4th International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement (ICAMPAM), 10.-12.6.2015, Irlanti

Hanketiedot

Hankenumero
115026

Hakija
Jussi Konttinen

Toteuttaja
Jussi Konttinen

Lisätietoja
Jussi Konttinen
jussi.konttinen@ttl.fi

Toteutusaika
2.1.2015 - 5.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
600 euroa

Kokonaiskustannukset
811 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2015

Tiivistelmä

Liikkumattomana vietetty aika on itsenäinen terveyden riskitekijä, ja työhön liittyvä inaktiivisuus on yksi muuttuvan työelämän suurista haasteista. Työterveyslaitos tekee tähän liittyvää tutkimustyötä ja kehittää työpaikoille ratkaisuja inaktiivisuuden vähentämiseen.

Poliisien kenttätyön fyysistä kuormitusta ja työhön liittyvää inaktiivisuutta arvioitiin Poliisien fyysisen toimintakyvyn arviointi ja kuntotestauskäytännöt -kehittämishankkeessa. Aktigrafi- ja sykevariaatiomittausten avulla todettiin, että hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormitus työssä on keskimäärin matalaa. Työssä on kuitenkin kuormitushuippuja, joihin on varauduttava ja joista palautuminen on turvattava. Liikkumatonta aikaa kertyy työvuoron aikana runsaasti.

Matkastipendin tuella hankkeen tuloksia ja käytettyjä menetelmiä esitellään liikunta-aktiivisuuden ja inaktiivisuuden mittaamisen konferenssissa kesällä 2015. Samalla tutustutaan alan uusimpaan tutkimukseen ja menetelmiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Konttinen

Tiedote

Poliisin kenttätyö onkin istumista

5.8.2015

Fyysisenä pidetty poliisien kenttätyö on keskimäärin hyvin
passiivista, todetaan tuoreessa tutkimushankkeessa.

Poliisin
työssä pitkät, usein autoiluun liittyvät inaktiiviset jaksot
katkeavat yllättäen lyhyisiin kuormitushuippuihin, joihin on
varauduttava riittävällä fyysisellä harjoittelulla. Aktigrafian ja
sykevälianalytiikan yhdistelmällä voidaan mitata luotettavasti
työhön liittyvää kuormitusta ja aktiivisuutta, todetaan tutkija
Jussi Konttisen tutkimushankkeessa.

Konttinen esitteli hankettaan 4th International Conference on
Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement
(ICAMPAM)-kongressissa, joka järjestettiin Irlannissa
10.-12.6.2015.

Konferenssi kokosi yhteen monitieteisen joukon tutkijoita ja
asiantuntijoita. Kongressin yhdistävänä teemana oli
liikunta-aktiivisuuden ja liikkeen mittaaminen menetelmänä. 

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin
matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Tapahtuman verkkosivut http://www.ismpb.org/2015-limerick/

Loppuraportti Poliisien fyysisen toimintakyvyn arviointi ja kuntotestauskäytännöt -kehittämishankkeen loppuraportti Utvärdering och konditionstestning av polisernas fysiska funktionsförmåga i praktiken: utvecklingsprojektets slutrapport https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fennica.1064231