Kehittämisavustus – hae avustusta työpaikkasi innovatiiviseen kehittämiseen

Organisaatiosi voi hakea avustusta työyhteisönne kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Kehitystyöhön valitsemanne asiantuntijan tulee soveltaa tutkittua tietoa uudella tavalla käytäntöön ja auttaa kehittämään tuottavia ja turvallisia työympäristöjä, joissa henkilöstö voi hyvin.

Rahaston kehittämisavustuksilla on toteutettu jo yli tuhat työpaikkakohtaista kehittämishanketta. Hankkeet ovat liittyneet esimerkiksi:

 • työturvallisuuden, työterveyden ja työkulttuurin kehittämiseen
 • työpaikkojen yhteisöllisyyden, esimiestyön ja strategiatyön kehittämiseen
 • työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantamiseen
 • työympäristön ja työergonomian kehittämiseen

Kehittämisavustuksen perustiedot

 • Avustus kattaa puolet asiantuntijan palkkioista ja matkakuluista. Kulut merkitään talousarvioon ilman arvonlisäveroa.
 • Kehittämishanketta toteuttavan asiantuntijan on oltava:
  1. työyhteisön ulkopuolelta
  2. kokenut työelämän kehittäjä tai asiantuntija
  3. hyvin perehtynyt hankkeessa sovellettavaan tutkimustietoon
 • Asiantuntija ei voi olla työ- tai toimeksiantosuhteessa hakijaan.
 • Mikäli ulkopuolisia asiantuntijoita on useampi taho, yhden heistä tulee toimia vastuullisena asiantuntijatahona. Vain hän hoitaa hankkeen laskutuksen. Näin kohdeorganisaatio saa maksusuunnitelman mukaisesti vain yhden laskun kerrallaan.
 • Jotta voit saada kehittämisavustuksen, on työyhteisösi kehityshankkeella oltava uutuusarvoa.
 • Lisäksi hankkeenne taustalla olevan sovellettavan tutkimuksen on kuuluttava Työsuojelurahaston toimialaan.
 • Ulkopuolisen asiantuntijan työn hinnoittelussa on huomioitava, että kyse on uuden kehittämispalvelun pilotoinnista ja kehittämisestä eikä jo olemassa olevien palvelujen markkinahintaisesta myymisestä.
 • Otathan huomioon, että emme rahoita kehittämisavustuksella tutkimusta, mittausta,koulutusta, tuotekehitystä, laitehankintoja tai -kokeiluja, organisaation normaalia toiminnan kehittämistä tai lakisääteistä toimintaa.
 • Työsuojelurahasto ei rahoita käynnissä olevia hankkeita. Rahoitusta voi hakea vain hakemuksen jättöpäivän jälkeen syntyviin kuluihin.
 • Rahoitusta haetaan aina arvonlisäverottomina (alv 0) ja Työsuojelurahasto myöntää ne arvonlisäverottomina.
 • Rahoituksen hakijan on osoitettava henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. Liitä hakemukseen  sitoutumisilmoitus, esimerkiksi pöytäkirja kokouksesta, jossa on ollut mukana henkilöstön edustaja.
 • Asiantuntijan tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään oheisen ohjeen mukainen.
 • Asiantuntijan palkkiossa on myös otettava huomioon Työsuojelurahaston tuki.
 • Ennen hakemuksen tekemistä, ota yhteyttä Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntijoihin.
 • Ennen hakemuksen tekemistä tutustu kehittämisavustuksen hakukysymyksiin mallilomakkeen avulla.
 • Kehittämisavustushankkeen vastuuhenkilö vastaa kaikesta hankkeen raportoinnista ja yhteydenpidosta Työsuojelurahastoon. Hankkeen ulkopuolisella asiantuntijalla ei ole raportointioikeuksia eikä pääsyä hankejärjestelmän viestit-kanavaan. Näin varmistetaan, että hankkeen johtajuus pysyy määrärahan saajalla.

HAKUAIKA
Jatkuva haku

Kaikki Työsuojelurahaston rahoitushakemukset tehdään oma.tsr.fi -palvelun kautta.

Tutustu oma.tsr.fi -palveluun

SARJAKUVA

Näin kehittämisavustus toimii

Tutustu rahoitusmuotoon sarjakuvan kautta.

Sarjakuva esittelee kehittämisavustuksen hakemista.?>

Hakuohjeet

 1. Täytä rahoitushakemus oma.tsr.fi:ssä.
 2. Jätä valmis hakemus hakuajan puitteissa.
 3. Työsuojelurahasto käsittelee hakemuksen.
 4. Saat rahoituspäätöksen sähköpostitse.
Katso tarkat hakuohjeet

Ohjeet rahoituksen saajalle

Toimi näin saatuasi rahoituspäätöksen:

 1. Solmi rahoitussopimus Työsuojelurahaston kanssa.
 2. Viesti kanssamme oma.tsr.fi:ssä
 3. Kerro hankkeen edistymisestä väliraporteissa.
 4. Laadi loppuraportti hankkeen valmistuttua.
 5. Kirjoita hanketiedote. Julkaisemme tiedotteen verkkosivuillamme.
Avaa rahoituksen saajan ohjeet

Valmistuneet hankkeet

Katso esimerkkejä Työsuojelurahaston rahoittamista hankkeista.

Tiedon silta -lehden uusimmat artikkelit

Tiedon silta -lehden artikkeleissa kerromme, millaisia hankkeita rahoituksellamme on toteutettu ja miten ne ovat vaikuttaneet suomalaisiin työyhteisöihin.