4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 21. – 25.7.2012, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
112211

Hakija
Sari Tappura

Toteuttaja
Sari Tappura

Lisätietoja
Sari Tappura
sari.tappura@tuni.fi

Toteutusaika
15.6.2012 - 31.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
3 400 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2012

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena oli osallistua AHFE2012-konferenssiin sekä tutustua erityisesti ergonomia- ja organisaatiopsykologian alan tutkimuksiin ja tutkijoihin. Oman esitykseni aiheena oli esimesten työturvallisuus- ja -terveysjohtamisen osaaminen.

Esitys perustuu työturvallisuuden johtamisen teoriaan, lakisääteisiin vaatimuksiin ja kahteen toteutettuun esimiesten työturvallisuuskoulutukseen. Niiden perusteella luotiin malli esimiesten keskeisiksi osaamistarpeiksi ja koulutuksen sisällöiksi. Artikkelin toisena kirjoitatjana on tutkija Päivi Hämäläinen VTT:ltä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Tappura

Tiedote

Suomen esimiesten turvakoulutusmalli esillä jenkeissä

31.8.2012

Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Sari Tappura osallistui ergonomia- ja organisaatiopsykologian AHFE2012-konferenssiin. Hän puhui esimiesten työturvallisuus- ja terveysjohtamisesta. Konferenssi pidettiin San Franciscossa 21.–25. heinäkuuta. Työsuojelurahasto rahoitti Tappuran Yhdysvaltain-matkaa stipendillä.
 
Tappuran esitys perustui työturvallisuusjohtamisen teoriaan ja lakisääteisiin vaatimuksiin sekä kahteen esimiesten työturvallisuuskoulutukseen. Niistä on luotu malli esimiesten työturvallisuuskoulutuksen keskeisiksi koulutussisällöiksi. Aiheesta tehdyn artikkelin toinen kirjoittaja on tutkija Päivi Hämäläinen VTT:ltä. Tämä artikkeli on julkaistu konferenssi-cd-levyllä ja alan tiedejulkaisussa.

Konferenssiin osallistui noin 1 500 tutkijaa 51 maasta. Osa esityksistä oli yleisiä, toisaalta monet esitykset pureutuivat kapeisiin erityiskysymyksiin. Tappura pääosin arvosti esityksiä, ja esityksistä keskusteltiin aktiivisesti.

Tappura havaitsi, että konferenssin palvelujärjestelmä- ja innovaatioesityksissä painotettiin asiakaslähtöisyyttä. Hän kuitenkin arvioi, että työntekijälähtöinen innovaatio- ja kehitystoiminta on Suomessa keskeistä esimerkiksi Tekesin ohjelmissa. Tappura on itse mukana Tekesin rahoittamassa Dialogisen johtamisen hankkeessa.

Tappura verkostoitui San Franciscossa muun muassa Chalmers University of Technologyn ergonomiatutkijoiden sekä VTT:n ja Aalto-yliopiston palvelutoiminnan tutkijoiden kanssa. Myös ruotsalaisen tutkijan kanssa Tappura voinee jatkossa tehdä yhteistyötä. Lisäksi Tappura hankki ideoita ja lähteitä omaan väitöstutkimukseensa sekä ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tappura, S. & Hämäläinen, P. 2012. The occupational health and safety training outline for the managers. In: Proceedings of the 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2012. CD-ROM. The Printing House, Inc., USA. Pp. 7229-7238. ISBN-13: 978-0-9796435-5-2, ISBN-10: 0-9796435-5-4.

Tappura, S. & Hämäläinen, P. 2012. The occupational health and safety training outline for the managers. In: Vink, P. (ed.) 2012. Advances in Social and Organizational Factors. Advances in Human Factors and Ergonomics Series, Vol. 9. Taylor and Francis, CRC Press. Chapter 38, pp. 356-365. ISBN hardback 9781439870198, eBook 9781439870204.  http://www.crcnetbase.com/doi/pdf/10.1201/b12314-44