2015 INGRoup Conference, Tenth Annual Conference, Interdisciplinary network for group research, 23.7. – 25.7.2015, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
115256

Hakija
Tomi Laapotti

Toteuttaja
Tomi Laapotti

Lisätietoja
Tomi Laapotti
tomi.laapotti@jyu.fi

Toteutusaika
21.7.2015 - 15.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
1 737 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2015

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua INGRoup (Interdisciplinary Network for Group Research) -konferenssiin Pittsburghissa Yhdysvalloissa 23. – 25.7.2015. INGRoup on merkittävä monitieteinen pienryhmätutkijoiden konferenssi, joka järjestetään nyt kymmenettä kertaa. Esittelen konferenssissa väitöskirjakokonaisuuteeni nivoutuvaa osatutkimusta otsikolla “Hospital Management Group Meetings: A Case Study”.

Tutkimuksen fokus on kokousvuorovaikutuksessa ja tutkimus keskittyy sairaalajohtoryhmien kokouksiin strukturaatioteoreettisesta näkökulmasta. Tarkoituksenani on työstää aiheesta tutkimusartikkeli osaksi väitöskirjaani ja uskon hyötyväni konferenssissa saamastani palautteesta. INGRoup tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua johtavien kokoustutkijoiden kanssa ja kuulla ryhmätutkimuksen kansainvälisten huippujen puheenvuoroja.

Esiteltävä tutkimus liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan tutkimushankkeeseen Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet (112304).

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Laapotti

Tiedote

Kokousten tavoitteet tarkoiksi

15.8.2015

 

Työpaikkojen kokousten tavoitteita kannattaisi tarkentaa. Olisi
hyvä myös pohtia, mikä kokouksessa jaettavasta tiedosta on
osallistujille tärkeää. Myös kokousten osallistujien rooleja
kannattaisi pohtia, todetaan tekeillä olevassa
väitöstutkimuksessa.

Kokousten vuorovaikutuksen rakenteet
pohjautuvat voimakkaasti osallistujien rooleihin
organisaatiossa.  Kokoukset ovat merkittävän
puheenjohtajakeskeisiä. Osallistujat kokevat kokousten
keskusteluilmapiirin avoimeksi ja vapaaksi, mutta siitä huolimatta
vuorovaikutus rakentuu hierarkkisten roolien mukaiseksi.

Johtoryhmäkokousten merkitys nimenomaan johtamistyölle on pieni:
kokouksissa on ensisijaisesti kyse tiedon jakamisesta ja sen myötä
organisaation toiminnan kokonaiskuvan muodostamisesta, kuulumisesta
sekä itsensä liittämisestä osaksi organisaatiota.

Työelämätutkija
Toni Laapotin kokouksia käsittelevä Jyväskylän
yliopiston väitöstutkimus oli esillä Pittsburgissa Yhdysvalloissa
kansainvälisessä INGRoup -tutkijakonferenssissa heinäkuussa 2015.
Tutkimus liittyy myös Työsuojelurahaston rahoittamaan
tutkimushankkeeseen Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät
vuorovaikutuskäytänteet (
TSR 112304). 

INGRoup, Interdisciplinary Network for Group Research on
vuosittain järjestettävä, merkittävä monitieteinen ryhmätutkijoiden
konferenssi, joka järjestettiin nyt kymmenettä kertaa.
Työsuojelurahasto tuki Laapotin konferenssiin osallistumista
matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Abstakti Avaa

Konferenssin osoite http://www.ingroup.net/conference.html