31st EGOS European group of organizational studies Colloquium 2.-4.7.2015, Kreikka

Hanketiedot

Hankenumero
115226

Hakija
Kirsi Kallio

Toteuttaja
Kirsi Kallio

Lisätietoja
Kirsi Kallio
kirsi.kallio@helsinki.fi

Toteutusaika
1.7.2015 - 15.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 100 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2015

Tiivistelmä

Matkastipendi on myönnetty konferenssimatkaan, joka liittyy tekeillä olevaan oppimista uusissa liiketoiminnan muodoissa käsittelevään aikuiskasvatustieteen alan väitöskirjatyöhöni. Konferenssia varten laatimassani esityksessä analysoin sellutehtaalla työskentelevien operaattoreiden ammatillisen toimijuuden kehittymistä uuden prosessiautomaation käyttöönotossa. Erityisesti tarkastelen operaattoreiden ja uutta automaatiota toimittavan yrityksen insinöörien kriittisiä kohtaamisia sellutehtaan valvomossa etnografisen aineiston pohjalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Kallio

Tiedote

Operaattoreiden ammatillista toimijuutta tarkastellaan väitöstutkimuksessa

15.8.2015

Operaattoreiden ja insinöörien kriittisiä kohtaamisia
sellutehtaan valvomossa tutkitaan tekeillä olevassa
väitöstutkimuksessa.

Työn tutkija
Kirsi Kallio tutkii aikuiskasvatustieteen
tutkimuksessaan, miten sellutehtaalla työskentelevien
operaattoreiden ammatillinen toimijuus kehittyy, kun tehtaassa
otetaan käyttöön uusi prosessiautomaatio. Tutkimuksessa
tarkastellaan oppimista uusissa liiketoiminnan muodoissa.

Automaation asennusvaiheessa asennetaan uutta tekniikkaa ja
rakennetaan uudenlaista yhteistoiminnallista suhdetta tuottajan eli
automaatiofirman ja asiakkaan tehtaan toimijoiden
välillä. 

Kallio esitteli tutkimustaan kansainvälisessä
tutkijakongressissa Kreikassa. 31st EGOS European group of
organizational studies Colloquium järjestettiin Ateenassa Kreikassa
heinäkuussa 2015.

Toimittaja
Terhi Friman