2015 Early Career Workshop and 2015 Annual Meeting of the Law and Society Association, 26-31.05.2015, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
115266

Hakija
Marta Choroszewicz

Toteuttaja
Marta Choroszewicz

Lisätietoja
Marta Choroszewicz
marta.choroszewicz@uef.fi

Toteutusaika
20.5.2015 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 400 euroa

Kokonaiskustannukset
2 800 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

Työpajan ja konferenssimatkan tarkoitus on esitellä väitöskirjan tutkimustuloksia, jotka tarkastelevat suomalaisten naisasianajajien ammattiasemaa ja lakiuria Suomessa. Esitelmä lisää ymmärrystä paineista ja muutoksista, joita lakiasiaintoimistoissa työskentelevät naisasianajajat kohtaavat nykyään.

Työpajassa esitetty artikkelin käsikirjoitus nostaa esille, millaisia resursseja suomalaiset naisasianajajat käyttävät edistääkseen lakiuraansa lakiasiaintoimistoissa. Paperissa tutkitaan naisten toimijuutta miesvaltaisella ammattialalla ja miten organisaatiot voivat edistää tasa-arvoa lakiuran luomisessa. Työpajassa ja konferenssissa saatujen kommenttien perusteella on tarkoitus työstää paperia julkaistavaksi alan tieteellisissä lehdissä vuoden 2015 ja 2016 aikana.

Lisäksi työpajaan ja konferenssiin osallistumiseni edistää verkostoitumistani amerikkalaisten ja kanadalaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat maailman johtavia asiantuntijoita sosiaalis-oikeudellisessa ja lakimiesammattien tutkimuksessa. Konferenssimatkan tarkoitus on kiinnittää heidän huomiota suomalaiseen tutkimukseen ja kehittää yhteistyötä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marta Choroszewicz

Tiedote

Naisasianajajien vaikea edetä korkeimpiin asemiin

15.6.2015

Naisasianajajat ovat haluttuja työntekijöitä ja ovat jo
huippuasiantuntijoita omilla erikoisaloillaan
lakiasiaintoimistoissa. Kuitenkin heidän on vielä vaikea edetä
organisaation ylimmille johtoportaille.

Jotta naisten eteneminen helpottuisi, lakifirmojen olisi
selvitettävä, mitkä organisatoriset ja sosiaaliset prosessit
estävät naisasianajajien etenemistä urallaan.

Tähän on päätynyt nuorempi tutkija
Marta Choroszewicz Itä-Suomen yliopistosta. Hän
esitteli tutkimustuloksiaan toukokuussa 2015 Yhdysvaltain
Seattlessa, jossa järjestettiin työpaja tuoreille tohtoreille.

Työpajan jälkeen Choroszewicz osallistui lakiasioihin ja
yhteiskunnallisiin kysymyksiin pureutuneeseen Annual Meeting of the
Law and Society Association -konferenssiin.

Työsuojelurahasto tuki työpaja- ja konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Haasteita ja paineita

Choroszewicz väitteli helmikuussa 2014. Väitöskirjan nimi
suomeksi on Kilpailukyvyn hallinta lakiuran luomisessa:
Naisasianajajat Suomessa ja Puolassa.

Choroszewicz on työstämässä aiheesta edelleen artikkelia, joka
oli Seattlen työpajaesityksen pohjana. Artikkelissa hän selvittää
sitä, mitä haasteita ja paineita suomalaiset naisasianajajat
kohtaavat lakiasiaintoimistoissa.

Haasteet liittyvät ammatillisiin mieskeskeisiin ihanteisiin ja
työskentelytapoihin, joita lakiasiaintoimistoissa tavoitellaan.

Esitys luotasi sitä, miten sukupuoli on läsnä
organisaatiorakenteissa. Vaikka lakiasiaintoimistot sitoutuvat
nykyään avoimemmin edistämään tasa-arvoa, silti jotkut
naisasianajajat kokevat vaikeaksi perhe-elämän ja uran
yhteensovittamisen.

Tutkimustulokset näyttävät, että haasteet lisääntyvät
globalisoitumisen myötä. Edelleen tutkimustulosten mukaan
naisasianajajilla on enemmän uravalintoja, millä erikoisalalla ja
missä jatkavat urallaan. He ovat myös yhä useammin haluttuja
työntekijöitä.

Tilaisuus verkostoitumiseen

Työpaja oli Choroszewiczin mukaan ainutlaatuinen tilaisuus
nuorille tutkijoille esitellä tutkimusaiheitaan ja saada pätevää
palautetta.

Konferenssin esitelmät puolestaan olivat metodologisesti,
teoreettisesti ja empiirisesti hyvin viimeisteltyjä. Esitykset
pohjautuivat huippututkijoiden tuoreisiin tutkimustuloksiin.

Choroszewicz verkostoitui sellaisten amerikkalaisten ja
kanadalaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat maailman johtavia
asiantuntijoita sosiaalis-oikeudellisten kysymysten ja
lakimiesammattien tutkimuksessa.

Hän aikoo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan väitöksen
jälkeisessä tutkimuksessa. Se käsittelee mies- ja naisjuristien
urapolkuja ja työkokemuksia isoissa lakiasiaintoimistoissa Suomessa
ja Kanadassa.

Konferenssin aikana hän sai tutkimuskutsun sosiologian
laitokselle Queen’s Universityyn Kanadan Kingstonissa.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut

Early Career Workshop:

http://www.lawandsociety.org/workshops.html

Law and Society Association Annual Meeting – Seattle 2015:

http://www.lawandsociety.org/Seattle2015/seattle2015.html. https://www.tsr.fi/%20http://www.lawandsociety.org/Seattle2015/seattle2015.html

Väitöskirja, johon esitys perustui

Marta Choroszewicz. 2014. Managing Competitiveness in Pursuit of a Legal Career Women Attorneys in Finland and Poland.

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 74. Itä-Suomen yliopisto. Joensuu.

ISBN: 978-952-61-1371-5 (nid.)

ISBN: 978-952-61-1372-2 (pdf)

ISSNL: 1798-5749

ISSN: 1798-5749

ISSN: 1798-5757 (pdf)

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1372-2/urn_isbn_978-952-61-1372-2.pdf