30th International Congress on Occupational Health, ICOH, 18.-23.3.2012, Meksiko

Hanketiedot

Hankenumero
112004

Hakija
Ursula Hyrkkänen

Toteuttaja
Ursula Hyrkkänen

Lisätietoja
Ursula Hyrkkänen
ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi

Toteutusaika
15.2.2012 - 30.4.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
4 510 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2012

Tiivistelmä

ICOH -konferenssiosallistumisen tavoitteena on osallistua työterveyshuoltoa koskevaan kansainväliseen keskusteluun puheenvuoroilla, jotka koskevat uusia ja kehittyviä työn tekemisen tapoja ja niihin liittyviä työhyvinvoinnin (menettämisen riskitekijöitä) tekijöitä sekä niiden havaitsemista ja arviointia. Aiheeseen liittyen konferenssiin on hyväksytty kaksi esitystä. Toinen niistä edustaa Työsuojelurahaston rahoittamaa projektia ”Työpaikkaselvitys mobiilissa työssä”. Esityksessä kuvataan mobiililla tavalla työskentelevien, oireilevien työntekijöiden käsityksiä oireidensa syistä sekä myös sykevälivaihtelua arvioimalla saatavaa tietoa työmatkan aikaisesta työkuormituksesta (Hyrkkänen, Koroma, J. & Vartiainen, M.; Work load factors of mobile work). Toinen esitys koskee kehitteillä olevaa, työhyvinvointia kolmesta eri näkökulmasta kartoittavaa kyselylomaketta ja sen validiteettia (Tiusanen, M. & Hyrkkänen, U.: Assessing employee’s well-being – the aim of the multidimensional questionnaire and it’s validity).

Hankkeen vastuuhenkilö

Ursula Hyrkkänen

Tiedote

Mobiili työ kiinnostaa maailmanlaajuisesti

30.4.2012

Turun ammattikorkeakoulun vs. tutkimus- ja kehitysjohtaja
Ursula Hyrkkänen osallistui työterveyden
asiantuntijoille suunnattuun ICOH-konferenssiin Meksikossa. Se
järjestettiin 18.–23. maaliskuuta 2012. Hyrkkänen esitti kaksi
työtä, joista toinen on Työsuojelurahaston rahoittama
Työpaikkaselvitys mobiilissa työssä -hanke (110325). Hyrkkänen oli
saanut Työsuojelurahastolta matkastipendin konferenssiin
osallistumista varten.

Esityksessään Hyrkkänen kuvasi mobiilisti työtä tekevien,
oireilevien työntekijöiden käsityksiä oireidensa syistä. Lisäksi
hän kuvasi sykevälivaihtelua arvioimalla saatavaa tietoa työmatkan
työkuormituksesta. Esityksen muut tekijät ovat
Johanna Koroma ja
Matti Vartiainen. Tästä esityksestä on muokattu
artikkeli Saksassa ilmestyneeseen teokseen, jonka ovat koonneet
Kristina Eriksson-Backa,
Annika Luoma ja
Erica Krook.

Hyrkkänen osallistui kansainväliseen keskusteluun
puheenvuoroilla uusista ja kehittyvistä työn tekemisen tavoista
sekä niiden riskien havaitsemisesta ja arvioinnista. Hän kertoo
saaneensa konferenssin ansiosta yhteydenottoja saman aihepiirin
tutkijoilta. Hyrkkänen osallistuu vuonna 2013 työseminaareihin,
joissa käsitellään uusia työn tekemisen tapoja.

Hyrkkästä miellyttää, että konferenssien keskusteluissa oma
ajattelu ja tulokset haastetaan. Meksikossa hän sai kuulla osuvia
ajatuksia muun muassa tutkimusasetelman pätevyyden kehittämisestä.
Laajentuneella tutkijaverkostolla Hyrkkänen kykenee suunnittelemaan
ja toteuttamaan aiheensa tulevia tutkimushankkeita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.icohcongress2012cancun.org