26th conference of the Nordic Sociological Association 15. – 18.8.2012, Islanti

Hanketiedot

Hankenumero
112199

Hakija
Minna Ylilahti

Toteuttaja
Minna Ylilahti

Lisätietoja
Minna Ylilahti
minna.ylilahti@jyu.fi

Toteutusaika
15.6.2012 - 15.9.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 152 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2012

Tiivistelmä

26th Conference of the Nordic Sociological Association, 15.8.-19.8.2012, Islanti, Reykjavik

Hankkeen tavoitteena on osallistua kansainväliseen pohjoismaisen sosiologiyhdistyksen järjestämään konferenssiin Islannissa. Konferenssissa pidetään esitys otsikolla Older Workers in Employee Rehabilitation: Agency and Health. Abstrakti on hyväksytty suulliseksi esitykseksi. Konferenssiesityksessä esitellään ja pohditaan tulevan väitöskirjatutkimuksen osatuloksia.

Käsittelen väitöskirjatutkimukseen perustuen työikäisten laitoskuntoutuksen merkityksiä kuntoutujien ja kuntoutustyöntekijöiden kokemuksiin ja määritelmiin perustuen. Kyseessä on etnografinen tutkimus laitoskuntoutuksesta.

Työikäisten työkykyä ylläpitävä kuntoutus on ennaltaehkäisevää varhaiskuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa yksilöiden työkykyä ja terveyttä sekä sitä kautta ennaltaehkäistä fyysisten haittojen syntymistä ja ennenaikaista työmarkkinoilta poistumista.
Kuntoutuksessa käsitellään työkykyyn ja työyhteisöön liittyviä asioita sekä työpaikan kehittämistarpeita. Kuntoutuksen perusorientaatio on kuitenkin etupäässä fyysisen työkyvyn ylläpitämisessä. Kuntoutus saa sekä ammattilaisten että kuntoutujien kokemuksissa ambivalenttisia sisältöjä, jotka vaihtelevat sosiaalisen kanssakäymisen synnyttämistä, kuntoutuksen kannalta merkittävistä kokemuksista, konkreettisten ongelmien hoitamiseen ja ajan hengelle tyypillisiin ruumiinkulttuurin ilmenemismuotoihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Ylilahti

Tiedote

Sosiologi porautuu kuntoutukseen

15.9.2012

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava
Minna Ylilahti osallistui pohjoismaisen
sosiologiyhdistyksen konferenssiin, joka järjestettiin Islannin
pääkaupungissa Reykjavikissa 15.–18. elokuuta 2012. Hän puhui
työikäisten työkykyä ylläpitävästä laitoskuntoutuksesta. Esitys
pohjaa Ylilahden tulevan väitöskirjan tuloksiin. Työsuojelurahasto
oli myöntänyt Ylilahdelle matkastipendin.

Ylilahti käsitteli esityksessään työikäisten laitoskuntoutusten
merkityksiä kuntoutujille ja kuntoutustyöntekijöille. Hän pohti
lisäksi sitä, miten sosiologiatiede pystyy käsitteellistämään
perustaltaan monitieteistä ilmiötä.

Sosiologit katsovat, että työelämän kehittämiselle ja
työhyvinvoinnille työikäisten kuntoutus on tärkeä tutkimuskohde.
Kuntoutuksessa käsitellään suoraan työelämän kehittämistarpeita ja
työpaikkojen tilanteita, mutta kuntoutuksen tuloksellisuus on
kyseenalaistettu. Laadullinen tutkimus voi avata
kuntoutusprosessille olennaisia asioita.

Konferenssin pääteema oli luottamuksen käsitteleminen
kansallisissa ja kansainvälisissä ilmiöissä. Ylilahti puhui
osallistujiltaan pienessä, mutta vilkkaasti keskustelleessa
työryhmässä. Muut osanottajat olivat Norjasta ja Ruotsista.

Työryhmässä keskusteltiin sosiologian roolista yleisesti.
Erityisesti tutkimuksen menetelmävalinta, etnografia, kiinnosti
kuulijoita, sillä tutkittavana on institutionaalinen eli
laitosmainen ympäristö. Työryhmässä todettiin, että tutkimuksessa
on löydetty tärkeitä asioita, jotka vaativat tulla
julkaistuiksi.

Ylilahti iloitsee, että saadut kommentit edistivät hänen
tutkimustulostensa muotoilua. Ylilahti sopi työryhmän osallistujien
kanssa jatkavansa yhteydenpitoa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.yourhost.is/nordicsociology2012