3D-prosessimalli X &Y-sukupolven työyhteisöjen kehittämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
116088

Hakija
Musavisio Oy

Toteuttaja
Musavisio Oy

Lisätietoja
Heini Merkkiniemi
heini@newbeat.fi

Toteutusaika
16.11.2015 - 15.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 390 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotteistettava työnohjauksen 3D-prosessimalli perustuu taidelähtöiseen, digitaaliseen ja ratkaisukeskeiseen dialogiin, jonka avulla on mahdollista luoda organisaatioon luova oppimisympäristö, ohjata yksilöllisiä ja ryhmätason oppimisprosesseja sekä dokumentoida työskentelyä digitaalisesti.

Eri dialogimalleja yhdistämällä työyhteisön kehittämistyöstä tulee vaikuttavaa, mitattavaa, luovaa sekä monikanavaista yhteistyötä, jossa huomioidaan X&Y-sukupolvien työelämän haasteet: monikieliset työyhteisöt, hajautettu tiimityö, digitaalisuus sekä yksilölliset oppimistyylit.

3D-mallissa ulkopuolinen valmentaja/työnohjaaja asettuu strategiadialogin tueksi toimien luovasti eri organisaatiotasojen välillä. Malli uudistaa työnohjauksen toimintakenttää vastaamaan nykyajan tarpeita sekä mahdollistaa työnohjausdialogin hyötyjen siirtymisen käytäntöön ja organisaation kehittämistyöhön. Strategiaprosesseissa huomiota kiinnitetään erityisesti luottamuksen kehittämiseen suhteessa osallistujien omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä yrityksen johtoon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heini Merkkiniemi

Tiedote

ReDoMe tuo luovuuden muutosprosesseihin

15.6.2016

Musiikkia, ratkaisukeskeisyyttä ja digitaalisuutta – uusi monikanavainen metodi varmistaa henkilöstön osallistumisen muutokseen. ReDoMe tukee erityisesti koulutus- ja sote-alan muutosprosesseja.

Lokakuussa 2016 julkistetaan uusi valmennusmetodi muutosten tueksi. ReDoMe-nimisessä metodissa musiikillinen toiminta yhdistyy tiimivalmennukseen.

Luovan metodin vaikuttavuus perustuu monikanavaiseen dialogimalliin. Sen avulla  varmistetaan työntekijöiden täysi osallistuminen muutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

”Metodin avulla työntekijät tunnistavat oman oppijaprofiilinsa ja valitsevat sopivan työskentelytavan sen mukaan. Valittavana on ratkaisukeskeistä valmennusta, digitaalisia tehtäviä sekä erilaisia musiikillisia työpajoja, kuten bändivalmennusta”, kertoo metodia kehittänyt työnohjaaja ja musiikkipedagogi Heini Merkkiniemi.

Motivaatiota ja ideoita

Tarjoamalla osallistujille erilaisia tapoja osallistua ja olla vuorovaikutuksessa metodissa varmistetaan, että erilaiset oppijat pystyvät hyödyntämään osaamistaan muutoksen aikana.

Merkkiniemen mukaan osallisuus vahvistaa työntekijöiden motivaatiota ja luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä johtoon. Panostaminen työntekijöiden osallisuuteen ja oppimiseen vähentää työntekijöiden kokemaa epävarmuutta ja stressiä muutosprosessien aikana.

Lisäksi metodi antaa ponnahdusalustan uusien ideoiden ja toimintamallien kehittämistä varten. Metodi tukee valmentavaa esimiestä ja tiimityötä muutosten aikana.

ReDoMe tukee erityisesti koulutus- ja sote-alan muutosprosesseja.

Digitaalisuutta ja taidelähtöisyyttä

ReDoMe-valmennus perustuu taideinterventiotutkimuksen ja asiakaskokemuksen perusteella tehtyyn prosessimalliin.

1­–6 kuukautta kestävä valmennus sisältää muutosprosessin tavoitteiden määrittelyn johdon kanssa, ratkaisukeskeistä tiimivalmennusta työntekijöille sekä digitaalisessa että taidelähtöisessä muodossa. Organisaation oppimisprosessi dokumentoituu digitaalisesti sekä yksilöllisellä että kollektiivisella tasolla.

Metodi on suunniteltu myös muutosprosesseja vetävien ammattilaisten kouluttamiseen. Metodi auttaa ammattilaisia kehittymään muutosvalmentajina sekä digitaalisten ja taidelähtöisten menetelmien osaajina.

”Digitaalisen työkalun avulla ammattilaisten on mahdollista tuottaa arvokasta tietoa muutosprosessin aikana sekä mitata ja arvioida muutosten vaikutusta”, Merkkiniemi lisää.

Teoriaa ja kokemusta

Metodi perustuu käytäntöteoreettiseen organisaatiotutkimukseen. Kehitystyössä on huomioitu muutosjohtamisen haasteet, tiimityön kehittyminen, monikielisyys ja sekä muutosprosessien emotionaaliset ulottuvuudet.

Metodia on testattu useissa asiakasyrityksissä, ja kokemusasiantuntijoina on käytetty myös valmentajia ja työnohjaajia. Lisäksi palautetta on kerätty työnohjauksen ja organisaatiotutkimuksen tutkijoilta.

Sarjakuvaa ja animaatiota

ReDoMe-konseptin on kehittänyt New Beat Consulting Oy Työsuojelurahaston tuella. Yritys tuottaa metodiin perustuvia koulutuksia, valmennuksia sekä työkaluja asiakasorganisaatioille ja muille työelämän kehittäjille.

ReDoMe lanseerataan virallisesti Arts without borders -konferenssin yhteydessä Musiikkitalossa Helsingissä 21.10.2016.

Konseptin lopullinen muotoilu on tehty sarjakuvan, kuvitusten ja videoanimaation muodossa. Ne löytyvät lanseerauksen jälkeen osoitteesta www.newbeat.fi

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Esittelyvideot:

https://www.youtube.com/watch?v=lEUPQWaLqAY