2013 CIGRE SC C3 Meeting and EMF Colloquium, 14 – 18.10.2013, Japani

Hanketiedot

Hankenumero
113146

Hakija
Maila Hietanen

Toteuttaja
Maila Hietanen

Lisätietoja
Maila Hietanen
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
12.10.2013 - 15.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
3 200 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2013

Tiivistelmä

Konferenssimatkan tarkoitus on kahden esitelmän pitäminen kansainvälisessä sähkömagneettisia kenttiä koskevassa tilaisuudessa.

Toinen esityksistä kuvaa menetelmiä ja toimenpiteitä sähkömagneettisten kenttien altistumisrajat ylittävissä tilanteissa ja perustuvat Työsuojelurahaston rahoittaman kehittämishankkeen tuloksiin (Toimintamallin kehittäminen RF-ylialtistumistilanteisiin katto- ja mastotöissä). Hankkeessa esitellyn toimintamallin avulla tapaturmaisiin, sähkömagneettisten kenttien aiheuttamiin ylialtistumistilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja oikein. Voimakkaille kentille voi altistua esimerkiksi masto- ja kattotöissä sekä erilaisissa testaustilanteissa. Toimintaohjeiden avulla epäillyt ylialtistumistilanteet voidaan käsitellä avoimesti ja dokumentoidusti, jolloin työntekijän turvallisuus voidaan varmistaa ja mahdolliset terveyshaitat selvittää.

Toisen esityksen tarkoitus on selvittää uuden eurooppalaisen sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin (2013/35/EU) sisältöä ja soveltamista työpaikoilla.

Esitelmien lisäksi toimin puheenjohtajana sessiossa Public communication. Kongressin aikana sovitaan myös huhtikuussa 2014 Pariisissa järjestettävän koulutustilaisuuden ohjelmasta. Koulutus on kansainvälisen työterveysalan komission (ICOH) järjestämä tilaisuus, jonka tarkoitus on tiedottaa uuden EMF-direktiivin sisällösta ja vaatimuksista erityisesti työterveyslääkäreille. Kouluttajina kurssilla tulevat toimimaan suomalaiset ja ranskalaiset sm-kenttien tutkijat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maila Hietanen

Tiedote

Huomiota sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksiin

15.11.2013

Tutkimusprofessori
Maila Hietanen Työterveyslaitokselta osallistui
Japanin Narassa 14.–18. lokakuuta 2013 järjestettyyn
kansainväliseen CIGRE 2013 -konferenssiin. Tilaisuuteen osallistui
noin 300 sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista
kiinnostunutta tutkijaa ja asiantuntijaa.

Työsuojelurahasto tuki Hietasen Japanin-matkaa
matkastipendillä.

Hietanen piti tilaisuudessa esityksen, jossa hän kuvasi
menetelmiä ja toimenpiteitä sähkömagneettisten kenttien
altistumisrajat ylittävissä tilanteissa. Ohjeet perustuvat
Työsuojelurahaston rahoittaman kehittämishankkeen
Toimintamallin kehittäminen
RF-ylialtistumistilanteisiin katto- ja mastotöissä
(TSR 112367)
tuloksiin.

Konferenssin jälkeen Japanin sähkömagneettisten kenttien
tiedotuskeskus (Japan EMF Information Centre) järjesti kansallisen
riskiseminaarin, jossa Hietanen esitelmöi uuden eurooppalaisen
EMF-direktiivin sisällöstä ja soveltamisesta työpaikoilla.

Hietasen mukaan konferenssi oli tieteellisesti korkeatasoinen ja
esitykset selkeitä ja laadukkaita. Tilaisuudessa esitettiin uusia
näkemyksiä, joita on mahdollista hyödyntää voimakkaille kentille
altistuvien työntekijöiden riskiarviointeja koskevissa
jatkotutkimuksissa.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.pac.ne.jp/2013cigre_nara

112367 Kehittämisavustus Toimintamallin kehittäminen RF-ylialtistumistilanteisiin (6 yrityksen yhteishanke). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=112367