21st Nordic Research Conference on Safety (NoFS2015)

Hanketiedot

Hankenumero
114164

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Venla Räisänen
venla.raisanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.4.2014 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2014
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
78 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

21st Nordic Research Conference on Safety (NoFS) järjestettiin 25.-27.8.2015 Helsingissä. Pohjoismainen turvallisuustutkimuskonferenssi kokosi yhteen tutkijat, asiantuntijat sekä uusimman tutkimustiedon laajasti turvallisuuden eri osa-alueilta: työturvallisuus, vapaa-ajan turvallisuus, liikenteen turvallisuus, itsemurhat, kotiturvallisuus, turvallisuus maalla, merellä ja ilmassa. Konferenssi teemana oli Global Megatrends – Effects on Safety. Konferenssi keräsi 36 osallistujaa ympäri maailmaa. Konferenssin pääorganisoija oli Työterveyslaitos (TTL). Yhteistyössä mukana olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Oulun yliopisto (OY) sekä kongressitoimisto Tavicon Oy. Konferenssia tukivat rahallisesti Työsuojelurahasto (TSR), Suomen tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), Työterveyslaitos (TTL) ja osallistujat. Konferenssin abstraktikirja on saatavilla internetissä: Book of Abstracts. 21st Nordic Research Conference on Safety. Finnish Institute of Occupational Health. 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Venla Räisänen

Tiedote

Turvallisuuden megatrendejä turvallisuustutkimuskonferenssissa

30.11.2015

Pohjoismainen turvallisuustutkimuskonferenssi (21st Nordic
Research Conference on Safety NoFS) kokosi yhteen tutkijat,
asiantuntijat ja uusimman tutkimustiedon laajasti turvallisuuden
eri osa-alueilta: työturvallisuus, vapaa-ajan turvallisuus,
liikenteen turvallisuus, itsemurhat, kotiturvallisuus, turvallisuus
maalla, merellä ja ilmassa.

Teemana oli Global Megatrends – Effects on Safety. Globaalien
megatrendien vaikutuksia turvallisuuteen pohti 36 osallistujaa eri
puolilta maailmaa.

Konferenssi pidettiin Helsingissä 25.–27. elokuuta 2015.

Tapahtuman pääorganisoija oli Työterveyslaitos. Yhteistyössä
mukana olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Liikenteen
turvallisuusvirasto (Trafi), Suomen pelastusalan keskusjärjestö
(SPEK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Oulun yliopisto
(OY) sekä kongressitoimisto Tavicon Oy.

Työsuojelurahasto tuki konferenssin järjestämistä
konferenssimäärärahalla.

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut www.ttl.fi/nofs/ Konferenssin abstraktikirja Book of Abstracts. 21st Nordic Research Conference on Safety. Finnish Institute of Occupational Health. 2015. Saatavilla osoitteessa: http://www.ttl.fi/partner/nofs/programme/Documents/Abstracts_NoFS2015_210815_web.pdf Keynote- puhujien esitykset Saatavilla osoitteessa: http://www.ttl.fi/partner/nofs/programme/pages/default.aspx. https://www.tsr.fi/group/sisallonsyotto/http:www.ttl.fi/nofs/