30th International Symposium on Safety and Health in the Construction Industry 16. – 18.10.2012, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
112210

Hakija
Maija-Leena Merivirta

Toteuttaja
Maija-Leena Merivirta

Lisätietoja
Maija-Leena Merivirta
maija-leena.merivirta@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2012 - 15.11.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
2 050 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2012

Tiivistelmä

Osallistun 30th International Symposium of the ISSA Construction Section on Occupational Health and Safety in the Construction Industry -kongressiin, joka järjestetään 16.-18.10.2012 Bostonissa, Yhdysvalloissa.

Kongressimatkan tarkoituksena on pitää esitelmä ”Construction foremen’s work and work ability in Finland”, joka muina kirjoittajina ovat erikoistutkija Minna Savinainen ja tutkija Hanna Uusitalo.

Tavoitteena on viedä kansainvälisille areenoille tietoa ”Rakennustyönjohdon työ ja työkyky 2011” -hankkeen tuloksista ja hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä. Hankkeen tavoitteena oli selvittää rakennustuotannon työmaalla toimivan työnjohdon työnkuvaa, työn kuormitus- ja vaaratekijöitä, terveydentilaa sekä hyvinvointia sekä löytää tapoja kehittää työmaalla toimivan työnjohdon työtä, työoloja ja työkykyä. Erityisen mielenkiintoisena pidetään tutkimuksessa käytettyä muutospajamenetelmää, joka todettiin toimivaksi ja kiinnostavaksi välineeksi työn tutkimiseen ja kehittämiseen yhdessä työpaikkojen henkilöstön kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija-Leena Merivirta

Tiedote

Rakennusalan turvallisuuden asiantuntijat koolla

15.11.2012

Työterveyslaitoksen asiantuntija
Maija-Leena Merivirta osallistui rakennusalan
turvallisuuskonferenssiin (30th International Symposium of the ISSA
Construction Section on Occupational Safety and Health in the
Construction Industry), joka järjestettiin 16.–18. lokakuuta 2012
Bostonissa, Yhdysvalloissa.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiin osallistumista.

Merivirta piti esitelmän otsikolla
Construction foremen’s work and work ability in
Finland
. Esitys kävi läpi rakennustuotannon työnjohdon
työtä ja työkykyä 2011 selvittänyttä kehittämishanketta, jota
Työsuojelurahasto rahoitti (110454).

Hanke selvitti rakennustuotannon työmaalla toimivan
työnjohdon työnkuvaa, työn kuormitus- ja vaaratekijöitä, työnjohdon
terveydentilaa ja hyvinvointia sekä tapoja kehittää työmaalla
toimivan työnjohdon työtä, työoloja ja työkykyä.

Merivirta käsitteli esityksessä myös hankkeessa käytettyä
muutospajamenetelmää, joka todettiin toimivaksi ja kiinnostavaksi
välineeksi työn tutkimiseen ja kehittämiseen yhdessä työpaikkojen
henkilöstön kanssa.

Konferenssi oli hyvä tilaisuus esitellä tutkimuksen tuloksia
kiinnostuneelle yleisölle. Lisäksi osallistuminen tilaisuuteen oli
Merivirralle henkilökohtaisesti hyvä mahdollisuus saada kokemusta
kansainvälisistä esiintymisistä ja pätevöityä.

Tilaisuuteen osallistui yli 200 rakennusalan turvallisuuden
asiantuntijaa, tutkijaa ja kehittäjää eri puolilta maailmaa.
Pääteemoina olivat turvallisuuden ja suunnittelun yhdistäminen,
turvallisuus rakennuksen koko elinkaaren ajan sekä rakennusalan
koulutus ja kehittäminen. Tilaisuuden puhujat olivat oman alansa
asiantuntijoita ja tutkijoita.

Puheenvuorot olivat Merivirran mukaan korkeatasoisia, ja
konferenssissa sai tietoa siitä, mitä muualla maailmassa tehdään
rakentamisen turvallisuuden alalla juuri nyt ja mitkä aiheet ovat
pinnalla kansainvälisesti.

Esitysten sisältö auttoi asemoimaan Suomen rakentamisen
turvallisuuden ja turvallisuustutkimuksen tilannetta suhteessa
muihin maihin. Tämä auttaa sekä kotimaisten että mahdollisten
kansainvälisten tutkimus- ja kehityshankkeiden suunnittelussa.

Tilaisuuden aikana Merivirta verkostoitui esimerkiksi Britannian ja
Hollannin suuntaan, joissa oltiin kiinnostuneita Merivirran
esittämistä tutkimustuloksista. Sähköpostinvaihtoa on käyty
tilaisuuden jälkeen myös muista yhteisesti kiinnostavista tutkimus-
ja kehittämistyön kohteista.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://issaboston2012.org/index.html