4th International Seminar of Positive Occupational Health Psychology, 2.-4.6.2010, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
110038

Hakija
Riku Perhoniemi

Toteuttaja
Riku Perhoniemi

Lisätietoja
Riku Perhoniemi
riku.perhoniemi@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 1.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
600 euroa

Kokonaiskustannukset
820 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Riku Perhoniemi

Tiedote

Työtovereiden ystävällisyyttä voidaan mitata

1.8.2010

Työn itsenäisenä voimavarana saattaa toimia työtovereiden
ystävällisyys. Se on yhteydessä hyvinvointitekijöihin jopa
vahvemmin kuin muut sosiaaliset hyvinvointitekijät. Työpsykologiaan
erikoistuneen
Riku Korhosen posteri-esitys ”A new measure of
kindness at work” koski psykologisen kyselymenetelmän pätevyyttä.
Työsuojelurahasto tuki Korhosen osallistumista
matkastipendillä.

Mittari vastaa tarpeeseen

Kollegansa
Jari Hakasen kanssa Korhonen huomasi, että
työpsykologiasta puuttui työtoverien ystävällisyyttä arvioiva
kyselymittari työn sosiaalisia voimavaroja kuvaavien mittareiden
joukosta. Tutkijat muodostivat uuden neljän kysymyksen menetelmän,
jota testattiin erottuiko se tilastollisesti muista yleisesti
käytetyistä sosiaalisten voimavarojen arviointimenetelmistä. Niitä
ovat sosiaalinen tuki, yhteisöllisyys, ilmapiiri ja
oikeudenmukaisuus.

Sovellus eri maiden kulttuureihin pohdituttaa

Tutkimuksen aineistona toimi yleisissä tuomioistuimissa
toimivien tuomareiden ja esittelijöiden hyvinvointitutkimus.
Faktorianalyysit vahvistivat alustavasti kuvaa koetusta
työtovereiden ystävällisyydestä itsenäisenä työn voimavarana.
Esityksessä pohdittiin myös menetelmän soveltumista eri maiden
työkulttuureihin. Esitys avasi mahdollisuuden testata sen sisältöä
portugalilaisessa aineistossa.

Toimittaja
Sinikka Luhtasaari