360 Impact – Vaikuttava työyhteisön kehittämisen malli

Hanketiedot

Hankenumero
180001

Hakija
Celkee Oy

Toteuttaja
Celkee Oy

Lisätietoja
Kimmo Vättö
kimmo.vatto@celkee.fi

Toteutusaika
15.9.2018 - 31.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
23.10.2018
16 500 euroa

Kokonaiskustannukset
31 695 euroa

Tiivistelmä

Kuulemme asiakkailta usein, että perinteiset 360:set koetaan ”ihan kivoiksi palavereiksi”, jonka jälkeen ne unohtuvat. Tämän tuotteistusprojektin tarkoituksena on laajentaa 360-konseptia siten, että se tukee aidosti vaikuttavaa kehittymistä ja tulee lähelle tekemisen arkea. Tämän saavuttaminen vaatii perinteisen 360-konseptin laajentamisen:
1. Vuorovaikutteisuudella. Vuorovaikutus on kaiken kehittymisen ytimessä ja tämä palvelutuote auttaa ohjaamaan vuorovaikutuksen organisaation tai yksilön kannalta tärkeimpiin teemoihin.
2. Jatkuvalla mittaamisella sekä tiedon hyödyntämisellä osana valmennus-, kehittämis- tai johtamisprosesseja.
3. Aidon muutoksen todentamisella osana jatkuvaa mittaamista ja siten todellisella arviolla tekemisen vaikuttavuudesta.

Palvelutuotteen prosessiin integroituminen mahdollistaa käytännön hyötyjen toteutumisen:
1. Vuorovaikutus ohjautuu olellisimpiin asioihin.
2. Toiminnan muutos ja työyhteisön kehittämisen esteet tulevat näkyväsi rakentavalla tavalla
3. Kehittämisinvestoinnin vaikutukset tulevat näkyväksi

Hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Vättö