4th International Conference on Conversation Analysis ICCA-14, UCLA, 25.-29.6.2014, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
113350

Hakija
Margarethe Olbertz-Siitonen

Toteuttaja
Margarethe Olbertz-Siitonen

Lisätietoja
Margarethe Olbertz-Siitonen
margarethe.olbertz-siitonen@jyu.fi

Toteutusaika
23.6.2014 - 15.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 601 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2014

Tiivistelmä

Yhdysvaltoihin suuntautuvan kongressimatkan tarkoituksena on tieteellisen esitelmän pitäminen. Matkan kohteena on 4th International Conference on Conversation Analysis ICCA-14, UCLA, 25.–29.06.2014. Kongressi on yksi tärkeimmistä keskustelunanalyysiin keskittyvistä kansainvälisistä tieteellisistä kokoontumisista.

Esitelmän otsikko on ”Overlap and Gap in Computer-Mediated Work Meetings – Turn-Taking and Delay.” Esitelmä pidetään osana paneelia, jonka otsikko on “Orders of Interaction in Mediated Settings II”. Esiteltävä tutkimus keskittyy siihen, kuinka keskustelun osapuolet käsittelevät niitä taukoja ja päällekkäistä puhetta joka perustuu käytössä olevaan teknologiaan, esimerkiksi viestien välityksessä ilmeneviin viiveisiin. Hajautetussa ympäristössä työtä tekevät osapuolet pystyvät tunnistamaan ja korjaamaan tällaista viivettä erilaisin keinoin. Keskustelun osapuolet tunnistavat ja tunnustavat teknologian roolin, eikä siitä johtuvia ongelmia käsitellä samalla tavalla kuin inhimillisestä toiminnasta johtuvia.

Kongressissa esiteltävät tutkimuksen tulokset julkaistaan myöhemmin artikkelimuodossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Margarethe Olbertz-Siitonen

Tiedote

Keskustelija tajuaa teknologiaa

15.8.2014

Margarethe Olbertz-Siitonen päättelee, että
keskustelijat pystyvät usein käsittelemään teknologiasta johtuvia
ongelmia eri tavoin kuin inhimillisen toiminnan ongelmia. Aiemmissa
tutkimuksissa on esitetty, että ihmisillä on tapana tulkita ainakin
teknologiaviiveitä lähettäjän kannalta kielteisesti. Tällaista
Olbertz-Siitonen ei havainnut.

Hän piti esitelmän kansainvälisessä keskusteluanalyysin
kongressissa, joka järjestettiin 25.-29. kesäkuuta 2014
Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, Los Angelesin UCLA-yliopistossa.
Työsuojelurahasto oli myöntänyt hänelle matkastipendin. Kongressiin
tuli nelisensataa osallistujaa.

Olbertz-Siitonen käsitteli esitelmässään teknologiavälitteistä
vuorovaikutusta hajautetuissa työympäristöissä. Hän pohjasi
tutkimukseen, jossa keskityttiin siihen, kuinka keskustelun
osapuolet käsittelevät taukoja ja päällekkäistä puhetta
teknologiavälitteisyydestä johtuvana viiveenä.

Olbertz-Siitonen käsitteli myös tutkimusmenetelmien ongelmia.
Hän suosittaa, että keskityttäisiin vuorovaikutuksen osapuolten
näkökulmiin: Ei siis pidä pyrkiä saamaan täysin objektiivista kuvaa
viestintätapahtumasta, sillä kokonaiskuvaa ei ole edes
vuorovaikutuksen osapuolilla.

Olbertz-Siitonen aikoo julkaista esittelemänsä tulokset
vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa vuonna 2015.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://icca14.sscnet.ucla.edu