36th Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation, 22.-24.6.2015, Kreikka

Hanketiedot

Hankenumero
115230

Hakija
Sikke Leinikki

Toteuttaja
Sikke Leinikki

Lisätietoja
Sikke Leinikki
sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 15.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2015

Tiivistelmä

Pidän 36th Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation, 22.-24.6.2015 konferensissa esitelmän: The Finnish labour market and the position of the well-educated fixed-term employees and self-employed physiotherapists.

Esitelmä perustuu korkeasti koulutettujen pätkätyötä käsitelleeseen sosiologian alan väitöstutkimukseeni sekä sen jälkeiseen tutkimukseeni fysioterapeuttien työmarkkina-asemasta.

Lähden liikkeelle määräaikaisten työsuhteiden keskittymisestä nuorehkoille naisille sekä itsensä työllistäjen määrän kasvusta erityisesti terveyssektorilla. Määrälliset osat esitelmääni perustuvat Tilastokeskuksen työolotutkimuksiin.

Jatkan esittelemälla omiin kerronnallisiin haastatteluihin perustuen työntekijöiden ratkaisuja omaan epävarmaan asemaansa työmarkkinoilla. Lopuksi päädyn esittämään erilaisia tukitoimia epävarmuuden helpottamiseksi.

Tutkimusten tulokset ovat käytettävissä julkaistun väitöskirjan (2009) ja julkaistun fysioterapeuttien aseman (2012) osalta välittömästi ja esitelmä julkaistaan TJS Opintokeskuksen internetsivuilla (www.tjs-opintokeskus.fi) elokuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sikke Leinikki

Tiedote

Pätkätyöläisen sosiaaliturva pitää muistaa

15.8.2015

Valtiotieteen tohtori, TJS Opintokeskuksen
kehittämisasiantuntija
Sikke Leinikki esitelmöi Kreikan-konferenssissa
pätkätyöstä ja itsensä työllistävien tilanteesta Suomessa. Hän
totesi, että tilanteet vaihtelevat, mutta yleisesti sosiaaliturvaa
pitää uudistaa, jotta pätkätyöläiset ja ammatinharjoittajat
otettaisiin huomioon. Konferenssi järjestettiin 22.-24. kesäkuuta
2015 Kreikan Ateenassa. Työsuojelurahasto tuki Leinikin matkaa
stipendillä.

Leinikin esitys perustuu hänen vuonna 2009 tarkastettuun
väitöskirjaansa Pelon ja toivon välillä – Pätkätyöläisen
urakerronta (
TSR 108139 )  ja tutkimukseensa itsensä
työllistävistä fysioterapeuteista.

Konferenssi tarjosi Leinikille uusia näkökulmia sosiaaliturvaan
ja instituutioiden merkitykseen yksilöille. Esimerkiksi Italiassa
pätkätyöntekijät hakevat tukea perheeltä. Tämä sitoo sukupolvet
samalle paikkakunnalle.

Leinikki arvioi nyt ymmärtävänsä entistä paremmin
instituutioiden tärkeyden ja sen, että niistä pitää huolehtia. Hän
aikoo hyödyntää oppimaansa koulutuksissa.

Hannu Kaskinen 21.8.2015

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kalvoesitys Avaa

Raportti Avaa