3D-tulostimista vapautuvien nanohiukkaspäästöjen karakterisointi ja hallinta

Hanketiedot

Hankenumero
116314

Hakija
Anna-Kaisa Viitanen

Toteuttaja
Anna-Kaisa Viitanen

Lisätietoja
Anna-Kaisa Viitanen
anna-kaisa.viitanen@ttl.fi

Toteutusaika
7.11.2016 - 21.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
21.11.2016

Tiivistelmä

Matkastipendi mahdollistaa stipendin saajan osallistumisen kansainväliseen NanoSafe2016 –konferenssiin. Konferenssi järjestetään 7.-10.11.2016 Grenoblessa, Ranskassa. Konferenssi kerää maailman laajuisesti yhteen asiantuntijoita, jotka ovat tutkimuksessaan perehtyneet nanomateriaalien turvallisuuden tutkimiseen ja parantamiseen. Konferenssin tarkoitus on lisätä stipendin saajan tietoja ja osaamista nanoturvallisuusalalla. Lisäksi konferenssimatka mahdollistaa stipendin saajan verkostoitumisen alan kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Konferenssissa esitellään stipendin saajan omaa nanohiukkasiin liittyvää tutkimusta työelämässä. Konferenssiesityksen otsikko on ‘3D-tulostimista vapautuvien nanohiukkaspäästöjen karakterisointi ja hallinta’. Esityksessä esitellään eri keinoja 3D-tulostimista vapautuvien päästöjen hallintaan sekä arvioidaan niiden vaikutusta työntekijöiden altistumiseen. Esityksen tiivistelmä julkaistaan konferenssijulkaisussa marraskuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Kaisa Viitanen

Tiedote

3D-tulostuksen nanohiukkaspäästöt hallittavissa

21.11.2016

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Anna-Kaisa Viitanen osallistui NanoSafe2016-konferenssiin, joka järjestettiin 7.–10. marraskuuta Grenoblessa, Ranskassa. Viitanen puhui konferenssissa tutkimustuloksista (TSR 114337), joiden mukaan 3D-tulostimista vapautuu nanohiukkasia. Hän esitteli myös keinoja, joilla 3D-tulostimista vapautuvia päästöjä voi hallita työpaikoilla. Työsuojelurahasto tuki Viitasen osallistumista matkastipendillä.

Konferenssi keräsi tutkijoita, jotka ovat perehtyneet nanomateriaalien turvallisuuteen. Euroopasta olivat kattavasti edustettuina nanoturvallisuuden tutkimuslaitokset. Viitasen mukaan konferenssiesitykset olivat laadukkaita ja esittelivät laajasti alan viime tutkimustietoa.

Viitanen arvioi, että konferenssiin osallistuminen tarjosi erinomaisen tilaisuuden keskustella oman tutkimustyön tuloksista ja niiden vaikutuksesta työntekijöiden altistumiseen. Tiedonvaihto muiden maiden tutkijoiden kanssa kehitti Viitasen osaamista, jota hän pystyy hyödyntämään suomalaisen työelämän tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hän sai myös uusia ratkaisuja mittausteknisiin ratkaisuihin.

Konferenssi antoi hyvän katsauksen, millaista työtä tutkimuslaitoksissa tehdään nanoturvallisuusalalla. Tämä helpottaa tutkimusyhteistyön solmimista tulevaisuudessa.

Viitasen esityksen abstrakti julkaistiin konferenssin julkaisussa. Esityksestä on tulossa kaksi tieteellistä artikkelia 2017.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen