4th European Communication Conference ECREA 24. – 27.10.2012, Turkki

Hanketiedot

Hankenumero
112319

Hakija
Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer

Toteuttaja
Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer

Lisätietoja
Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer
maijastiina.rouhiainen@gmail.com

Toteutusaika
1.10.2012 - 15.11.2012

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
900 euroa

Kokonaiskustannukset
3 215 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2012

Tiivistelmä

Neljäs eurooppalainen viestintätieteiden konferenssi järjestetään 24.-27.10.2012 Istanbulissa, Turkissa. Konferenssi kokoaa yhteen asiantuntijoita eri viestintätieteiden aloilta puheviestinnästä mediatutkimukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer

Tiedote

Interpersonaalista näkökulmaa kaivataan johtamisviestintään

15.11.2012

Maijastiina
Rouhiainen-Neunhäuserer osallistui neljänteen
eurooppalaiseen viestintätieteiden konferenssiin (4th European
Communication Conference ECREA), joka järjestettiin 24.–27.
lokakuuta 2012 Istanbulissa, Turkissa.

Konferenssi kokosi yhteen laajan joukon asiantuntijoita eri
viestintätieteiden aloilta puheviestinnästä mediatutkimukseen.
Työsuojelurahasto tuki Rouhiainen-Neunhäusererin osallistumista
tilaisuuteen matkastipendillä.

Konferenssissa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja
tieteellisiä esitelmiä esimerkiksi interpersonaalisen viestinnän
tutkimuksesta. Interpersonaalinen viestintä tarkoittaa
vuorovaikutukseen perustuvaa viestintää.

Paneeli
European Leadership Voices – Investigating Leadership
Communication Through An Interpersonal Lens
toi yhteen
eurooppalaiset johtamisviestinnän tutkijat.

Paneelissa esiteltiin viisi tutkimusta ja teoreettista mallia
poliittisesta johtamisviestinnästä, johtoryhmien
vuorovaikutuksesta, johtajan vuorovaikutusosaamisesta,
vuorovaikutteisesta johtamisesta ja johtamisviestinnän kysymyksistä
hajaantuneen työn kontekstissa. Tutkimustulokset tarjosivat
näkökulmia niin suomalaiseen, ruotsalaiseen kuin saksalaiseen
johtamisviestinnän tutkimukseen.

Rouhiainen-Neunhäuserer piti paneelissa esitelmän
Will You Let Me Lead You? Changing Expectations of Leadership
Communication in Distributed Collaboration
. Esitelmä tarjosi
teoreettisen katsauksen johtamisviestinnän tutkimuskirjallisuuteen
ja nosti esiin jatkotutkimushaasteita alalla nykyisen hajaantuneen
yhteistyön kontekstissa.

Rikkain anti paneelissa oli keskustelu eri tutkimusnäkökulmista,
niiden eroista ja yhtäläisyyksistä. Keskustelu nosti esiin muun
muassa tarpeen tuoda interpersonaalinen näkökulma vahvemmin esiin
johtamisen tutkimusalalla.

Tämä on Rouhiainen-Neunhäusererin mukaan olennaista
myös tieteellisessä keskustelussa Suomessa. Lisäksi Suomessa
voidaan oppia Ruotsissa ja Saksassa johtamisviestintään liittyvistä
arvostuksista ja tavoista mallintaa ihanteellista
johtamisviestintää.

Rouhiainen-Neunhäusererin mukaan paneelin esitelmistä pyritään
koostamaan yhteisjulkaisu viestinnän alan tieteelliseen julkaisuun.
Yhteistyö paneeliin osallistuneiden tutkijoiden kanssa jatkunee
myös muilla tavoin, esimerkiksi luennointi- ja tutkimusvaihdoin.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.ecrea2012istanbul.eu