2015 Annual Meeting of the Academy of Management (AOM), 07.-11.08.2015, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
115298

Hakija
Anu Kajamaa

Toteuttaja
Anu Kajamaa

Lisätietoja
Anu Kajamaa
anu.kajamaa@helsinki.fi

Toteutusaika
7.8.2015 - 15.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
2 060 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2015

Tiivistelmä

Esittelen Annual Meeting of the Academy of Management (AOM) -konferenssissa kaksi konferenssipaperia, Strategizing Activities and Practices (SAP) ja Health Care Management (HCM) teemaryhmissä. Tavoite on saada konferenssipapereihin korkeatasoista palautetta kansainväliseltä asiantuntijayleisöltä. Jatkotyöstän konferenssipapereista tieteelliset artikkelit, toisen yhdessä professori Eero Vaaran ja toisen professori Yrjö Engeströmin kanssa, joita tarjoamme kansainvälisiin lehtiin konferenssin jälkeen. Aioin kirjoittaa yhden konferenssipaperin pohjalta myös suomenkielisen, yleistajuisen artikkelin.

Matka mahdollistaa verkostoitumisen kansainväliseen johtamisen-, organisaatio-, ja sairaalatutkimuksen asiantuntijoihin ja syventää olemassa olevaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Osallistumiseni konferenssiin lisää myös Helsingin yliopiston, Käyttäytymistieteiden laitoksen ja Toiminnan, kehityksen ja oppimisen (CRADLE) -yksikön ja siellä tehtävän työelämän tutkimuksen kansainvälistä tunnettavuutta.

Konferenssin jälkeen julkaistut artikkelit raportoivat tutkimukseni tulokset. Tutkimuksen päätulos on uudentyyppinen teoreettinen strategisen muutoksen metanarratiivinen malli, joka on sovellettavissa työelämän kehittämiseen. Tutkimukseni tuottaa uutta teoreettista ja metodologista tietoa työyhteisöjen rutiineissa tapahtuvien häiriöiden paikantamisesta, eheyttämisestä ja hallinnasta sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä työprosesseihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Kajamaa

Tiedote

Sairaalatutkimus kaipaa uudistusta

15.9.2015

Sairaalatutkimusta pitää alkaa hahmottaa uudella tavalla.
Hoitoprosesseja voidaan kehittää työtoiminnassa ilmenevien
häiriöiden luokittelun avulla.

Häiriöt tulisi nähdä kehitysmahdollisuutena ja niiden
ylittäminen rutiinien ylläpidon ja muutoksen
tukena. Tulevaisuudessa terveydenhuollon kehittämisessä ei
voida suuntautua enää ainoastaan massiivisiin
rakenteellis-hallinnollisiin ratkaisuihin, joihin nyt yleisesti
keskitytään, todetaan tutkija
Anu Kajamaan Helsingin yliopiston
tutkimuksessa.

Terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan myös kehittämistoimia,
joissa organisaation johto ja työntekijät voivat muodostaa yhteisen
ymmärryksen muutostarpeesta ja muutoksen suunnasta. Keskeinen
haaste terveydenhuollon organisaatioille on hoidon
eheyttämisponnistelujen näkyväksi tekeminen ja se, että
organisaation johto tukee prosessia. Hoidon eheyttämispyrkimykset
ja toiminnan muutosyritykset ovat liian usein näkymättömiä ja
yksittäisiin henkilöihin ja asiakassuhteisiin sidottuja.

Kajamaa
esitteli tutkimustaan Annual Meeting of the Academy of Management
(AOM) konferenssissa Vancouverissa Kanadassa elokuussa 2015.
Konferenssi on merkittävä vuotuinen tapahtuma johtamisen ja
organisaatiotutkimuksen kentällä. Työsuojelurahasto tuki
konferenssiin osallistumista matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Esitys pohjautui Konferenssipaperi 1, Kajamaa, Anu (HY) & Vaara, Eero (Aalto yliopisto): ”Transformative metanarrative as a vehicle for strategic change”. Konferenssipaperi 2: Kajamaa, Anu (HY) & Engeström, Yrjö (HY): ”Where is the glue: mending disrupted routines as a source of stability and change in hospital surgery”. https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/person/kajamaa http://www.helsinki.fi/cradle/

Tapahtuman verkkosivut http://aom.org/Events/2015-Annual-Meeting-of-the-Academy-of-Management.aspx http://aom.org/