenet voivat käytännön tasolla toteuttaa anteeksiantoa.

Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää tiedeyhteisön lisäksi organisaatiot, työhyvinvoinnin kehittäjät sekä työterveyshuollon parissa työskentelevät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilkka Virolainen

Tiedote

Tutkimus anteeksiannosta johtamisen välineenä toi kansainvälisen palkinnon

31.1.2012

Johdon coachingista vuonna 2010 väitellyt
Ilkka Virolainen sai konferenssiin
kirjoittamastaan artikkelista ”Outstanding Research Award”
-palkinnon. Virolainen osallistui Yhdysvalloissa järjestettyyn
liiketalouden alan konferenssiin. Työsuojelurahasto osallistui
matkan rahoittamiseen.

 

Virolaisen artikkeli ja siihen liittyvä esitys
Forgiveness as a Leadership Tool käsitteli anteeksiantoa
johtamisen välineenä. Artikkelista annetun palkinnon lisäksi
kiitosta tuli myös itse esityksestä. Aihetta pidettiin tärkeänä
sekä johtamisessa että organisaation toiminnassa. Hän sai myös
vinkkejä artikkelin parantamiseksi.

 

Konferenssi tarjosi erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen.
Joidenkin kanssa on jo viritelty mahdollisuuksia yhteistyöstä
jatkossa. Konferenssi toi uusia ajatuksia sekä johtamisesta että
alan opettamisesta, ja Virolainen on ottanut opit osaksi omaa
opetustyötään. 

 

Global conference on business and finance -konferenssi
järjestettiin Honolulussa Yhdysvalloissa 3. – 6.1.2012. Kyseessä
oli taloutta, markkinointia ja johtajuutta käsittelevä
liiketalousalan konferenssi, jossa myös liiketalousalojen
opettamiseen liittyvät teemat olivat vahvasti esillä. Osallistujia
oli yli 40 maasta.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

The Institute for Business and Finance Research