4th International Conference on Unemployment, Job Insecurity, and Health

Hanketiedot

Hankenumero
111106

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
21.9.2011 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2011
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
115 600 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

International Conference on Unemployment, Job Insecurity and Health on ICOH:in (International Commission of Occupational Health) työttömyyttä, työn epävarmuutta, organisaaatiomuutoksia ja terveyttä käsittelevä kansainvälinen kokous. Aiemmat alueen kokoukset on järjestetty Pariisissa (1998), Adelaidessa, Australiassa (2001) ja Bremenissä (2004). Nyt Espoossa syyskuussa 2011 järjestettävä kokous on järjestyksessään neljäs.

Kokouksen tavoitteena on välittää uusinta tietoa alan tutkimuksesta ja erityisesti tehokkaiden toimenpiteiden soveltamisesta käytäntöön kansainvälisesti työhön osallistumisen ja terveyden vahvistamiseksi. Kokous tarjoaa kansainvälisille tutkijoille ja asiantuntijoille erinomaisen keskustelu- ja tietojenvaihtofoorumin sekä nuorille tutkijoille mahdollisuuden verkostoitumiseen. Kokous on keskeinen organisaatiomuutosten ja työn epävarmuuden tutkijoille. Kokouksen merkitys korostuu taloudellisesti epävarmoina aikoina kun myös alan tutkimus on laajentunut. Kokouksen teemana ovat interventiot ja näin kokouksessa korostuu ratkaisuhakuisuus ja sovellettavuus.
Kokoukseen odotetaan osallistuvan noin 80 alan tutkijaa ja asiantuntijaa. Kokous rakentuu avainpuhujien esityksistä, sekä suullisista että posteriesityksistä. Kokouksen kohderyhmänä ovat käyttäytymistieteiden, yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden ja lääketieteen tutkijat, asiantuntijat ja päättäjät erityisesti Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa, Australiassa ja muissa maanosissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Interventiotutkimus yrittää hälventää työn epävarmuutta

1.12.2011

Interventiot kiinnostavat organisaatiomuutosten ja työn
epävarmuuden tutkijoita. Asia nähtiin kansainvälisessä
kongressissa, joka järjestettiin Espoon Hanasaaressa 21.–23.
syyskuuta 2011. Kokouksen järjesti ICOH (International Commission
of Occupational Health) Työterveyslaitoksen avustuksella.
Työsuojelurahasto tuki kokouksen onnistumista.

 

Espoon kokous oli lajinsa neljäs. Aiemmat kokoukset on järjestetty
Pariisissa 1998, Australian Adelaidessa 2001 ja Saksan Bremenissä
2004.

Kokouksen juuret ovat 1980-luvun eurooppalaisessa
työttömyydessä, mutta Hanasaaressa painottuivat työssä koettu
epävarmuus ja organisaatiomuutosten aiheuttamat uhat
työntekijöille. Kokouksen merkitys korostuu nyt taloudellisesti
epävarmana aikana.

Kokouksen erityisteemana olivat interventiot. Niinpä kokouksessa
korostuivat myös ratkaisuhakuisuus ja sovellettavuus.

Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti NIVA järjesti
lisäksi 20.–21. syyskuuta eli ennen kongressia Well-being and
flexicurity -työpajan. Siinä paneuduttiin eurooppalaisessa
työelämän kehittämisessä keskeiseen toimintamalliin, mikä tuki
kongressin teemaa.

Kohti kestävää työllisyyttä

 

Kokouksen kohderyhmänä olivat käyttäytymis-, yhteiskunta-, talous-
ja lääketieteen tutkijat, asiantuntijat ja päättäjät. Kokoukseen
osallistui 12 maasta 73 tutkijaa ja asiantuntijaa, jotka kuulivat
viittä kutsuttua avainpuhujaa. Avainpuhujien aiheita olivat
terveysinterventiot, työn epävarmuus, nuorten työllistymisongelmat,
vajaakuntoisuus ja irtisanomistilanteet.

Ohjelman pääosan muodostivat 12 rinnakkaistapahtumaa, joissa oli
53 suullista esitystä. Posteritapahtuman seitsemästä esityksestä
kuultiin lyhyet mainosesitykset, lisäksi postereista keskusteltiin.

Kokouksen yhtenä kohokohtana oli NIVAn kanssa järjestetty pyöreän
pöydän keskustelu How to reach sustainable employment – theory and
practice. Tätä seurasi laajemman joukon keskustelu.

Työterveyslaitoksen mukaan kokous tarjosi kansainvälisille
tutkijoille ja asiantuntijoille erinomaisen keskustelu- ja
tietojenvaihtopaikan sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen.
Kokouksessa muun muassa rakennettiin konsortioverkosto EU:n FP7
-hakemusta varten.

Romppu ja painettu ohjelma saatavilla

Kokouksen markkinointimateriaali sisälsi sähköisiä tiedotteita
kokouksen sisällöstä. Kokouksen kotisivuilla on vastaava
aineisto.

Kaikki suullisten ja posteriesitysten abstraktit julkaistiin
cd-levyllä. Se ja painettu ohjelma jaettiin kokouksessa ja
kokouksen jälkeen tärkeille sidosryhmille. Levy tulee myös
saataville Työterveyslaitoksen kirjastoon. Kokouksen esityksiä on
nähtävissä UJIH2011 kotisivuilla.

Kokouksen esityksistä on päätetty tehdä laajoja artikkeleita,
joista kootaan kirja Jukka Vuoren johdolla.

 

Kokous toteutui suunnitelman ja aikataulun mukaan. Kokouksen
järjestelyjä kiitettiin runsaasti, myös järjestäjät olivat erittäin
tyytyväisiä. Osakiitokset kuuluvat kongressitoimistolle ja
Hanasaaren kokeneelle henkilökunnalle.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.ttl.fi/ujih2011