3rd WDPI Conference Implementing Work Disability Prevention Knowledge, 29.9.-1.10.2014, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
114289

Hakija
Esa-Pekka Takala

Toteuttaja
Esa-Pekka Takala

Lisätietoja
Esa-Pekka Takala
esa-pekka.takala@ttl.fi

Toteutusaika
26.9.2014 - 30.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 920 euroa

Tulokset valmistuneet
30.10.2014

Tiivistelmä

WDPI (http://wdpi2014.iwh.on.ca) on kahden vuoden välein järjestetty tieteellinen kongressi, jonka aiheena on työhön liittyvän vajaakuntoisuuden ehkäiseminen. Esiteltävien tutkimusten sisältö vaihtelee lääketieteestä ja epidemiologiasta kuntoutukseen, ergonomiaan, taloudellisiin vaikutuksiin ja tiedon levittämiseen. Osa tutkimuksista on käytännön esimerkkejä ja siten sovellettavissa käytäntöön. Kongressi antaa siten erinomaiset mahdollisuudet paitsi esitellä omaa tutkimusta ja saada siihen palautetta myös kehitellä uusia tutkimusideoita ja käytännön sovellutuksia, joita voidaan hyödyntää suomalaisessa työelämässä. Lisäksi kongressissa on kansainvälisesti tunnustettujen asiantuntijoiden esittämiä katsauksia.

Kongressissa esitellään kansainväliselle tutkijajoukolle tutkimustamme Promoting work ability by managing cooperation. Se kuvaa TSR:n rahoittamaa hanketta (nro 112258) Uudistuva johtaminen työkyvyn tukemisessa kunnallisessa liikelaitoksessa. Selvitimme, miten liikelaitoksessa onnistuttiin leikkaamaan työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen kustannuksia sekä pidentämään työuria. Keskeinen menetelmä on tarvittaessa muokata työntekijän tehtäviä jäljellä olevaa työkykyä vastaavaksi. Lisäksi koko tiimin työprosessi uudistetaan tarpeen mukaan. Liikelaitoksessa työkykykoordinaattori toimii linkkinä johdon, esimiesten, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden, kuten työterveyshuollon, välillä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Esa-Pekka Takala

Tiedote

Työurat pidentyivät tutkimuksen myötä

30.10.2014

Oulun Serviisissä onnistuttiin leikkaamaan
työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen kustannuksia sekä
pidentämään työuria. Keskeinen menetelmä on muokata työntekijän
tehtäviä työkykyä vastaavaksi. Lisäksi koko tiimin työprosessi
uudistetaan tarpeen mukaan.

Oulun Serviisi on liikelaitos, joka tuottaa ateria- ja
puhtauspalveluja. Siellä on noin 700 työntekijää. Liikelaitoksessa
työkykykoordinaattori toimii linkkinä johdon, esimiesten,
työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden, kuten työterveyshuollon
välillä ja hän johtaa työkykyasioita.

Työkykykoordinaattori tuntee liikelaitoksen työn, työprosessit
ja toimintaympäristön. Työkykykoordinaattori toimii yhteistyössä
liikelaitoksen johdon ja esimiesten, työterveyshuollon sekä
tarvittaessa esimiehen rinnalla työntekijöiden kanssa.

Malli on uudenlainen ja se on toiminut Oulun serviisissä hyvin.
Uusi työhyvinvoinnin kehittämisen malli syntyi Työterveyslaitoksen
tutkimushankkeen myötä (TSR
112258).

Tutkija
Esa-Pekka Takala esitteli tutkimusta Kanadassa
pidetyssä WDPI- kongressissa syys- ja lokakuun vaihteessa 2013.
Työsuojelurahasto tuki kongressiin osallistumista
matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

http://wdpi2014.iwh.on.ca. http://wdpi2014.iwh.on.ca/