2013 OARSI World Congress on Osteoarthritis, 18.-21.4.2013, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113029

Hakija
Satu Hämäläinen

Toteuttaja
Satu Hämäläinen

Lisätietoja
Satu Hämäläinen
satu.hamalainen@ttl.fi

Toteutusaika
17.4.2013 - 15.5.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
15.5.2013

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on osallistua kansainväliseen nivelrikkokongressiin Philadelphiassa, Yhdysvalloissa, huhtikuussa 2013.

Kongressissa pidetään posteriesitys otsikolla ”REPLICATION STUDY OF OSTEOARTHRITIS SUSCEPTIBILITY GENES IN HAND OSTEOARTHRITIS IN FINNISH WOMEN”. Kyseessä on toistotutkimus aiemmin julkaistuista nivelrikon kandidaattigeeneistä suomalaisessa sorminivelrikkoaineistossa. Toistotutkimuksia tarvitaan varmentamaan tutkimustulosten oikeellisuutta sekä tutkimaan ovatko epäillyt alttiusgeenit yhteydessä nivelrikkoon eri nivelissä. Tutkimukseen valittiin kirjallisuuden perusteella joukko mahdollisia eri nivelten nivelrikon alttiusgeenejä ja tutkittiin vaikuttavatko nämä geenit sorminivelrikkoon suomalaisessa aineistossa. Samalla tavoitteena on saada uusinta tietoa nivelrikkotutkimuksesta sekä pitää yllä ja saada uusia kansainvälisiä kontakteja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Hämäläinen

Tiedote

Nivelrikon syntyyn valaisua epigenetiikasta

15.5.2013

Työterveyslaitoksen tutkija
Satu Hämäläinen osallistui nivelrikkokongressiin,
joka pidettiin Philadelphiassa, Yhdysvalloissa 18.–21. huhtikuuta
2013. Kongressiin kokoontuu vuosittain tuhatkunta henkeä, lähinnä
tutkijoita ja radiologeja. Kokouksessa esitetään uusin ja paras
tieto nivelrikosta. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Hämäläiselle
matkastipendin.

Hämäläinen esitti kongressissa posteriesityksen
toistotutkimuksesta, jonka aineisto koostui suomalaisista
sorminivelrikoista. Tutkittavina olivat aiemmin julkaistut
nivelrikon kandidaattigeenit. Toistotutkimuksia tarvitaan
varmentamaan tulosten oikeellisuutta. Hämäläisen lisäksi esitystä
olivat tehneet
Svetlana Solovieva,
Tapio Vehmas,
Päivi Leino-Arjas ja
Ari Hirvonen. Esityksestä tehtävä artikkeli on osa
Hämäläisen tulevaa väitöskirjaa (111154).

Tähänastinen genetiikan tutkimus ei ole löytänyt selvää syytä
nivelrikon periytyvyydelle. Niinpä kongressissa esitettiin, että
monimuotoisessa nivelrikossa tulisi tutkia nykyistä enemmän
epigenetiikkaa. Epigeneettisessä periytyvyydessä saman geneettisen
informaation sisältävät solut voivat jakautumisten myötä toimia
vaihtelevasti. Myös Työterveyslaitoksessa aiotaan laajentaa
käsinivelrikon syntymekanismien tutkimusta epigeneettisiin
muutoksiin.

Hämäläinen on esitellyt matkansa antia Työterveyslaitoksen
seminaarissa. Työperäisten liikuntaelinsairauksien lisäksi
epigenetiikan tietotaitoa voi hyödyntää muiden työperäisten
sairauksien tutkimuksessa. Kongressi siis hyödyttää suomalaista
työelämää.

Hämäläinen kertoo tavanneensa runsaasti uusia tutkijakollegoita
ja saaneensa heiltä arvokasta tietoa erityisesti epigenetiikan
tutkimuksesta. Lisäksi hän tapasi Työterveyslaitoksen toisen
toistotutkimuksen yhteistyökumppaneita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://2013.oarsi.org

Stipendi 111154: Geneettiset tekijät, ylipaino ja fyysinen kuormitus – vaikutus sorminivelrikon syntyyn -väitöskirja. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=111154