2nd International Conference on Practice Research

Hanketiedot

Hankenumero
112071

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Ilse Julkunen
ilse.julkunen@helsinki.fi

Toteutusaika
30.5.2012 - 1.9.2012

Työsuojelurahaston päätös
20.2.2012
2 500 euroa

Kokonaiskustannukset
18 500 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2012

Tiivistelmä

Kansainvälinen käytäntötutkimuksen konferenssi Practice Research in Social Work – Producing Robust Knowledge on toinen kansainvälinen konferenssi, joka järjestetään Helsingissä 30-31.5.2012 . Sen tavoitteena on koota tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita käytäntösuhteisesta tutkimuksesta, esittää tutkimuksia ja yhdessä keskustella teoreettisista ja metodologisista haasteista mitä ajankohtainen käytäntösuhteinen tutkimus tuo mukanaan. Konferenssin anti on kansainvälinen ja vertaileva, jossa painottuu erityisesti exploratiivinen oppiminen. Clinical Data Mining sekä Reflective Evaluation ovat esimerkkejä exploratiivisista workshopeista. Konferenssilla on nettisivu http://blogs.helsinki.fi/practice-research-conference-2012/, johon abstraktit ja esitetyt paperit julkaistaan. Nettisivulle kootaan myös tietoa sosiaalityön innovatiivisista tutkimus- ja opetuspraxistoiminnasta Suomessa sekä muissa maissa, josta syntynee uusia kansainvälisiä verkostoja. Konferenssin antista luodaan kansainvälinen julkaisu syksyllä 2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilse Julkunen

Tiedote

Asiakasnäkökulmaa sosiaalityön käytäntöihin

1.9.2012

Miten tiedontuotantoa sosiaalityön käytännöistä voidaan
uudistaa? Miten tiedolla voidaan muuttaa käytäntöjä? Tähän
aihepiiriin pureutui toinen sosiaalityön
käytäntötutkimuskonferenssi, Practice Research in Social Work –
Producing Robust Knowledge, joka järjestettiin Helsingissä 30.–3
1.toukokuuta 2012.

 

Työsuojelurahasto tuki tapahtuman järjestämistä, josta vastasi
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos yhteistyössä Mathilda
Wrede -instituutin, Heikki Waris -instituutin, Sosiaalityön
tutkimusseuran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

 

Konferenssi osoitti, että kansainvälinen kiinnostus sosiaalityön
käytäntötutkimuksessa luotuihin malleihin ja rakenteisiin on
suurta. Tämä osoittaa, että verkosto-orientoitunut ohjaaminen
ja johtaminen ovat saamassa enemmän jalansijaa.

 

Tyypin 2 (Mode 2) tiedontuotantomalli edistää uudenlaisen
asiantuntijuuden kehittymistä ja mahdollistaa myös
asiakasnäkökulman toteutumista. Tyypin 2 tiedontuotanto on
monitieteistä ja sovelluskeskeistä, ja tietoa tuotetaan
yhteisöllisesti muuallakin kuin akateemisessa maailmassa.

 

Kokeellisia työpajoja

 

Konferenssi kokosi yhteen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita,
kaikkiaan 110 henkilöä 13 maasta. Konferenssissa esiteltiin
tutkimuksia ja keskusteltiin teoreettisista ja metodologisista
haasteista, joita ajankohtainen käytäntötutkimus tuo mukanaan.

 

Anti oli kansainvälinen ja vertaileva ja perusteli hyvin Helsingin
yliopiston paikkaa käytäntötutkimuksen edelläkävijänä. Tapaamisen
sisältö arvioitiin laadukkaaksi: yleisarvio asteikolla 1–3 oli 2,6.

 

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä toimi konferenssin ohjausryhmänä.
Lopullinen hyväksytty abstraktien määrä oli 40. Konferenssissa oli
pääesitelmien ja abstraktiesitysten lisäksi kokeellisia työpajoja.

 

Kokeellisista työpajoista mainittakoon esimerkkeinä professori
Irwin Epsteinin
Clinical Data Mining ja Heikki Waris -instituutin
tutkijaryhmän
Reflektiiviset menetelmät ja kokemusasiantuntijuus.

Esitykset on koottu konferenssin nettivisuille (katso
Material-välilehdeltä).

 

Nettisivuilla on myös tietoa käytäntötutkimustutkimusyhteisöistä
Mathilda Wrede – ja Heikki Waris -instituuteissa, joissa pidettiin
pre-konferenssi. Siihen osallistujia oli noin 40 viidestä maasta.

 

Vertaisoppinen edistyi

 

Pääesitelmät liittyivät käytäntötutkimuksen metodologiaan,
vaikuttavuuteen ja teoreettisiin näkökulmiin. Käytäntötutkimus
yhteisöllisenä tiedontuotannon muotona ansaitsi paljon huomiota
keskusteluissa.

 

Konferenssissa esitettiin konkreettisia esimerkkejä
käytäntötutkimuksista erilaisissa professionaalisissa
konteksteissa, ja tämä edisti vertaisoppimista.

 

Kohti kansainvälistä verkostoa

 

Konferenssissa keskusteltiin jatkotyöskentelystä ja sovittiin
kansainvälisen käytäntötutkimusverkoston luomisesta. Verkkosivusto
kehitetään Southhamptonin yliopiston
kanssa. Seuraava konferenssi on suunnitteilla kahden
vuoden kuluttua New Yorkiin.

 

Pääluennoista ja työpapereista kootaan artikkeleita kahteen
kansainväliseen julkaisuun. Lisäksi suunnitellaan kansainvälisiä
artikkeleita ja kirjan julkaisemista.

 

Tutkimustuloksia ja konferenssin antia hyödynnetään myös käytännön
sosiaalityössä ja sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://blogs.helsinki.fi/practice-research-conference-2012