2015 ISPGR World Congress, 28.6-2.7.2014, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
115025

Hakija
Anne Punakallio

Toteuttaja
Anne Punakallio

Lisätietoja
Anne Punakallio
anne.punakallio@ttl.fi

Toteutusaika
27.6.2015 - 14.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
14.8.2015

Tiivistelmä

Matkan tavoitteena on osallistua sekä pitää esitys aiheesta ”Toiminnallisen liikekartoituksen (FMS) käytettävyys ja luotettavuus mittaamaan 22?59-vuotiaiden palomiesten kehonhallintaa” (”Feasibility and Validity of Functional Movement Screen (FMS) in Assessing Postural Control of Operative Firefighters Aged 22?59”) International Society for Gait and Posture- kongressissa 28.6 – 2.7.2015. Kongressi pidetään Sevillassa Espanjassa.

Esiteltävän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää FMS:n käytettävyys ja validiteetti suhteessa terveyteen ja työn vaatimuksiin mittaamaan operatiivista työtä tekevien eri-ikäisten palomiesten kehonhallintaa. Tutkittavina oli 97 palomiestä ikäryhmistä 20?29, 30?9, 40?49 ja 50?59. FMS on keskikehon voimaa ja hallintaa, koko kehon liikkeiden symmetrisyyttä, koordinaatiota/lihastasapainoa, liikkuvuutta sekä dynaamista tasapainoa arvioiva testi. FMS arvioi seitsemän perusliikkeen suorittamisen laatua asteikolla 0-3, josta lasketaan summamuuttuja (0-21). Lisäksi mitattiin dynaaminen tasapaino ja ketteryys. Koettua työkykyä, tasapainoa työn vaatimusten kanalta ja TULE-kipuja tiedusteltiin kyselylomakkeella.

FMS oli käytettävä kaikissa ikäryhmissä. Tulokset olivat merkitsevästi yhteydessä tasapainoon ja ketteryyteen. Alle 14 pisteen jäävillä palomiehillä oli kolminkertainen riski heikompaan koettuun työkykyyn sekä runsaisiin TULE-oireisiin verrattuna yli 14 pistettä saaneisiin. Tulokset tukevat FMS:n soveltuvuutta menetelmäksi palomiesten terveystarkastuksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Punakallio

Tiedote

Ketteryys parantaa palomiehen työkykyä

14.8.2015

Tutkimuksen mukaan liikekartoituksessa alle 14 pisteen jäävillä
palomiehillä on kolminkertainen riski heikompaan koettuun työkykyyn
sekä runsaisiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin verrattuna yli 14
pistettä saaneisiin. FMS-kartoituksen arvoasteikko on 0-21.
Palomiehen työssä kehonhallinta ja ketterä liikkuvuus ovat työn
onnistumisen edellytyksiä.

FMS on keskikehon voimaa ja hallintaa, koko kehon liikkeiden
symmetrisyyttä, koordinaatiota/lihastasapainoa, liikkuvuutta sekä
dynaamista tasapainoa arvioiva testi. FMS arvioi seitsemän
perusliikkeen suorittamisen laatua asteikolla 0-3, josta lasketaan
summamuuttuja (0-21).

Työterveyslaitoksen erikoistutkija
Anne Punakallio esitteli tutkimustaan
kansainvälisessä kongressissa Espanjassa. Tulokset tukevat FMS:n
soveltuvuutta menetelmäksi palomiesten terveystarkastuksiin.

ISPGR World Congress järjestettiin Espanjassa heinäkuussa 2015.
Kongressi tarjosi uutta tietoa muun muassa kehon ja asennon
hallinnasta, ikääntymisen vaikutuksista tasapainoon,
kaatumistapaturmista ja niiden ehkäisystä kuin myös uusista
menetelmistä mitata kehon asennon hallintaa erityisesti liikkuessa
sekä tasapainon kehittämisessä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

http://www.ispgr.org/cpages/seville-2015

Esitys pohjautui tutkimukseen, joka löytyy seuraavalta sivulta http://urn.fi/URN:978-952-261-552-7 Avaa

Avaa

Kongressin osoite